Eesti Looduse fotovõistlus
4/2012UUDISED
In memoriam

Kauaaegne metsamajanduse ja looduskaitse minister
Heino Teder
21. juuli 1926–21. oktoober 2007

Heino Teder on Eesti metsanduslukku jäädvustunud eelkõige pikaajalise metsamajanduse ja looduskaitse
ministrina: ta oli Eesti metsanduse ja looduskaitse juht üle veerandsajandi,aastani 1988. Tema elutöö
oli Eesti metsade tulemusliku majandamise korraldamine, metsavarude suurendamine,
looduskaitse ja loodushoiu tugevatele alustele seadmine.
Heino Teder sündis 21. juulil 1926 Valgamaal Tõlliste vallas. Lõpetanud 1949. aastal TRÜ metsamajanduse osakonna, asus ta tööle Hiiumaa metsamajandisse,
seejärel töötas Rakvere ja Järvamaa metsamajandis. 1955. aastast alustas Heino Teder direktorina tööd
Kilingi-Nõmme metsamajandis, mille ta viis paari aastaga näidismetsamajandite hulka.
Alates 1962. aastast juhatas Heino Teder ENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsust. 1966. aastal loodud metsamajanduse ja looduskaitse
ministeeriumi juhtis ta kuni 1988. aastani. Tema tegevust on kõrgelt hinnatud.
Vabariigi president on Heino Tederit tunnustanud
III klassi Valgetähe teenetemärgiga. Eesti Metsaselts pärjas tema tööd metsanduse heaks elutööpreemiaga. Ta
sai Nõukogude Eesti preemia saavutuste eest ammendatud põlevkivikarjääride metsastamisel, teenelise metsakasvataja aunimetuse, suure looduskaitse märgi. Ta oli Eesti Metsaseltsi, Eesti Metsaülemate Ühingu ja Eesti Looduskaitse Seltsi auliige. Metsandushariduse arendamiseks aitas ta rajada nii EPA kui ka teiste keskja kutseõppeasutuste õppebaase. Tema töö vilja lõikavad järgnevad põlved. Teda meenutavad Eesti metsad ka sajand hiljem.
Elu lõpuaastatel elas Heino Teder Valgamaal Kaara talus, mille ta taastas ja mida olid mitu põlve pidanud tema esivanemad.

Keskkonnaministeerium
Riigimetsa Majandamise Keskus
Eesti Looduskaitse Selts
Eesti Metsaselts

15/11/2012
23/04/2012
23/04/2012
02/04/2012
19/04/2010
19/04/2010
18/12/2009Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet