Bioloogiaolümpiaad muutuvas maailmas

Kuupäev:

31. rahvusvaheline bioloogiaolümpiaad pidi sel aastal toimuma 3.–11. juulil Jaapanis Nagasakis. Maailma segi paisanud koroonaviiruse tõttu asendati olümpiaad aga arvutivõrgus toimunud üritusega IBO Challenge 2020, mis peeti 11. ja 12. augustil samaaegselt kõigis osalevates riikides.

Riikide võistkonnad (enne koroonat oli osalema registreeritud 80 riiki) olid oma kodudes ja töö käis osaliselt veebi vahendusel. Selle asemel, et ühes suures ruumis oleks korraga arvutites ülesandeid lahendanud 320 õpilast, istusid nüüd pea 50 maa esindused ja 200 õpilast väljatrükitud küsimuste taga oma kodudes ning lahendasid ülesandeid pliiats käes.
Igast riigist osales võistlusel neli õpilast. Eesti võistkonda kuulusid Mari Remm (Hugo Treffneri gümnaasiumi 12. klass, tänane Tartu ülikooli (TÜ) arstiteaduskonna esmakursuslane), Johan Tamm (Hugo Treffneri gümnaasiumi 11. klass), Sofia Marlene Haug ja Martin Rahe (mõlemad Tallinna reaalkooli 11. klassist). Meie võistkonda juhendasid ja õpilastele olid tööde tõlkimisel abiks TÜ arst-resident Uku-Laur Tali, TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudi doktorant Karl Jürgenstein, TÜ arstiteaduskonna üliõpilane Ando Vaan ning TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudi vivaariumi juhataja Sulev Kuuse.
IBO Challenge’i praktilised tööd olid valitud nii, et neid saaks teha arvutis. Varasema nelja praktikumi asemel oli neid vaid kaks: loomafüsioloogia ja bioinformaatika praktikum. Kolmetunnise teooriaosa küsimused olid nõudlikud ja rahvusvahelisele bioloogiaolümpiaadile omaselt keerulised. Vastamiseks oli tarvis laialdasi teadmisi, ja mitte ainult konkreetsel teemal. Küsimuste lahendamine toimus igas riigis kohapeal, kuid õpilaste vastused tuli saata Jaapanisse, kus lahendused ja vastused kontrolliti. Võistluse tulemused tehti teatavaks augusti viimasel nädalal.
Tänavusel jõukatsumisel avalikku pingerida ei moodustatud, küll aga jagati korraldajate ja osalejate soovil tulemuste alusel parimatele medalid ja aukirjad. Olümpiaadil said kulla 21, hõbeda 42 ja pronksi 56 gümnasisti. Lisaks anti üheteistkümnele õpilasele eduka esinemise eest aukiri. Eraldi toodi nimeliselt välja parimad kaks teooriaeksmi sooritanud Hiina õpilast ja veel märkis Jaapani žürii ära mõned väljapaistvad õpilased. Eesti nelikust märgiti ära kõik osalejad: Martin Rahe teenis hõbeda, Mari Remm ja Johan Tamm võitsid pronksmedali ning Sofia Marlene Haug pälvis aukirja. IBO Challenge 2020 tulemused leiab võistluse kodulehelt ibo2020.org/en/ibo-challenge-2020.
Žüriiliikme vaatenurgast oli tänavune üleilmne bioloogiaolümpiaad (või täpsemalt selle asendusvõistlus) väga professionaalselt korraldatud. Küsimused olid huvitavad ning hästi koostatud, kogu korralduslik osa oli selgelt välja kirjutatud ja läbi mõeldud. See tegi ka meile siin Eestis olümpiaadi korraldamise lihtsaks. Tõlkimise käigus tekkis kiiresti päris olümpiaadi tunne, sest töö oli niivõrd intensiivne. Puudust võis tunda vaid korraldajamaa kultuuriprogrammist, aga praeguse aja tõttu ei olnud meil muud varianti kui leppida üksnes tõlkimise kõrvale tellitud sushiga.
Kõrvalt võistlejaid jälgides tundus, et neilgi tekkis tavapärane võistlusmoment ning -närv, keegi ei suhtunud olümpiaadi teisiti, olgugi, et konkurente nad sel aastal kordagi ei näinud. Viimasest on muidugi kahju, sest kuna võistlejad omavahel silmast silma ei kohtunud, ei olnud sel aastal võimalik täita üht IBO suurtest eesmärkidest – tuua üle maailma kokku noored bioloogiahuvilised, et nad vahetaksid omavahel teadmisi ning sõlmiksid uusi sõprussidemeid. Tänu sellisele sotsiaalse poole puudumisele tuli võistlejatel väga kiiresti end olümpiaadilainele seadistada. Tulemuste põhjal võib öelda, et Eesti võistkond sai kõigega hästi hakkama.
Et rahvusvaheline bioloogiaolümpiaad ei piirduks üksnes ülesannete lahendamisega, käis kogu meeskond in corpore koos juhendajatega pärast olümpiaadi ametlikku lõppu Võrtsjärve põhjakaldal Vaibla linnujaamas. Seal võttis neid vastu hea linnutundja ja lindude rõngastamise pikaaegne organiseerija, bioloog Kristjan Adojaan. Lisaks nautisid asjaosalised Jaapani troopilise kuumuse asemel Eestimaa karget looduseilu Pärnumaal Sassijärvel. Tänavune riigisisene bioloogiaolümpiaad oli viimane, mis sai toimuda enne koroonapandeemiast tingitud liikumispiirangute kehtestamist. Tänu sellele, et korralise IBO asmel toimus siiski IBO Challenge 2020, saame olla väga rahul, sest õpilaste töö ja tehtud pingutus sai siiski hinnatud. Loodame vaid, et olümpiaadiliikumine ei koli lõplikult internetimaailma ja et järgmisel aastal saame noorbioloogid viia siiski Portugali, kus leiab aset 32. IBO.
Eesti õpilaste ettevalmistamist rahvusvahelisteks võistlusteks rahastab haridus- ja teadusministeerium ning korraldab TÜ teaduskool. Noori biolooge toetavad TÜ teaduskool, TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituut, TÜ genoomika instituut, Icosagen AS, MTÜ Loodusajakiri ja T-Style OÜ.

