Esileht Raadiosaated

Raadiosaated

Loodusajakirja raadiosaated

MTÜ Loodusajakirja saade “Loodusajakiri” on raadio Kuku eetris olnud järjepidevalt alates 2007. aastast. Esimeste saadete autor oli toonane ajakirja Horisont toimetaja Toomas Tiivel. Samal aastal võttis saate juhtimise üle pika raadiotöö kogemusega MTÜ Loodusajakirja sõnumitoimetaja Toomas Jüriado, ajakirja Eesti Mets tutvustas kuni 2015. aasta lõpuni Eesti Metsa peatoimetaja Henrik Relve. Alates 2018. aasta suvest on “Loodusajakirja” saatejuht Tiiu Rööp. 2008. aastast on saated järelkuulatavad ka raadio Kuku taskuhäälingus.

2022 saated

Loodusajakirja saade on Kuku raadios eetris nüüdsest reedeti 19-19.30! Podcasti lingid leitavad läbi nutiseadme SIIT 

Eetris olnud saadete sisututvustused:

Lepatriinude määraja, 15. juuli

Ajakirja Eesti Loodus juuli numbris on Eesti lepatriinulaste välimääraja: mugav abivahend meie lepatriinude tundmaõppimiseks. Saates on külas määraja autor, TÜ bioloogia ja ökoinnovatsiooni magistrant Kelly Kittus, kellega räägime lepatriinudest ning küsime, mis ajendas määrajat koostama? Saadet juhib Tiiu Rööp.

Eesti linnade vapid, 8. juuli

Ajakirja Horisont 3. numbris kirjutab TÜ Eesti geograafia kaasprofessor Taavi Pae Eesti linnade vapiloomest 1930. aastate lõpul. Kutsusime Taavi Pae saatesse külla, et uurida, kelle initsiatiivil vapiloome toimus; kuidas sündisid vapikavandid ja kes otsustas, milline kavand sobib; millised sümbolid kavanditel kordusid ning kuidas mõjutas Eesti omavalitsuste haldusreform meie „vapimaastikku“? Saadet juhib Tiiu Rööp.

Eesti Loodus 7/2022, 1. juuli

Südasuvine Eesti Loodus õpetab ära tundma meie lepatriinulasi ja suuri mageveekarpe; kirjeldab taimede ja kimalaste suhteid põllumajandusmaastikus; tutvustab aasta seent – kõrreliste tõlvtõvikut; näitab rajakaamera pilte lindude suplusnõu juurest ja uurib, kas suvel peab vähem magama; annab nõu, kuidas uurida kliima soojenemist ning mida teha, kui leiate surnud looma. Lugeda saab ka rahvuskivist, naistepunast ning intervjuud kliimateadlase Velle Tolliga. Saates on külas ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja Toomas Kukk. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Must elurikkus, 17. juuni

Saates on külas TÜ professor Meelis Pärtel, kellelt uurime, mis on ökosüsteemi puhverdusvõime ja ökosüsteemi teenus? Mis on tume elurikkus ja millega tegeleb globaalne koordineeritud tumeda elurikkuse võrgustik? Saatejuht on Tiiu Rööp.

Ornitoloogid välitöödel, 10. juuni

Ajakirja Eesti Loodus juuni number keskendub looduse vaatlemisele ja -vaatlejatele. Saates räägime ornitoloogide välitöödest: mis on muutunud välitööde varustuse juures 30 aasta jooksul? Mis on hästi toimiva välitöö meeskonna eelduseks? Kas välitöödel käival ornitoloogil peab olema hea füüsis? Lisaks räägime põgusalt meie linnustiku muutustest ning väike-laukhane LIFE projektist. Saates on külas linnuhuviline Andres Kalamees. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Eesti Loodus 6/2022, 3. juuni

Suvehaku Eesti Loodus keskendub looduse uurimisele ja välitöödele. Ajakirja vahendusel saab teada, kus üle ilma Eesti geoloogid välitöid teevad; millised on ornitoloogide töövahendid ja kuidas pesavaatlused aitavad põllulinde; miks zooloogid otsivad kevadel sõraliste pabulaid; mis on tume elurikkus ning milline on elu isoleeritud uurimisjaamades. Pikas intervjuus tõdeb looduskaitseekspert Indrek Tammekänd, et häid liigitundjaid võiks olla palju rohkem. Saates on külas Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Aasta kala – ahven, 27. mai

Ajakirja Eesti Loodus mai numbris antakse ülevaade aasta kalast – ahvenast. Ahvenast räägime ka saates, kuid rõhuasetus erineb ajakirjas kirjutatust: jutuajamises TÜ Eesti mereinstituudi teaduri Redik Eschbaumiga keskendume ahvenale kui nii kutselistele kaluritele kui harrastajatele olulisele kalale. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Mai-juuni Horisont, 20. mai

Horisondi mai-juuni numbrist saab lugeda superarvutitest; kiviaegsest keraamilisest pisiplastikast; väikerahvaste vastupanuvõimest; ilmast ja lennutranspordist; W-bosonist; Eesti linnade vappidest; geograafia ja maastikumaali seostest; ultraheli kasutamisest materjalide nähtamatute vigastuste kindlakstegemisel ning pikka usutlust puidu uuest tulemisest Tallinna tehnikaülikooli puidutehnoloogia labori juhi Jaan Kersiga. Saates on külas ajakirja Horisont peatoimetaja Ulvar Käärt. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Suurkiskjate kaitse- ja ohjamiskava, 13. mai

Aasta algusest kehtib Eestis uus suurkiskjate kaitse- ja ohjamiskava. Saates on külas suurkiskjate tegevuskava eelnõu koostaja Jaanus Remm, kellelt kuuleme, miks on karu, hundi ja ilvese kaitse komplitseeritud ja mis on uues kavas teisiti kui varem kehtinud kahes suurkiskjate kavas? Saatejuht on Tiiu Rööp.

