Ajakirja Loodusesõber viimane number

Detsembris 2015 jõuab tellijate postkasti ja müügilettidele ajakirja Loodusesõber viimane number. Järgmiseks, 2016. aastaks tellimusi enam vastu ei võeta.

Laia temaatikaga ajakiri Loodusesõber on pakkunud lugemist kõige suuremale loodushuviliste ringile, kuid järgmisel aastal ei pea Keskkonnainvesteeringute Keskus enam vajalikuks ajakirja toetada ning MTÜ Loodusajakiri on otsustanud ajakirja väljaandmise lõpetada.

Täname kõiki seniseid kaasautoreid, lugejaid, tellijaid ja toetajaid!

Kõigile tellijatele, kelle tellimused ulatuvad aastasse 2016, pakutakse asendusena Eesti Looduse poole aasta (6 numbrit) tellimust või Eesti Looduse tellimuse olemasolul selle pikendamist poole aasta võrra (6 numbrit) või tagastatakse tellimisraha proportsionaalselt saamata jäänud numbrite arvuga.

Oma soovist andke teada tel 610 4105 või loodusajakiri@loodusajakiri.ee

Heade soovidega
MTÜ Loodusajakiri