Enigma 4. vooru võit Kalle Kulbokile

Kuupäev:

 

Nimi I II III IV V VI Kokku
Jaanimägi, Vladimir 8 6 8 8 30
Padari, Allar 8 6 8 8 30
Rebenits, Silver 8 6 8 8 30
Reimets, Meelis 8 6 8 8 30
Sepp, Margot 8 6 8 8 30
Sõlg, Anti 8 6 8 8 30
Traks, Kuldar 8 6 8 8 30
Hannus, Arne 8 6 8 22
Kulbok, Kalle 6 8 8 22
Kurjama, Aarne 8 6 8 22
Lausmaa, Toomas 8 6 8 22
Orav, Marko 8 6 8 22
Idnurm, Juhan 8 6 14
Tuttenpal, Alo 8 6 14
Väljas, Kevin 8 6 14
Irval, Aavo 6 6
Oidjärv, Sven 6 6
Ruut, Jüri 6 6
Talumaa, Ants 6 6
Tõnissoo, Toomas 6 6
Väljamäe, Heldur 5 5
Mardo, Kadri 4 4

Paljude kujundite jagamisel kaheteistkümneks pentamino tükiks on väga palju võimalusi. Nii näiteks saab 6×10 ristküliku jagada 12 pentamino kujundiks 2339 erineval viisil. Nende hulgast on välja jäetud triviaalsed juhtumid (kogu ristküliku peegeldused ja pöörded). 5×12 ristküliku puhul on ülesandel 1010, 4×15 ristküliku puhul 368 ja 3×20 ristküliku puhul ainult kaks põhimõtteliselt erinevat lahendust. Viimast ülesannet kasutasime ka „Horisondi“ 1/2006 numbris.
Ebasümmeetrilise kujuga 60 ühesuurusest ruudust koosnevate objektide jagamisel pentamino tükkideks on üldjuhul vähem võimalusi kui ristkülikute puhul. Siin tuleb arvestada kahest, kolmest, neljast jne pentamino tükist moodustatud osatükkide sümmeetriaga ja sellega, et vahel võib ühe ja sama osakujundi kokku panna samadest tükkidest, aga erineval viisil või hoopis erinevatest tükkidest.
Eelmise vooru ülesanded olid Google’i pildiotsingu abil internetist leitavad, aga paraku pakutakse seal igale ülesandele ühteainust lahendust. Lahendajaskonna testimiseks (kas nad otsivad vastuseid internetist või lahendavad ise) saigi Enigma 4. voorus esitatud neli ülesannet, millest broileri ja elevandi ülesannete puhul ei olnud mulle teada, kui palju erinevaid tükeldusi on.
Rõõmu teeb, et valdav enamus Enigma lahendajatest ei spikerdanud eelmise vooru lahendusi internetist, vaid esitas internetis leiduvatest lahendusvariantidest erinevaid tükeldusi. Kõik loomad suutsid tosinaks pentamino kujundiks jaotada Vladimir Jaanimägi, Allar Padari, Silver Rebenits, Meelis Reimets, Margot Sepp, Anti Sõlg, Kuldar Traks ja Kalle Kulbok. Parima lahenduse esitas Kalle Kulbok, kes leidis hirve kaks, elevandi 15, kutsika üheainsa ja broileri neli erinevat tükeldust. Ilmselt rohkem tükeldusi neil loomadel ei ole. Et ülesande lõpus sai öeldud, et iga looma puhul piisab ühe tükelduse leidmisest, siis tuli siiski kõigile ülalloetletutele võrdselt 8 punkti anda. Vooru auhinna saab Kalle Kulbok.
Kalle-Kulbok
Kalle Kulboki lahendused leiab Horisondi koduleheküljelt. Siinkohal esitame varem Internetis olemas olnud tükeldused, kusjuures hirve ja broileri puhul märgime punase joonega senileitud lahenduste peale sümmeetrilise piirkonna, mille peegeldamisel sümmeetriateljest saab teise hirve ja teise broileri tükelduse lisaks.

Loomadylesannevastuseid_uus

Jagan artiklit

Liitu uudiskirjaga

- Saadame sulle uudiseid Loodusajakirja värskete väljaannete ja muude olulisemate teemade kohta

Viimased artiklid

Teised artiklid

Veebiportaal “Kreutzwaldi sajand” pakub usaldusväärset kirjandusloolist teavet

MARIN LAAK Eesti kultuurilooline veeb „Kreutzwaldi sajand“ (kreutzwald.kirmus.ee) on sisupõhine...

Millest kõneleb Karl Asti diplomaadipass?

Väljavõtteid JANIKA KRONBERG Fridebert Tuglase lähedane sõber, ea- ja mõttekaaslane Karl...

Üllatusi pakkuv kunstikogu

REET MARK Kummalisel kombel on peaaegu igal muuseumil oma kunstikogu....

Eesti kultuuriloolise arhiivi fotokogu kujunemine ja kogumistöö

VILVE ASMER Eesti kultuuriloolise arhiivi (EKLA) fotokogu sai alguse vajadusest...