Eesti Loodus 5/2022, 6. mai

Ajakirja Eesti Loodus mai numbrist saab ülevaate meie suurkiskjate: ilvese, hundi ja karu seisundist ning kaitse- ja ohjamiskavast; karude arvukusest ja meelembusest; tutvustatakse aasta kala ahvenat ja aasta sammalt sulgjat õhikut, samuti haruldast väike-laukhane ja tuntud taime – hapu oblikat. Intervjuu on metsandusteemaline – Lembit Maamets arutleb, kuidas metsasõda lõpetada. Saates on külas MTÜ Loodusajakiri tegevjuht Riho Kinks. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Vabadussõjalased, 29. aprill

Ajakirja Horisont märtsi-aprilli numbris kirjutab ajaloolane Ago Pajur pöördelisest 12. märtsist 1934. Kutsusime Ago Pajuri saatesse külla, et küsida, kes olid vabadussõjalased; miks olid vabadussõjalaste ja sotside suhted teravad ja kes oli Eesti Vabadussõjalaste Liidu esimees Andres Larka? Saatejuht on Tiiu Rööp.

Aasia arlekiinlepatriinu, 22. aprill

Saates on külas Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna peaspetsialist Merike Linnamägi, kellelt saame teada, kuidas ja miks on Eestisse jõudnud uus invasiivne võõrliik – aasia arlekiinlepatriinu. Lisaks räägime põgusalt jaapani humalast, harilikust lupiinist ja kurdlehisest kibuvitsast. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Ameerika toiduabi, 15. aprill

Ajakirja Horisont 2. numbrist saab ülevaate Ameerika toiduabist Eesti lastele aastatel 1919-1921. Samal teemal räägime ka saates: saame teada, kellele abi anti ning kuidas leiti abi vajavad lapsed; miks ameeriklastel oli range nõue, et lastele tuleb toitluspunktides anda valmis toitu ja milline oli menüü. Saates on külas etnoloog Anu Kannike.

Kevadsuurvesi, 8. aprill

Ajakirja Eesti Loodus aprilli numbris annab geograaf Arvo Järvet ülevaate, millest sõltub kevadsuurvesi. Kutsusime teeneka Eesti jõgede ja siseveekogude asjatundja Arvo Järveti saatesse külla, et küsida, milline meie jõgi on talle kui jõgede-järvede uurijale kõige huvitavam? Mida tuleks vaadata, kui on soov ehitada veekogude naabruses? Põgusalt räägime sellestki, kes saavad kasu kevadsuurveest. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Eesti Loodus 4/2022, 1. aprill

Ajakirja Eesti Loodus aprilli numbri läbivaks teemaks on kevadine suurvesi: vaatluse all on nii Koiva vesikonna allikad kui kevadsuurvesi Eesti jõgedel, samuti allikad meie rahvapärimuses ja Mongoolia sood. Suurveest on juttu ka intervjuus Aivar Ruukliga. Lisaks kutsutakse üles lõokannuseid ja linnapuid märkama ning hoiatatakse uue invasiivse võõrliigi, aasia arlekiinlepatriinu eest. Saates on külas Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Horisont 2/2022, 25. märts

Ajakirja Horisont märtsi-aprilli number annab ülevaate Ukraina ajaloost ning vaatleb üht olulist päeva Eesti ajaloos – 12. märtsi 1934. Lisaks saab lugeda: intervjuud TÜ kliinikumi vähikeskuse juhi Lenne-Triin Kõrgveega; erilistest nanokehakestest; magnetmonopoolidest ja essentsialistlikust mõtlemisest ning kosmosevaatlusseadmest 4MOST. Saates on külas Horisondi peatoimetaja Ulvar Käärt. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Habe, 18. märts

Saates on külas TÜ eksperimentaalpsühholoogia professor Jüri Allik, kellelt pärime: milleks inimesele habe? Mis sõnumit annab edasi nn paaripäevane habe? Inimsuhete kõrval tulevad jutuks šimpanside võimumängud ja Frans de Waal. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Dendrokronoloogia, 11. märts

Ajakirja Horisont jaanuari-veebruari numbrist saab lugeda Raplamaal asuva Velise vana kabeli uhkete nikerdustega ukse vanuse väljaselgitamisest. Kutsusime saatesse külla ühe artikli autoritest – dendrokronoloog Alar Läänelaiu, kellelt uurime, mis puuliikide aastarõngaid on hõlpsam lugeda; kas dendrokronoloogid peaksid teadma vanu tislerivõtteid ning mis on nn. Balti tamm? Saadet juhib Tiiu Rööp.

