Eesti Looduse fotovõistlus
1/2008Siit metsast
Võrumaa juhid tahavad luua RMK muudatuste maakondliku komisjoni

Võrumaa juhid on seisukohal, et kavandatav RMK reform vähendab elanike usaldust riigivõimu vastu ning mõjub negatiivselt kohalikule elule. Suurim ohutegur on maakonna esindajate arvates olukord, kus uue RMK juhtimisstruktuuri ellurakendamisel alates 1. juulist 2008 jääb Võrumaale vaid üks metskond kuue töötajaga, mis teeb ühe metsniku haldusterritooriumi suuruseks keskmiselt 11 765 hektarit senise 2600 hektari asemel.
Kokkuvõttes võib antud kava rakenduse tõttu nõrgeneda järelevalve piirialadel; ühe tööjuhi suure töömahu pärast kaob kontrolli võimalus ja metsakasvatustööde (metsauuendus, noorendike hooldus, harvendusraie) kvaliteet halveneb märgatavalt. Ühtlasi väheneb elanike arv külades ja laste arv koolides, suureneda võib metsavarguste, prahistamise ning metsapõlengute arv, laieneda võivad metsavargused, kahaneb metsakülade turvalisus ja suureneb metsateede ning kohaliku omavalitsuse teede lõhkumise oht.
Võru maakonna esindajad teevad ettepaneku luua maakondlik vahekomisjon, kuhu kuuluksid Võru maakonna riigimetskonna, Võru maavalitsuse, Võrumaa omavalitsuste liidu, Eesti maaomavalitsuste liidu ja keskkonnaministeeriumi esindajad, et arutada ning leida kõiki rahuldavaid lahendusi, tagamaks tasakaalustatud arengu ning hoidmaks kohalike elanike senist elukvaliteeti.VÕRUMAA OMAVALITSUSTE LIIT

Loe kommentaare (1)
Teie nimi:
Teie e-mail:
Kommentaar:


15/11/2012
23/04/2012
23/04/2012
02/04/2012
19/04/2010
19/04/2010
18/12/2009Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet