lähe

Kust algavad Eesti jõed?

Jõgi saab alguse lättest, mis läänemeresoome keeltes ja ka vanemas eestikeelses kirjasõnas tähendab allikat.

Soovitame