Eesti Loodus 3/2022, 4. märts

Ajakirja Eesti Loodus märtsi number keskendub karvadele ja sulgedele: lugeda saab jääkaru tõhusast karvkattest; putukate eriotstarbelistest karvadest; lindude sulgedest; karvututest imetajatest; putukatest, kelle elupaigaeelistuseks on teiste olendite karv- või sulgkate; karvastest liudseentest; kultuuri ja looduse mängudest habemega; Astangu-Mäeküla rohealast ja intervjuud arengubioloog Tambet Tõnissooga. Ajakirja tutvustab MTÜ Loodusajakiri tegevjuht Riho Kinks. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Samblikud, 25. veebruar

Ajakirja Eesti Loodus veebruari numbrist saab ülevaate graniitkivil kasvavatest samblikest ning ELF-i ja TÜ teadlaste koostööna toimunud samblikuvaatluse tulemustest. Saates on külas TÜ looduskaitsebioloogia kaasprofessor Piret Lõhmus, kellelt uurime kui ekstreemsetes tingimustes suudavad samblikud kasvada; mis metsatüübis on kõige liigirikkam samblikufloora ja kui palju on Eestis metsas kasvavaid samblikuliike? Saadet juhib Tiiu Rööp.

Krüptoraha, 18. veebruar 2022

Ajakirja Horisont 1. numbri kaanelooks on ülevaateartikkel maailmast krüptoraha lummuses. Saates on külas artikli autor Ülar Allas Tartu ülikooli teadusarvutuste keskusest, kellelt uurime, milline on krüptoraha kaevandamise mõju keskkonnale; miks on Hiinas krüptoraha illegaalne ja mis saab krüptorahast tulevikus? Saadet juhib Tiiu Rööp

Hiidrahnud, 11. veebruar

Ajakirja Eesti Loodus veebruari numbrist saab ülevaate Eesti hiidrahnudest. Kutsusime saatesse külla loodusmehe ja matkakorraldaja Martin Suuroja, kellega räägime hiidrahnudest ning nendega seotud pärimusest; Käsmu Lemmekivist ning Ellandvahe rahnust ja Võnnu kivist Pärnu jões. Saadet juhib Tiiu Rööp

Eesti Loodus 2/2022, 4. veebruar

Ajakirja Eesti Loodus veebruari number tutvustab Eestit kui rändrahnumaad. Lugeda saab nii hiidrahnudest kui ka olenditest, kes kasvavad kividel: sammaldest ja samblikest. Mall Hiiemäe kirjutab rändrahnudest kui vaimse kultuuri vahendajatest ning intervjuus arheoloogiaprofessor Valter Langiga räägitakse kultuskividest, arheoloogiateadusest ja hobidetektoristidest. Lisaks leiab ajakirjast arvutuskäigu, kui pikk pidi Kalevipoeg olema, et talle omistatud vägitegusid korda saata. Ajakirja tutvustab Eesti Looduse toimetaja Juhan Javoiš. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Pihlakad, 28. jaanuar

Saates on külas botaanik Ott Luuk, kes teeb ajakirja Eesti Loodus jaanuari numbris ülevaate meie tuntud ja tundmatutest pihlakatest. Saates räägime lisaks Eestis kasvavatele pihlakatele aedpihlakast; uurime, mis on apomiksis ning miks harilik pihlakas suudab kasvada kiviklibustel rannavallidel, kus teised puud hakkama ei saa? Saadet juhib Tiiu Rööp.

Jaanuari-veebruari Horisont, 21. jaanuar

Horisondi peatoimetaja Ulvar Käärt tutvustab värsket ajakirjanumbrit, millest saab lugeda nii bitcoin’ist kui uinunud bakteritest; ilmast ja autoliiklusest; ussiaugust ning Punasest Eesti Vabariigist; üliõpilaselust sõdadevahelises Eestis ja von Maydellide matusekabeli ukse vanusest. Pikem intervjuu on riigikohtu esimehe Villu Kõvega. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Pruunkaru, 14. jaanuar

Ajakirja Eesti Loodus jaanuari numbris tutvustab TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudi terioloogiateadur Egle Tammeleht aasta looma – pruunkaru. Kutsusime Egle Tammelehe saatesse külla, et pärida: kas karu on kõige suurem imetaja, kes teeb taliuinakut? Kuidas karu aru saab, et on aeg taliuinakust ärgata? Miks suve lõpul end korralikult rasva sööval karul ei teki terviseprobleeme? Saadet juhib Tiiu Rööp.

Eesti Loodus 1/2022, 7. jaanuar

Ajakirja Eesti Loodus jaanuari number tutvustab aasta olendeid: lugeda saab aasta puust pihlakast, aasta loomast karust, aasta linnust metskurvitsast, aasta liblikast vareskaera-aasasilmikust ning aasta orhideest balti sõrmkäpast. Mullateadlased tutvustavad aasta mulda – tehismulda. Lisaks leiab ajakirjast Eesti Looduse 22. fotovõistluse auhinnasaajad ning parimad fotod ja pika intervjuu ornitoloog Jaanus Eltsiga. Ajakirja tutvustab Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-12-17

Avaldatud: 31. detsember 2021
Külas Eesti kirjandusmuusemi vanemteadur Piret Voolaid, kellel ilmus ajakirja Horisont 6. numbris, pärimuse erinumbris, artikkel vanasõnatarkusest tänapäeval. Saates uurime, kui palju on Eesti rahvaluule arhiivis tallel vanasõnu ning kas meie argikeel on jäänud vanasõnavaeseks? Mida arvata sellest, et väärikaid vanasõnu kasutatakse kalambuuritsemiseks ja mis vanasõna oleks kõige sobivam vana-aasta õhtusse? Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-12-17

