Gorizontõ Estonii 2017 on pühendatud Eesti loodusuurijatele

Kuupäev:

 

Gorizontõ Estonii 12. number tutvustab silmapaistvaid Eesti loodusteadlasi. Embrüoloogia alal üleilmse tuntusega Karl Ernst von Baeri kõrval on almanahhis juttu mitmest teisest eesti loodusteadusesse tähelepanuväärse jälje jätnud 19. ja 20. sajandi suurkujust, nagu näiteks botaanik Edmund Russowist, liblikauurija Wilhelm Petersenist, biosemiootik Jakob von Uexküllist ning botaanik Karl Reinhold Kupfferist. Samuti käsitleb väljaanne botaanik Teodor Lippmaa, zooloog Johannes Piiperi, hüdrobioloog Heinrich Riikoja, bioloog Hugo Kaho ja mitmekülgse loodusteadlase Viktor Masingu elu, teadus- ja õppetööd.

Lisaks räägitakse almanahhis lähemalt 1853. aastal asutatud Eesti Loodusuurijate Seltsist, erinevatest Eesti bioloogiajaamadest, meie tähtsaima maavara põlevkivi uurimise algusaastatest ning viimase aja bioloogiateaduse tippkeskustes tehtavatest uuringutest.Kahes viimases artiklis tutvustatakse praegusel hetkel Eestimaal tehtavat bioloogiaalast tippteadust  – Eesti teaduse tippkeskusi FIBIR, ENVIRON ja EcolChange. Neid tutvustavad tippkeskuste juhid akadeemikud Martin Zobel ja Ülo Niinemets.

Gorizontõ Estonii on ainus Eestis ilmuv venekeelne ajakiri, mis tutvustab Eesti loodust, ajalugu ja kultuuri. Loodusteaduste erinumber ilmus tänu Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusele. Väljaande saatmist vene õppekeelega koolidele toetab Haridus- ja teadusministeerium.

Ajakirja saab osta meie Tartu ja Tallinna toimetustest, Rahva Raamatu kauplustest ja meie e-poest. Nimekiri müügikohtadega on leitav siit.

 

Gorizontõ estonii kaanepilt 2017_veebi
Geoloogid 1928. a. Pakri poolsaare Leetse rannas pankrannikut uurimas. Vasakul Karl Orviku, keskel Artur Luha. Foto Tartu Ülikooli geoloogiamuuseumi fotokogust

 

«Горизонты Эстонии» 2017 посвящен естествоиспытателям и научно-исследовательским центрам, связанным с Эстонией

12-й номер альманаха “Горизонты Эстонии” представляет выдающихся естествоиспытателей нашей страны. Наряду со снискавшим мировую известность эмбриологом Карлом Эрнстом фон Бэром героями альманаха являются другие крупные эстонские исследователи XIX и XX веков: ботаник Эдмунд Руссов, лепидоптеролог Вильгельм Петерсен, биосемиотик Якоб фон Икскюль, ботаник Карл Рейнхольд Купфер. На страницах издания рассказывается о жизненном пути, научных изысканиях и преподавательской деятельности ботаника Теодора Липпмаа, зоолога Йоханнеса Пийпера, гидробиолога Хейнриха Рийкоя, биолога Хуго Кахо, разностороннего естествоиспытателя Виктора Мазинга.

Альманах повествует о деятельности основанного в 1853 году Эстонского общества естествоиспытателей, о биологических научно-исследовательских станциях, о первых шагах на пути изучения нашего важнейшего полезного ископаемого – горючего сланца, а также знакомит читателя с направлениями биологических исследований ведущих центров высокой компетенции Эстонии. В двух последних статьях представлены высшие достижения современной биологической науки Эстонии – ведущие научно-исследовательские центры FIBIR, ENVIRON и EcolChange. С центрами высокой компетенции читателей знакомят их руководители академики Мартин Цобель и Юло Нийнеметс.

“Горизонты Эстонии” являются единственным в своем роде периодическим изданием на русском языке, посвященным природе, истории и культуре Эстонии. Специальный выпуск вышел в свет при поддержке Центра инвестирования в окружающую среду.

 

Jagan artiklit

Liitu uudiskirjaga

- Saadame sulle uudiseid Loodusajakirja värskete väljaannete ja muude olulisemate teemade kohta

Viimased artiklid

Teised artiklid

Veebiportaal “Kreutzwaldi sajand” pakub usaldusväärset kirjandusloolist teavet

MARIN LAAK Eesti kultuurilooline veeb „Kreutzwaldi sajand“ (kreutzwald.kirmus.ee) on sisupõhine...

Millest kõneleb Karl Asti diplomaadipass?

Väljavõtteid JANIKA KRONBERG Fridebert Tuglase lähedane sõber, ea- ja mõttekaaslane Karl...

Üllatusi pakkuv kunstikogu

REET MARK Kummalisel kombel on peaaegu igal muuseumil oma kunstikogu....

Loodusest korja karulauku vaid enda tarbeks

Selleks, et taime kasvukohad Eesti looduses säiliksid, palub keskkonnaamet...