Isikuandmete töötluse põhimõtted

MTÜ-le Loodusajakiri kuuluvatel veebilehtedel www.loodusajakiri.ee ja e-pood.horisont.ee (edaspidi ühisnimetajana: portaal) kogutavate isikuandmete vastutav töötleja on MTÜ Loodusajakiri, registrikood 80150966, aadress Rävala pst 10, 10143, Tallinn (edaspidi: Loodusajakiri).

Loodusajakiri on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Seetõttu oleme koostanud isikuandmete töötluse põhimõtted, millest lähtudes kogume, kasutame, avaldame, edastame ja hoiame kliendi andmeid. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ning vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Milliseid andmeid ja mis otstarbel töödeldakse?

– Kliendi nimi, telefoninumber, e-posti aadress ja kauba kohaletoimetamise aadress. Nende isikuandmete töötlemine on vajalik selleks, et hallata tellimusi, sealhulgas pakkuda kliendituge ja toimetada kaup kohale;
– pangakonto number, mis võimaldab portaalis vormistada tellimusi ja oste;
– ostude andmed (kuupäev, kaup, kogus) võimaldavad koostada üldülevaate ostetud kaupade ja tellimuste kohta ning analüüsida klientide eelistusi;
– e-posti aadressi kasutatakse, kui klient on avaldanud soovi liituda Loodusajakirja portaali uudiskirjaga;
– IP-aadressi või teiste võrguidentifikaatorite töötluse eesmärk on osutada portaali kui infoühiskonna teenust ja teha veebikasutusstatistikat.

Isikuandmete töötlemise eesmärk on täita kliendi tellimusi ja oste ning ühtlasi juriidilisi kohustusi (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
Loodusajakiri edastab maksete töötluseks vajalikud andmed volitatud töötlejale: digitellimuste ja üksikartiklite ostu korral Zlick Ltd-le.

Turvalisus

Kõiki kliendi isikuandmeid, mis on saanud teatavaks Loodusajakirja portaali kasutamise ja ostude sooritamise käigus, käsitletakse konfidentsiaalse infona.
Isikuandmeid hoitakse Zone’i serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taseme on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks.
Loodusajakiri rakendab kõiki mõistlikke ettevaatusabinõusid, et kaitsta kliendi isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Andmeid on võimalik muuta ja töödelda ainult selleks volitatud isikutel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmeid töödeldakse kliendi nõusolekul, on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta, teavitades sellest kliendituge e-posti teel loodusajakiri@loodusajakiri.ee.

Andmete talletamine

Portaalis tehtud tellimuste ja ostude teavet hoitakse alles seni, kuni klient on teatanud soovist oma andmed meie baasist eemaldada või kui viimasest aktiivsest tehingust on möödas 10 ja rohkem aastat.

Isikuandmete töötluse põhimõtete muudatused

Jätame endale õiguse vajaduse korral isikuandmete töötluse põhimõtteid muuta. Kui asute meie portaali kasutama, eeldame, et olete nende põhialustega tutvunud ja nõustute nendega. Küsimuste või murede korral palume võtta ühendust e-posti aadressil loodusajakiri@loodusajakiri.ee.

Järelevalveasutus on Andmekaitse Inspektsioon, e-post info@aki.ee, tel 627 4135.

 

Värsked artiklid

Inimaru tehisaru ajastul

Horisondi uues artiklisarjas „Aru ja tehisaru“ vaatame, mis on tehisaru, , mida see suudab, kuidas tehisaru kasutada ja millised riskid on sellega seotud.

Registreeru teoreetilise bioloogia kevadkooli!

Poolesajas teoreetilise bioloogia kevadkool „Bioloogilise mõtte areng“ ootab huvilisi. 26.–28....

PALVERÄNDURITE JÄLGEDEL | Kas vagamees, rüütel, sant või seikleja? Keskaegsete palverändurite kirju maailm

Märtsi alguses avatakse Niguliste muuseumis näitus liivimaalaste keskaegsetest palverändudest, keskendudes Eestist ja Lätist päevavalgele tulnud arheoloogilistele leidudele. Näituse puhul ilmub tänavu Horisondis mitu teemakohast artiklit.

HARAKALE HAIGUS | Verevoolus päratissoolest

Tekst: Ken Kalling Nii nimetas Friedrich Reinhold Kreutzwald hemorroide. Kuigi...
reklaam