Avaldatud: 24. detsember 2021
Ajakirja Eesti Loodus 12. number on fookusesse seadnud paljunemise. Lisaks loodusteadlaste artiklitele saab ajakirjast ülevaate ka seksist ja sigimisest meie rahvapärimuses. Saates on külas folklorist Marju Kõivupuu, kellelt küsime, milliseid armu- ja viljakusmaagia toiminguid on kõige parem just jõuluajal sooritada? Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-12-17

Avaldatud: 17. detsember 2021
Ajakirja Horisont 6. numbris, pärimuse erinumbris, saab tähelepanu ka see osa meie pärimusest, mida laval ei esitata ning meediaväljaannetes ei vahendata. Saates on külas Eesti rahvaluule arhiivi vanemteadur Andreas Kalkun, kellega räägime „parketikõlbmatust“ pärimusest. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-12-10

Avaldatud: 10. detsember 2021
Ajakirja Eesti Loodus detsembri numbris kirjutab EMÜ vanemteadur Ülo Väli Eestis elavate suurlindude partneriprobleemidest. Kutsusime Ülo Väli saatesse külla, et uurida, kuidas läheb meie merikotkastel? Miks suur-konnakotkad ja väike-konnakotkad ühte heidavad? Mis põhjustel on must-toonekure arvukus viimase 30 aasta jooksul drastiliselt vähenenud? Ja miks artiklis, mis annab ülevaate merikotka, kalakotka, väike- ja suur-konnakotka ning meil haruldase madukotka pesitsusprobleemidest, ei ole poolt sõna juttu kaljukotkast?! Saadet juhib Tiiu Rööp

Loodusajakiri 2021-12-03

Avaldatud: 03. detsember 2021
Eesti Looduse aastalõpu number keskendub sigimisele: vaatluse all on nii suurte lindude partneriprobleemid kui selgrootute keerulised elutsüklid; samblike paljunemisstrateegiad ja putukate soolised erinevused; loomaaialoomade paljunemine ja meie esiisade uskumused. Pikk usutlus on evolutsioonibioloog Tuul Sepaga. Ajakirja tutvustab Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-11-26

Avaldatud: 26. november 2021
Koostöös Eesti Rahvaluule Arhiivi ja Kultuurkapitaliga valmis ajakirja Horisont mahukas pärimuse erinumber, millest saab lugeda nii vägimeestest kui üleloomulikest tegelastest eesti pärimuses; ropust rahvaluulest ning regilaulu eripärast; metsast ja metsaelust; meditsiinipärimusest; meie huumorimeelest; Siberi eestlaste lauludest ja härja aastast. Lisaks leiab ajakirjast meeleoluka ülevaate koerast arhiivifotol ja intervjuu TÜ rahvaluule professori Ülo Valguga. Saates on külas ajakirja Horisont peatoimetaja Ulvar Käärt. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-11-19

Avaldatud: 19. november 2021
Ajakirja Eesti Loodus novembri numbrist saab lugeda, milliseid väärtuslikke metalle leidub Eesti maapõues. Saates on külas artikli autor, Tallinna tehnikaülikooli professor Alvar Soesoo, kellelt uurime, milliseid geoloogilisi uuringuid praegu Eestis tehakse? Kas meie haruldaste muldmetallide varud kataksid Euroopa vajadused? Mida leidub Sillamäe ja Maardu jäätmemägedes? Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-11-12

Avaldatud: 12. november 2021
Usundiloolane Jaan Lahe kirjutab ajakirja Horisont 5/21 numbris Partia impeeriumist. Kutsusime artikli autori saatesse külla, et uurida, miks Partia riigist teatakse oluliselt vähem, kui selle kaasaegsetest – Rooma keisririigist ja Hiina Hanide impeeriumist? Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-11-05

Avaldatud: 5. november 2021
Ajakirja Eesti Loodus novembri numbri läbivaks teemaks on Eestis leiduvad maavarad ning nende läbimõeldud kasutamine. Nii saab lugeda metallidest Eesti maapõues, liiva- ja kruusavarudest ning muldkattest kui väärtuslikust loodusvarast. Lisaks kutsutakse üles allikaid kaardistama ning jutustatakse Läänemaa Suursoo, ühe suure madalasoo lugu. Saates on külas Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-10-29

Avaldatud: 29. oktoober 2021
Saates on külas TÜ eksperimentaalpsühholoogia professor Jüri Allik, kellel ilmus ajakirja Eesti Loodus oktoobri numbris artikkel inimese nägemistajust. Saates tuleb juttu sellest, kas šimpansid võivad olla inimesest edukamad taju ülesannete lahendamisel; mis puhul on õige usaldada esmamuljet ning kas taju-uurijaid pannakse tähele ning tunnustatakse. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-10-22

Avaldatud: 22. oktoober 2021
Ajakirja Horisont 5. numbrist saab lugeda Pühast Antoniusest – sigade kaitsjast ja tõbiste avitajast keskaja Eestis. Saates on külas artikli autor, Tallinna ülikooli vanemteadur Inna Jürjo, kellelt küsime, milline oli Püha Antoniuse austamise kombestik ning miks oli siga maarahvale väga oluline pudulojus. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-10-15

