ENIGMA 3. vooru tulemused 2017

 

Nimi I II III IV V VI Kokku
Hannus, Arne 8 6 8 22
Jaanimägi, Vladimir 8 6 8 22
Kurjama, Aarne 8 6 8 22
Lausmaa, Toomas 8 6 8 22
Orav, Marko 8 6 8 22
Padari, Allar 8 6 8 22
Rebenits, Silver 8 6 8 22
Reimets, Meelis 8 6 8 22
Sepp, Margot 8 6 8 22
Sõlg, Anti 8 6 8 22
Traks, Kuldar 8 6 8 22
Idnurm, Juhan 8 6 14
Kulbok, Kalle 6 8 14
Tuttenpal, Alo 8 6 14
Väljas, Kevin 8 6 14
Irval, Aavo 6 6
Oidjärv, Sven 6 6
Ruut, Jüri 6 6
Talumaa, Ants 6 6
Tõnissoo, Toomas 6 6
Väljamäe, Heldur 5 5
Mardo, Kadri 4 4

 

Enigma 3. vooru auhinna sai Kalle Kulbok

Kolmanda vooru iga ülesande õige lahenduse eest võis saada kaks punkti. Kõik neli ülesannet lahendasid õigesti ja 8 punkti teenisid Arne Hannus, Vladimir Jaanimägi, Kalle Kulbok, Aarne Kurjama, Toomas Lausmaa, Marko Orav, Allar Padari, Silver Rebenits, Meelis Reimets, Margot Sepp, Anti Sõlg ja Kuldar Traks. Paraku leidsid Arne Hannus ja Kalle Kulbok ka seekord ülesannete püstitusest nõrga koha. Nimelt ei olnud kusagil öeldud, et „pikk tänav“ ei tohi samal ajal olla ka „lühike tänav“. Nii leidsid nad neljandale ülesandele kaks kõrvalvarianti. Kui eelmine kord sai tähelepaneliku lugejana, kes ülesanded õigesti ära lahendas vooru auhinna Arne Hannus, siis seekord saab selle Kalle Kulbok.

Vooru võitja saab kingituseks raamatu sarjast „Looduse raamatukogu“. Sarjas ilmunud raamatutega saab tutvuda https://www.loodusajakiri.ee/valjaanded/looduse-raamatukogu/ ja eelistustest saab teada anda toimetuse telefonil 610 4105 või loodusajakiri@loodusajakiri.ee.

Vastused:

Ül 1. 4Ü9 LT 3Ü22 PT 3Ü8 Ül 4. 3Ü10 TM 3Ü19 PT 4Ü18
3Ü17 2 3 6 3 3 3Ü9 1 2 1 1 4
LT 2 3 6 4 1 3Ü22 3 5 5 5 4
1 1 1 1 1 LT 2 5 3 4 4
4Ü14 2 2 6 2 2 3Ü15 2 2 5 2 4
PT 2 4 3 5 1 3Ü14 2 2 5 3 2
Ül 2. 4Ü26 LT 4Ü18 3Ü11 Ül 4. 3Ü10 TM 3Ü19 PT 4Ü18
PT 5 3 4 2 1 3Ü9 1 2 1 1 4
TM 5 5 2 2 2 3Ü22 5 3 5 5 4
LT 5 3 4 2 2 LTÌPT 1 3 5 4 2
3Ü16 6 2 4 2 2 3Ü15 2 2 5 2 4
3Ü19 5 4 4 2 4 3Ü14 1 3 3 3 4
Ül 3. 3Ü10 PT 4Ü18 LT 4Ü22 Ül 4. 3Ü10 TM 3Ü19 PT 4Ü18
3Ü12 1 3 3 3 2 3Ü9 1 2 1 1 4
LT 1 6 3 4 5 3Ü22 5 3 5 5 4
4Ü26 5 5 6 5 5 LTÌPT 1 3 5 2 4
3Ü14 2 2 3 2 5 3Ü15 2 2 5 4 2
PT 1 4 3 2 5 3Ü14 1 3 3 3 4