Sulev Kuuse ja Karl Jürgenstein, Eesti bioloogiaolümpiaadi žürii liikmed

Eesti võistkond ja juhendajad IBO Challenge 2020 avatseremoonia eel Tartu ülikooli genoomika instituudi peaukse ees (vasakult): Ando Vaan, Mari Remm, Uku-Laur Tali, Sofia Marlene Haug, Martin Rahe, Johan Tamm, Sulev Kuuse ja Karl Jürgenstei. FOTO: SULEV KUUSE
Eesti bioloogiavõistkond pusib olümpiaadi loomaanatoomia praktilise töö kallal (paremalt): Mari Remm, Johan Tamm, Martin Rahe ja Sofia Marlene Haug. FOTO: SULEV KUUSE

Jagan artiklit

Liitu uudiskirjaga

- Saadame sulle uudiseid Loodusajakirja värskete väljaannete ja muude olulisemate teemade kohta

Viimased artiklid

Teised artiklid

Veebiportaal “Kreutzwaldi sajand” pakub usaldusväärset kirjandusloolist teavet

MARIN LAAK Eesti kultuurilooline veeb „Kreutzwaldi sajand“ (kreutzwald.kirmus.ee) on sisupõhine...

Millest kõneleb Karl Asti diplomaadipass?

Väljavõtteid JANIKA KRONBERG Fridebert Tuglase lähedane sõber, ea- ja mõttekaaslane Karl...

Üllatusi pakkuv kunstikogu

REET MARK Kummalisel kombel on peaaegu igal muuseumil oma kunstikogu....

Eesti kultuuriloolise arhiivi fotokogu kujunemine ja kogumistöö

VILVE ASMER Eesti kultuuriloolise arhiivi (EKLA) fotokogu sai alguse vajadusest...