Avaldatud: 15. oktoober 2021
Ajakirja Eesti Loodus oktoobri numbrist saab lugeda kalade suhtlemisviisidest. Räägime meiegi kalade nägemis- ja kuulmisvõimest; helide tekitamisest ning liigikaaslaste hoiatamisest. Jutuks tuleb ka kala mälu kestvus ning esimene feromoonpüünis kaladele. Saates on külas EMÜ kaasprofessor, kalafüsioloog Arvo Tuvikene. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-10-08

Avaldatud: 8. oktoober 2021
Ajakirja Eesti Loodus oktoobri number keskendub tajudele: ajakirjast saab lugeda, kuidas selgroogsed loomad tajuvad maailma; milline on selgrootute nägemisvõime; kuidas inimene hindab objektide arvukust ning kuidas kalad kuulevad ja „räägivad“. Maailma tajumisest on juttu ka intervjuus biosemiootik Timo Maraniga. Saates on külas ja ajakirja tutvustab loodusteadlane Juhan Javoiš. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-10-01

Avaldatud: 1. oktoober 2021
Tänavuseks aasta kalaks on haug: ajakirja Eesti Loodus septembri numbrist saab hea ülevaate haugist, kuid purikast tuleb juttu ka saates. Uurime külaliselt, Roland Svirgsdenilt TÜ Eesti mereinstituudist, kas haugi juures on midagi, mis kalauurijatel veel teadmata; milline veekogu sobib haugile elupaigaks ning kas peaksime haugile sobivatel koelmualadel kevadel kunstlikult vett paisutama? Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-09-24

Avaldatud: 24. september 2021
Ajakirja Horisont septembri-oktoobri numbrist saab lugeda nii mitokondritest kui tumeainest ja ürgsetest aukudest; sigade kaitsjast Pühast Antoniusest ning Partia riigist; sõna „banaan“ tulekust eesti keelde ning toiduhankimisest aastail 1991-1992; samuti intervjuud TÜ Eesti mereinstituudi direktori Markus Vetemaaga. Ajakirja tutvustab Horisondi peatoimetaja Ulvar Käärt. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-09-17

Avaldatud: 17. september 2021
Saates on külas Luua metsanduskooli meisterõpetaja Aino Mölder, kellega räägime põlispuude hooldamisest ja majandamisest. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-09-10

Avaldatud: 10. september 2021
Ajakirja Horisont 4. numbrist saab aimu neutrontähtede kirjust maailmast. Palusime artikli autori, astrofüüsik Ene Ergma saatesse külla, et küsida: kuidas neutrontähed tekivad, mis on supernoova ning mis on neutrontähtede juures tema jaoks kõige huvitavam? Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-09-03

Avaldatud: 3. september 2021
Ajakirja Eesti Loodus septembri number kutsub põlispuid märkama: kirjutatakse põlispuude majandamisest; puude mõõtmisest; Marie Underi männist Väänas ja antakse nõuandeid, kuidas ära tunda haiget põlispuud. Intervjuu Hendrik Relvega keskendub samuti põlis- ja pärimuspuudele. Lisaks saab lugeda aasta kalast – haugist ning aasta puust – kadakast, jalakasurmast, Tharapita sünnipaigast, superlahutusmikroskoopiast ning Metsa matkarajast. Ajakirja tutvustab Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-08-26

Avaldatud: 26. august 2021
Ajakirja Eesti Loodus augusti numbris tutvustab brüoloog Tiiu Kupper harilikku lehviksammalt – 2021. aasta sammalt. Kutsusime Tiiu Kupperi saatesse, et rääkida sammaldest: kui palju samblaliike Eestis kasvab ja kui lihtne või keeruline on sambla liigi määramine; kui palju on Eestis teaduslikke sammalde herbaariume ning miks on samblakogud vajalikud. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-08-19

Avaldatud: 19. august 2021
Tartu ülikooli varauusaja kaasprofessor Marten Seppel kirjutab ajakirjas Horisont Rootsi aja suurimast laevaõnnetusest: laevahukust Tallinna sadamas 1696. aasta augustitormis. Kutsusime artikli autori saatesse, et küsida, miks võib seda laevaõnnetust pidada Rootsi aja suurimaks? Lisaks tuleb juttu koos laevaga põhja läinud ratsateenistuskomisjoni revisjoniaktidest, kuningas Karl XI tagasihoidlikkusest ning Johan Andres von der Pahleni suurejoonelistest matustest. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-08-12

Avaldatud: 12. august 2021
Ajakirja Eesti Loodus augusti numbris antakse ülevaade, milline on Eesti ornitoloogiaühingu panus metsalindude uurimisse ning mis on meie merelindude põhilised ohustajad. Kutsusime saatesse külla EOÜ linnukaitse programmijuhi Veljo Volke, et rääkida Eesti merealade olulisusest merelindudele; sulgimisrändest; naftareostusest, kaaspüügist ning tuuleparkidest ja avamerelindude kaitse eripäradest. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-08-05

Avaldatud: 5. august 2021
Ajakirja Eesti Loodus augusti number keskendub meie metsamarjadele, kuid lugeda saab ka eksootilistest marjadest; aasta puust ja aasta samblast – kadakast ning lehviksamblast; metsalindude uurimisest ja merelinde varitsevatest ohtudest; siilvetikast Eesti väikejärvedes; Metsa matkarajast Lahemaal ning intervjuud marjateadlase Taimi Paaliga. Saates on külas ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja Toomas Kukk. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-07-29

