Esileht Raadiosaated

Raadiosaated

Loodusajakirja raadiosaated

Raadio Kuku saade “Loodusajakiri” on järjepidevalt eetris olnud alates 2007. aastast. Esimeste saadete autor oli toonane ajakirja Horisont toimetaja Toomas Tiivel. Samal aastal võttis saate juhtimise üle pika raadiotöö kogemusega MTÜ Loodusajakirja sõnumitoimetaja Toomas Jüriado, ajakirja Eesti Mets tutvustas kuni 2015. aasta lõpuni Eesti Metsa peatoimetaja Henrik Relve. Alates 2018. aasta suvest on “Loodusajakirja” saatejuht Tiiu Rööp. 2008. aastast on saated järelkuulatavad ka raadio Kuku taskuhäälingus.

2019 saated

Loodusajakiri 2019-03-21

Avaldatud: 21. märts 2019

Ajakirja Horisont märtsi-aprilli number on keskendunud keskajale Eestimaal: lugeda saab nii Tallinna algusest kui keskaegse Tartu esimesest aastasajast; kohaliku kulinaaria tähtedest ning Michel Sittowi emast, aga ka Dannebrogi legendist. Ajakirja tutvustab Helen Rohtmets-Aasa.

Loodusajakiri 2019-03-14

Avaldatud: 14. märts 2019

Ajakirja Eesti Loodus märtsinumber keskendub võõrliikidega seotud probleemidele: lugeda saab tulnukliikidest Läänemeres; euroopa naaritsa käekäigust Hiiumaal; eksootiliste lemmikloomadega reisimisest; pukspuuleedikust – uuest võõrliigist Eestis ja paljust muustki. Ajakirja tutvustab Toomas Kukk, Eesti Looduse peatoimetaja.

Loodusajakiri 2019-03-07

Avaldatud: 7. märts 2019

Saates on külas Eesti maaülikooli teadur Tiia Drenkhan, kes koos kaasautoritega annab ajakirja Eesti Mets talvenumbris ülevaate juuremädanike levikust männikutes. Räägime uutest metsapatogeenidest ja harilikust männikärsakast ning biotõrje preparaadist ROTSTOP.

Loodusajakiri 2019-02-28

Avaldatud: 28. veebruar 2019

Külas on bioloog ja loodusfotograaf Urmas Tartes, kelle tööjuhendi „Kuidas pildistada lumiseid maastikke?“ leiab ajakirja Eesti Loodus veebruarinumbrist. Saates räägime putukatest, keda tasub praegu loodusesse otsima minna – surusääskedest ja kääbusämblikest ning saame teada, keda võib pidada putukamaailma kevadekuulutajaks.

Loodusajakiri 2019-02-21

Avaldatud: 21. veebruar 2019

Ajakirja Eesti Loodus veebruarinumber on keskendunud põhjamaistele rõõmudele: lumele ja jääle. Lugeda saab vetikatest, kes värvivad merevett; pisiimetajate vilkast lumealusest elust; fotograafid Urmas Tartes ja Eero Luuk annavad nõu, kuidas teha häid talve- ja lumehelbefotosid ning atmosfäärifüüsik Piia Post sedastab, et kliimamuutustest aru saamiseks tuleb tunda füüsika põhitõdesid. Ajakirja tutvustab Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk.

Loodusajakiri 2019-02-14

Avaldatud: 14. veebruar 2019

Ajakirja Horisont jaanuari-veebruari numbris kirjutab TÜ loomaökoloogia teadur Tuul Sepp linnastumise mõjust elusloodusele. Saates räägime, miks mõned loomad sobituvad linnaeluks paremini kui teised; kas ja kus uuritakse linnaloomade tervist ning kuidas laisk aednik soodustab liigirikkama elukeskkonna teket.

Loodusajakiri 2019-02-07

Avaldatud: 7. veebruar 2019

Ajakirja Eesti Loodus jaanuarinumbris kirjutab puuviljateadlane Kalju Kask toidutaimede geeneetiliste varamute kujunemisest ja Teravmägede geenipangast. Saates on külas Eesti taimekasvatuse instituudi geenipanga juhataja Külli Annamaa, kes räägib, kuidas Jõgeval toidutaimede seemneid säilitatakse ning kus säilitatakse Eestis aretatud puuviljakultuure ja kartulisorte. Eraldi pöörame tähelepanu rahvaselektsioonisortidele.

Loodusajakiri 2019-01-31

Ajakirja Eesti Loodus jaanuarinumbrist saab lugeda loodusteaduslikest kollektsioonidest Eestis, geenivaramust, Teravmägede geenipangast, arheozooloogiast ja paljust muustki. Ajakirja tutvustab peatoimetaja Toomas Kukk.

Loodusajakiri 2019-01-24

Ajakirja Eesti Mets talvenumbris kirjutatakse rahvusvahelisest projektist „Märgalaviljelus Baltimaades“. 2018. aasta septembris käis rühm Eesti, Läti ja Leedu teadlasi ning ametnikke õppereisil Saksamaal ja Hollandis tutvumas sealsete märgalametsanduse kogemustega. Saates on külas Eestimaa Looduse Fondi märgalade programmi juht Jüri-Ott Salm.

Loodusajakiri 2019-01-17

Ajakirja Horisont selle aasta esimesest numbrist saab lugeda, kes on sõna kahur autor; mida võimaldab elektrooniline hoiatussüsteem Sille; kuidas uued energiatõhususe nõuded mõjutavad arhitektide tööd; miks osa loomi eelistab linnaelu ja tänu millele on säilinud Võrumaa omanäolisus. Ajakirja sisu tutvustab Ulvar Käärt, Horisondi peatoimetaja.

Loodusajakiri 2019-01-10

Avaldatud: 10. jaanuar 2019

Ajakirja Eesti Loodus detsembrinumbrist saab lugeda meie mere- ja rannikukultuuri olukorrast: artikli autorid nendivad, et kalapüügil põhinev elulaad on hääbumas. Kutsusime saatesse külla TÜ Eesti mereinstituudi direktori Markus Vetemaa, kellelt uurime, mida arvata rannakalanduse elujõulisusest; milline on kalavarude olukord; kas hallhülge arvukuse kasv võib suurendada kalurite-hüljeste vaheliste konfliktide teket ja kas ümarmudilat püütakse?

Loodusajakiri 2019-01-03

Avaldatud: 3. jaanuar 2019

Uue aasta esimeses Loodusajakirja raadiosaates räägime staažika raadiomehe-ajakirjaniku Toomas Jüriadoga. Uurime, kui sageli tal praegu, aktiivsest tööelust kõrvale astununa, tekib soov mikrofoni vahendusel kajastada meie ümber toimuvat; mis on tema lemmik-intervjuuteemad ja mille puhul on raske neutraalseks jääda.

 

banner