Kuidas vähendada maaparanduse mõju keskkonnale ja elustikule?

Kuupäev:

Tekst: PIRET PAPPEL

Maaparandus on koos asjaomaste masinate ja võtete arenguga muutunud aina tõhusamaks, ühtaegu on paranenud teadlikkus selle tegevuse mõjust keskkonnale ja elurikkusele. Keskkonnaameti eestvõttel valminud juhendis teevad Tartu ülikooli loodusressursside õppetooli teadlased selgeks, kuidas kuivenduse kahjulikke mõjusid leevendada.

Maaparandussüsteemide registri järgi on kolmandik Eesti maismaaosa pindalast ehk pisut üle 370 000 hektari kuivendatud. Metsa kogupindalast on kuivendatud veerand, riigimetsa omast aga üle poole ehk umbes 450 000 hektarit. Kuivendustöid ei tee ainult metsakasvatajad ja põllumehed. Neile lisandub turbakaevanduste kuivendus ja üksikud kraavid, näiteks rajatakse neid tee-ehitusel.

Jagan artiklit

Liitu uudiskirjaga

- Saadame sulle uudiseid Loodusajakirja värskete väljaannete ja muude olulisemate teemade kohta

Viimased artiklid

Teised artiklid

Enigma 1. vooru auhinna võitis Vladimir Jaanimägi

Esimese vooru kaks esimest ülesannet olid lihtsad, kolmas ehk...

Kodus ja võõrsil: paiga- ja rännukirjeldused ühe kaugsõidukapteni eluloo näitel

MARILYN MÄGI Ligi viiel aastakümnel, mis möödus 20. sajandil Nõukogude...

Autobiograafiliste allikate kogumine Eesti kultuuriloolises arhiivis

MAARJA HOLLO Üks Eesti kultuuriloolise arhiivi eesmärk on olnud koondada...