Avaldatud: 29. juuli 2021
Ajakirja Eesti Loodus juuli numbris kirjutavad TÜ teadlased välguohvritest Eestis aastail 1880-1940. Saates on külas üks artikli autoritest, TÜ loodusgeograafia teadur Mait Sepp, kellelt uurime, mis allikatest leiti infot välguohvritest; kas Eestis on piirkondi, kus esineb äikest sagedamini kui mujal ja kuidas mõjutas välguohvrite arvu korstende ja laudpõrandate ilmumine taluhoonetesse. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-07-22

Avaldatud: 22. juuli 2021
Ajakirja Eesti Loodus juuli numbris kirjutavad TÜ teadlased välguohvritest Eestis aastail 1880-1940. Saates on külas üks artikli autoritest, TÜ loodusgeograafia teadur Mait Sepp, kellelt uurime, mis allikatest leiti infot välguohvritest; kas Eestis on piirkondi, kus esineb äikest sagedamini kui mujal ja kuidas mõjutas välguohvrite arvu korstende ja laudpõrandate ilmumine taluhoonetesse. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-07-15

Avldatud: 15. juuli 2021
Ajakirja Eesti Loodus juuli numbrist saab lugeda aasta liblikast – harilikust päevakoerast. Saates räägime, mis on hariliku päevakoera juures ebaharilikku; samuti tuleb juttu siniliblikaliste ja sipelgate omavahelistest suhetest ning sellest, miks õierikkas iluaias võiks ruumi jätkuda ka nõgeseklumbile. Saates on külas TÜ selgrootute zooloogia kaasprofessor Toomas Esperk. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-07-08

Avaldatud: 8. juuli 2021
Etnoloogid Anu Kannike ja Ester Bardone annavad ajakirja Horisont mai-juuni numbris ülevaate Tallinna naiskutsekooli õpilase konspektist aastaist 1922-1924. Saates räägime, keda koolitati Tallinna naiskutsekoolis ja mida õpetati. Lisaks tuleb juttu kooli juhatajast Anni Varmast ning ühest silmapaistvaimast õpetajast Hilda Ottensonist. Saates on külas ERM vanemteadur Anu Kannike. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-07-01

Avaldatud: 1. juuli 2021
Ajakirja Eesti Loodus juuli number keskendub loodusvaatlustele: antakse ülevaade nii maailma kui Eesti tuntumatest looduse uurimise jaamadest; jagatakse nõuandeid, kuidas valida binoklit ning tutvustatakse mikroskoope. Veel saab lugeda aasta liblikast – harilikust päevakoerast; välguohvritest Eestis; Eesti taimeatlasest; leeder-sõrmkäpast ja intervjuud Lennart Lennukiga. Saates on külas Martin Tikk, EMÜ rohelise ülikooli peaspetsialist ja ajakirja Eesti Loodus rubriigi „Tegutse teadlikult“ toimetaja. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-06-17

Avaldatud: 17. juuni 2021

Ajakirja Horisont 3. numbrist saab lugeda, mil moel on taimne toit vahelüliks inimese ja mulla mikroobide vahel. Kutsusime saatesse külla TÜ tehnoloogiainstituudi doktorandi Krõõt Arbo, kellelt kuuleme, mis või kes on endofüüt ja kas taimsest toortoidust võib saada ravimresistentse mikroobitüve. Saatejuht on Tiiu Rööp.https://router.euddn.net/media.kuku.ee/loodusajakiri/loodusajakiri20210617.mp3

Loodusajakiri 2021-06-10

Avaldatud: 10. juuni 2021
Läbi Eesti, Läti ja Leedu kulgev Metsa matkarada on osa Euroopa kaugmatkarajast E11. Saates on külas geograaf Helen Külvik, kes kirjutab ajakirja Eesti Loodus juuninumbris Metsa matkaraja Võro- ja Setomaal looklevast osast. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-06-03

Avaldatud: 3. juuni 2021
Ajakirja Eesti Loodus tähelepanu keskmes on soome-ugri inimene: lugeda saab nii loodusoludest, kus soomeugrilased elavad kui ka soome-ugri usust ja geneetilistest juurtest; loodusnimetustest, mis on pärit soome-ugri algkeelest ning soome-ugri keelte kõnelejatest Venemaal. Ajakirja tutvustab Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-05-27

Avaldatud: 27. mai 2021
Ajakirja Eesti Loodus 5. numbris teevad Riho Marja ja Jaanus Elts ülevaate põllulindude uuringutest Eestis. Saates on külas Eesti ornitoloogiaühingu LIFE-IP spetsialist Jaanus Elts, kellega räägime väärtuslikku põllumaad käsitleva seaduse eelnõust; kiivitaja arvukusest; rebastest ning kährikutest; põldtsiitsitajast ja prantslastest, aga ka nurmkanadest Sada ja Küllu. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-05-20

Avaldatud: 20. mai 2021
Ajakirja Horisont mai-juuni numbris on tähelepanu all järgmised teemad: vaktsineerimise eelkäija variolatsioon; Eesti liitumine Rahvasteliiduga; taimne toit ja mulla mikroobid; müüoni magnetmomendi mõistatus ning närviimpulss ja matemaatika. Intervjuus Tallinna tehnikaülikooli professori Alar Konistiga on juttu rohepöördest, põlevkivienergeetikast ja energeetilisest sõltumatusest. Saates on külas ajakirja Horisont peatoimetaja Ulvar Käärt. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-05-13

