Raadiosaated

MTÜ Loodusajakirja saade “Loodusajakiri” on raadio Kuku eetris olnud järjepidevalt alates 2007. aastast. Esimeste saadete autor oli toonane ajakirja Horisont toimetaja Toomas Tiivel. Samal aastal võttis saate juhtimise üle pika raadiotöö kogemusega MTÜ Loodusajakirja sõnumitoimetaja Toomas Jüriado, ajakirja Eesti Mets tutvustas kuni 2015. aasta lõpuni Eesti Metsa peatoimetaja Henrik Relve. Alates 2018. aasta suvest on “Loodusajakirja” saatejuht Tiiu Rööp. 2008. aastast on saated järelkuulatavad ka raadio Kuku taskuhäälingus.

Loodusajakirja saade on Kuku raadios eetris nüüdsest reedeti 20.15-20.30! Podcasti lingid leitavad läbi nutiseadme SIIT

2023 saated

Loodusajakiri: Eesti Looduse sügisnumber

Ajakirja Eesti Loodus septembri-oktoobri numbri läbivaks teemaks on looduse seire. Lugeda saab nii suurkiskjate geneetilise seire vajalikkusest kui puugiseirest, samuti saab teada, mis valdkondi Eesti kiirgusseire hõlmab. Tähelepanu saavad nii rahvusloom hunt kui aasta puu harilik mänd. Lisaks kirjutatakse kirikuta kihelkonnast Ansekülast ja asjatundlikust seenesöömisest. Ajakirja tutvustab Eesti Looduse...

Loodusajakiri: plasmakiirendid

Hamburgis asuv Deutsches Elektronen-Synchrotron ehk DESY on üks juhtivaid kiirendilaboreid maailmas. Saates on külas füüsik Kristjan Põder, kes juhib DESY plasmakiirendeid uurivat töörühma. Räägime sellest, millega tema töörühm tegeleb ja mis on plasmakiirendite eelised raadiosageduskiirendite ees. Saadet juhib Tiiu Rööp. https://kuku.pleier.ee/podcast/loodusajakiri/161972

Loodusajakiri: kivipuravik

Eesti mükoloogiaühing on aasta seent valinud alates 2017. aastast. Käesoleva aasta seeneks on harilik kivipuravik. Saates räägime nii harilikust kivipuravikust kui tema sugulastest ja kindlasti pärime saatekülaliselt mükoloog Irja Saarelt, millistest põnevatest seeneleidudest on sel suvel teada antud. Saadet juhib Tiiu Rööp. https://kuku.pleier.ee/podcast/loodusajakiri/161971

Loodusajakiri: ebapärlikarp

Ebapärlikarp on liik, kes on elanud maakeral juba 100 miljonit aastat. Mis on muutunud keskkonnas viimasel sajandil, et nii pikka aega Maal elanud loomast on saanud üks ohustatumaid mageveeliike? Saates on külas RMK Põlula kalakasvanduse ebapärlikarbi spetsialist Katrin Kaldma. Saatejuht on Tiiu Rööp. https://kuku.pleier.ee/podcast/loodusajakiri/161970

Loodusajakiri: kust algavad Eesti jõed?

Kust saavad alguse Eesti jõed? Sellele pealtnäha lihtsale küsimusele ei ole alati ühest vastust. Saates on külas maa- ja veeteadlane Arvo Järvet. Saadet juhib Tiiu Rööp. https://kuku.pleier.ee/podcast/loodusajakiri/161969

Horisondi suvelõpunumber

Ajakirja Horisont augusti-septembri number tutvustab plasmakiirendeid ning selgitab, miks Tallinna ja Tartu aadressisüsteemid on erinevad. Lugeda saab ülevaadet Nikolai Karotamme ja Jossif Stalini telefonivestlustest ning Estonia asundusest Abhaasias, samuti pikka usutlust arheloog Tõnno Jonuksiga. Saates on külas ajakirja Horisont peatoimetaja Ulvar Käärt. Saadet juhib Tiiu Rööp. https://kuku.pleier.ee/podcast/loodusajakiri/161968

Veemajanduskavad

Veemajanduskavad on dokumendid, mis koondavad enam kui 1500 leheküljele selgitavat teksti, tabeleid, kaatre ja skeeme selle kohta, kuidas hoolivalt ümber käia elutähtsa loodusvara – veega. Saates on külas üks veemajanduskavade autoreid, keskkonnaspetsialist Karl Kupits. Saatejuht on Tiiu Rööp. https://kuku.pleier.ee/podcast/loodusajakiri/161967

Põhjavee koostise mõju tervisele

Mis on meditsiinigeoloogia? Mis võiksid olla olulised teemad Eestis, millele meditsiinigeoloogia võiks keskenduda? Kas meie põhjavee radioaktiivsus on ohtlik? Kas uue kaevu rajamisel tuleks alati kontrollida selle vee omadusi? Neile ja ehk teistelegi küsimustele vastab geoloog ja keskkonnateadlane, Tallinna tehnikaülikooli ettevõtlusprorektor Erik Puura. https://kuku.pleier.ee/podcast/loodusajakiri/161966

Eesti Looduse suvenumber: vooluveekogud

Ajakirja Eesti Loodus juuli-augusti numbri keskseks teemaks on vooluveekogud. Vaatluse all on nii veemajanduskavad kui meie jõgede lämmastiku ja fosfori sisaldus, vooluvett vajav ebapärlikarp ning mullune ränk põud Euroopas. Lisaks saab teada, kust algavad Eesti jõed ja kuidas kodumajapidamised reovett mõjutavad. Ajakirja tutvustab Eesti Looduse toimetaja Katre Palo. Saatejuht...