Avaldatud: 13. mai 2021
Ajakirja Eesti Loodus mainumbris annavad TÜ teadlased ülevaate uuringust „Eesti otsib nurmenukke“. Kikkapükstest räägime ka saates: saame teada, milliseid uusi teadmisi on juba andnud kodanikuteadusprojekt „Eesti otsib nurmenukke“ ja et Eesti teadlaste algatus on laienenud ligi 30 riiki. Põgusalt tuleb juttu ka Kreeka nurmenuku-patrullidest. Saates on külas TÜ maastikuökoloogia kaasprofessor Tsipe Aavik. Saatejuht on Tiiu  Rööp.

Loodusajakiri 2021-05-06

Avaldatud: 6. mai 2021
Ajakirja Eesti Loodus maikuu number tähistab Eesti ornitoloogiaühingu 100. tegutsemisaastat: lugeda saab aasta linnust – kuldnokast; lisaks antakse ülevaade meie linnustiku olukorrast, eraldi pööratakse tähelepanu põllulindudele. Eerik Leibak analüüsib uue linnuatlase põhjal muutusi Euroopa ja Eesti linnustikus ning pikk intervjuu on Eesti ornitoloogiaühingu auliikme Ruth Lingiga. Ajakirja tutvustab MTÜ Loodusajakiri tegevjuht Riho Kinks. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-04-29

Avaldatud: 29. aprill 2021
Ajakirja Horisont märtsi-aprilli numbris antakse ülevaade ohtlike ainete mõju uuringutest Eesti rannikumeres ja Soome lahe idaosas. Saates on külas üks artikli autoritest, Kai Künnis-Beres Tallinna tehnikaülikooli meresüsteemide instituudist, kellelt uurime, milliseid aineid loetakse ohtlikeks aineteks ja kas ravimireostusele pööratakse piisavalt tähelepanu; mis organisme kasutavad teadlased bioindikaatoritena ning kui palju seiratakse Eestis merepõhja setete baktereid. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-04-22

Avaldatud: 22. aprill 2021
Ajakirja Eesti Loodus kahes numbris, märtsi- ja aprillinumbris, kirjutab Andrei Miljutin aasta loomast – rotist. Kutsusime Andrei Miljutini saatesse külla, et küsida: kuidas on kodurott ja rändrott aastasadu suutnud elada oma suurima vaenlase, inimese kodus; miks hakati rändrotte katseloomadena kasutama ja kumb on nutikam loom, kas ränd- või kodurott? Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-04-15

Avaldatud: 15. aprill 2021
Ajakirja Horisont märtsi-aprilli numbris kirjutavad Tartu ülikooli teadlased maailma kliimavedurist – Arktikast. Saates räägime juttu artikli ühe autori, atmosfääri kaugseire kaasprofessori Erko Jakobsoniga. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-04-08

Avaldatud: 8. aprill 2021
Ajakirja Eesti Loodus aprillinumber keskendub pärandniitudele: lugeda saab niidukoosluste ajaloost ja olulisusest; luhtadest ja märgadest niitudest ning sellestki, millised olid Vargamäe maastikud Andrese ja Krõõda ajal. Veel leiab ajakirjast intervjuu Madis Põdraga, kes uurib Hispaanias euroopa naaritsat; Andrei Miljutini ülevaate Eestis elavatest rottidest ja kokkuvõtte õpilasuurimistööst, mis selgitas välja, mis värvi pesakaste linnud eelistavad. Ajakirja tutvustab Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-04-01

Avaldatud: 1. aprill 2021
Ajakirja Eesti Loodus märtsinumbrist leiab soovitusi, kuidas teha häid droonifotosid. Milliseid reegleid tuleb mehitamata õhusõidukit lennutades silmas pidada ja mis muudatused toob kaasa 1. juulil 2021 kehtima hakkav uus Euroopa Liidu rakendusmäärus, seda küsime saates Lennundusteenistuse direktorilt Rait Kaldalt. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-03-25

Avaldatud 25. märts 2021
Ajakirja Horisont märtsi-aprilli numbrist saab lugeda atmosfääris voolavatest jõgedest; Arktikast kui kliimavedurist; ohtlikest ainetest Eesti rannikumeres; epideemiatest muistses Lähis-Idas; elu otsimisest väljaspool elu ning pikemat usutlust TÜ psühholoogia instituudi juhataja Kariina Laasiga. Ajakirja tutvustab Horisondi peatoimetaja Ulvar Käärt. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-03-18

Avaldatud 18. märts 2021
Kuidas Eesti põllumajandusmaastikest oleneb paljude liikide tulevik, sellest saab lugeda ajakirja Eesti Loodus märtsinumbrist. Saates on külas Tartu ülikooli makroökoloogia kaasprofessor Tsipe Aavik, kellelt uurime, kes elavad põlluservades-kraavipervedel; mis nähtus on väljasuremisvõlg ja kas meie ettekujutus Eestist kui keskkonnasõbraliku põllumajandusega maast vastab tegelikkusele? Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-03-11

Avaldatud: 11. märts 2021
Ajakirja Eesti Loodus märtsinumbri keskseks teemaks on maastikud. Lugeda saab Euroopa maastikukonventsioonist; põllumajandusmaastike mõjust elurikkusele ja võimalustest, kuidas liigirikkus saaks abistada põllumeest, aga ka Neugrundist – maailmamere kauneimast meteoriidikraatrist. Lisaks leiab ajakirjast intervjuu TÜ arengubioloogia professori Osamu Shimmiga ja algavad jätkuartiklid Padise maanteest ja aasta loomast – rotist. Ajakirja tutvustab Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-03-04

Avaldatud: 4. märts 2021
Ajakirja Eesti Mets sügis- ja talvenumbris teeb Eesti maaülikooli õppejõud Kalle Karoles ülevaate metsatulekahjudest maailmas. Artiklist innustatuna räägime, kuidas on kliimamuutused mõjutanud metsatulekahjude arvu; millised on metsapuude kohastumused põlengute üleelamiseks ning kas ka meie regioonis võib metsatulekahju kontrolli alt väljuda. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-02-25

Avaldatud: 25. veebruar 2021
Saates on külas Martin Tikk, kes igakuiselt toimetab ajakirjas Eesti Loodus rubriiki “Tegutse teadlikult”. Eesti Looduse veebruarinumbris juhib Martin tähelepanu parkidele kui keskkonnale, mis pakub mitmekesiseid aja veetmise võimalusi. Pargist, rohealast, kus võiks ühtmoodi hea olla nii inimestel kui loodusel, me saates räägimegi. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-02-18

Avaldatud: 18. veebruar 2021
Ajakirja Horisont jaanuari-veebruari numbris kirjutab ökotoksikoloog Randel Kreitsberg merest kui inimmõjutatud keskkonnast. Kutsusime Randel Kreitsbergi saatesse külla, et pärida, kes asustavad meres tehisobjekte; mis on mereelustikule kergemini talutav: naftaplatvormid või avamere tuulepargid; kas tuuleparkides saaks edendada vesiviljelust ja – kas Läänemere kala kõlbab süüa? Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-02-11

Avaldatud: 11. veebruar 2021
Ajakirja Eesti Loodus veebruarinumbris kirjutab Jaanus Elts parkide linnustikust. Kutsusime Jaanus Eltsi saatesse külla, et uurida, miks pesitseb parkides vähe väikeseid laululinde ning kas kalmistud pakuvad lindudele paremaid pesitsustingimusi kui pargid. Lisaks räägime kliimamuutusete mõjust lindude talvistele ja pesitsusaegsetele kooslustele. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-02-04

Avaldatud: 4. veebruar 2021
Ajakirja Eesti Loodus veebruarinumber keskendub parkidele: lugeda saab parkide kujunemisloost Eestis ja maailmas; parkides pesitsevatest lindudest ja mõõdupuudest, mille järgi saab hinnata pargi sobivust nahkhiirtele. Pikk intervjuu on maastikuarhitekt Tiina Tallinnaga, ning selleski räägitakse parkidest. Ajakirja on lisandunud kaks uut rubriiki: „Kuu looduses“ ja „Abiks õpetajale“. Ajakirja tutvustab Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-01-28

Avaldatud: 28. jaanuar 2021
Saates on külas ajakirja Horisont peatoimetaja Ulvar Käärt, kaasas Horisondi värske, jaanuari-veebruari number, millest saab lugeda intervjuud nanomeditsiiniprofessor Tamet Teesaluga; fosfaanist Veenusel; perioodilisussüsteemi viiendast elemendist – boorist; bosonitest, fermionidest ja igaonidest ning sellestki, millest kõnelevad liivaterad turbas. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-01-21

Avaldatud: 21. jaanuar 2021
Ajakirja Eesti Mets talvenumbrist saab lugeda tulundusühistutest, mis ostavad metsa eesmärgiga seda hoida, kuid samas ka tulu teenida. Tutvustatakse tulundusühistuid Eesti Ühismets, Forestly ja Püsimetsaühendus, kuid kirjutatakse ka sihtasutusest Koosloodus. Kutsusime saatesse külla Jüri Kaljundi sihtasutusest Koosloodus, et uurida, millised eesmärgid on Koosloodus endale seadnud. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-01-14

Avaldatud: 14. jaanuar 2021
Millal hakati märkama, et inimtekkelised valguskeskkonna muutused ehk lihtsamalt öeldult: valgusmüra mõjutab putukate arvukust ning liigilist mitmekesisust? Kas putukad, kes kasutavad bioluminestsentssignaale, on valgusreostuse suhtes tundlikumad? Kas inimtekkelised valgusallikad eksitavad putukaid öisel rändel? Neile küsimustele vastab TÜ ökoloogia ja maateaduse instituudi entomoloogia kaasprofessor Tiit Teder. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-01-07

Avaldatud: 7. jaanuar 2021
Ajakirja Eesti Loodus jaanuarinumber juhib tähelepanu järjest süvenevale valgusreostusele: ajakirjast saab lugeda valgusreostuse mõjust lindudele ja öise eluviisiga putukatele ning sellestki, miks öö pikkus on parasvöötme putukatele majakaks. Lisaks antakse nõu, kuidas pimedas pildistades saada head fotot ning selgitatakse, miks õhulõhed on tulevikutaimede saagi ja stressitaluvuse parandamise võtmeks. Saates on külas ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja Toomas Kukk.

 

banner