Inuitid

Põhja-Ameerika põlisrahvaste elust räägib Andrus Mölder. Uurime, mis riik on inuite kõige julmemalt vaenanud? Kuidas tulevad inuitid toime täna? Kui edukalt on alal hoitud esivanemate keelt ning karmides oludes elamise oskusi? Saadet juhib Tiiu Rööp. https://kuku.pleier.ee/podcast/loodusajakiri/148374

Puisniidud

2023. aasta on puisniiduaasta. Millega tuleks arvestada, kui on soov taastada puisniit? Eesti liigirikkaim ja kuulsaim puisniit on Laelatu puisniit, kuid meil on veel mitmeid vaatamist-imetlemist väärt puisniite. Milliseid neist soovitab saatekülaline, ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja Toomas Kukk? Saadet juhib Tiiu Rööp. https://kuku.pleier.ee/podcast/loodusajakiri/148373

Hunt kui lambakasvatajate vapiloom

Viis aastat tagasi sai hundist Eesti rahvusloom. Seda suuresti tänu lamba- ja kitsekasvatajate mõistvale ja toetavale suhtumisele. Saates on külas Eesti lamba- ja kitsekasvatajate liidu juhatuse liige Ell Sellis, kellega räägime rahvuslooma ümarlauast ning looduskaitseseadusest. Saatejuht on Tiiu Rööp. https://kuku.pleier.ee/podcast/loodusajakiri/148372

Horisondi suvenumber

Ajakirja Horisont juuni-juuli numbrist saab lugeda inimese mürajäljest meredes ning põhjavee koostise mõjust tervisele. Stalinismiaegsest üliõpilaselust Tartus, Põhja-Ameerika põhjarahvaste elujärjest ja Ukraina sõjast kui tehisintellektisõdade katselavast. Pikas intervjuus otsitakse vastust küsimusele: kuidas toita väikese keskkonnamõjuga üheksa miljardit suud? Saates on külas ajakirja Horisont peatoimetaja Ulvar Käärt. Saadet juhib Tiiu...

Aasta orhidee – valge tolmpea

Eesti orhideekaitse klubi on aasta orhideed valinud alates 2010. aastast. Tänavune aasta orhidee on valge tolmpea. Millal on kõige õigem aeg valget tolmpead looduses otsida? Kuidas valgel tolmpeal läheb? Kes meie 39 orhidee liigist on enim ohustatud? Saates on külas orhideeuurija, EMÜ emeriitprofessor Tiiu Kull. Saadet juhib Tiiu Rööp. https://kuku.pleier.ee/podcast/loodusajakiri/148370

Turbakaevandamisest maha jäävad jääksood

Ajakirja Eesti Loodus mai-juuni numbrist saab lugeda, miks soode taastamine on praeguse sajandi maaparandus. Kutsusime artikli ühe autori, TÜ teaduri Marko Kohvi saatesse jääksoodest rääkima. Küsime, miks jääksood taastuvad halvasti ning mida saaks nende alade taastumiseks ette võtta. Saatejuht on Tiiu Rööp. https://kuku.pleier.ee/podcast/loodusajakiri/148369

Austria annekteerimine ja Eesti okupeerimine

Ajakirja Horisont aprilli-mai numbris kirjutab TÜ professor Eero Medijainen Anschluss’ist Austrias 1938. aastal, tuues võrdlusi Eesti okupeerimisega 1940. aastal. Palusime Eero Medijaineni saatesse külla, et saada selgust mõistetes annekteerima ja okupeerima. Saadet juhib Tiiu Rööp. https://kuku.pleier.ee/podcast/loodusajakiri/148368

21. sajand on looduse taastamise sajand

Mis on looduse taastamine? Miks kaitstavatest aladest üksi ei piisa looduse hüvede ja elurikkuse säilimiseks? Kuidas saab igaüks kaasa aidata looduse taastumisele? Nendel teemadel arutleb TÜ taastumisökoloogia professor Aveliina Helm. Saadet juhib Tiiu Rööp. https://kuku.pleier.ee/podcast/loodusajakiri/148367

Looduse taastamine

Ajakirja Eesti Loodus mai-juuni number keskendub looduse taastamise vajalikkusele ja võimalustele. Ülevaate saab nii looduse taastamise edulugudest Eestis kui ka ökosüsteemide taastamisest maailmas. Lisaks saab lugeda võõrliigiteadlikust aiapidamisest, rahvuslooma hundi viiest aastast, Maarja-Magdaleena kihelkonnast ja aasta orhideest valgest tolmpeast. Ajakirja tutvustab Eesti Looduse toimetaja Katre Palo. Saadet juhib Tiiu...

Päikesekellad

Miks mehaaniliste kellade kõrval kasutati ka taskusse mahtuvaid päikesekelli? Kui laialt oli levinud portatiivsete päikesekellade valmistamise oskus? Kas Eesti muuseumides on mõni kaasaskantava päikesekella eksemplar? Vastuseid neile küsimustele annab saates Tartu linnamuuseumi arheoloogiaosakonna juhataja Arvi Haak. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Käbitiksik ja tema sugulased

Tiksikulaadsed on seened, kelle märkamiseks on vaja teadlikku silma. Kes nad sellised on ja mis on nende roll looduses? Kui palju tiksikulaadseid teadaolevalt Eestis kasvab? Miks on kuuse-käbitiksik oluline ning millisest metsast võiks teda kevadel otsida? 21. aprilli saates on külas mükoloog Kadri Pärtel. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Viimati ilmus

Horisont 5/2023

3.00 5.90 

Eesti Loodus 5/2023

3.00 5.90 

Toimetus soovitab