Gorizontõ Estonii 2019

thumbnail of Gorizonto_Estonii_2019

Gorizontõ Estonii nii paber- kui ka elektroonilist väljaannet saab osta meie kodulehelt (www.loodusajakiri.ee/pood), kogumik on müügil ka ajakirjanduse müügikohtades üle Eesti (https://www.loodusajakiri.ee/gorizonto-estonii-muugikohad/). Müügikohti lisandub jooksvalt.

Ostan

 

Iga-aastane venekeelne almanahh Gorizontõ Estonii sisaldab tõlkeartikleid ajakirjast Eesti Loodus ja originaalkirjutisi. Tänavune väljaanne on pühendatud Eesti tihedamini asustatud piirkonna – Põhja-Eesti loodusele, kultuurile ja ajaloole. Kogumik ilmub keskkonnainvesteeringute keskuse toetusel.

Meri on ajalooliselt olnud Eesti rannarahva toitja. Merekultuur on aja jooksul tugevasti muutunud, ent kõigest hoolimata on see endiselt elus. Kas me adume, et oleme muu hulgas selle kultuuri kandjad ja arendajad praegusel ajal? Sellest kõneleb üks esimesi artikleid uues Gorizontõ Estonii numbris.

Põhja-Eesti loodus ja ajalugu pakub turistidele suurt huvi. Sellest numbrist saame lugeda näiteks Saartneemest, ühest kuulsamast kaptenite külast Käsmus Lahemaa rahvuspargis, Jussi nõmmest Kõrvemaal, mis on rahva hulgas tuntud ka polügoonina, või siis ainulaadsetest Agusalu kriivadest Ida-Virumaal.

Almanahhis tutvustame ka aasta lindu öösorri ja jõesilmu, keda enamik on seni tundnud eelkõige peolauatoiduna. Imetajafaunast tutvustame ilvest, kes elab inimese läheduses, ajades omi asju. Taimedest on vaatluse all kõrvenõges ja meie looduslikud mündid, aga ka igapäevast tuttav porgand. Ühtlasi tutvustame looduse vaatlemise uusi võimalusi ning invasiivsete taimeliikide tõrje tulemusi.

Ajaloo ja kultuuriloo valdkonnast käsitleme pikemalt Kohtla-Järve nime kujunemise lugu, mis Eestis on küllaltki erandlik: see ei olegi lähtunud kunagisest mõisa nimest. Luulehuvilistele võiks pakkuda huvi vene poeedi Igor Severjanini tegevus Eestis. Ta tõlkis Eesti luuletajate teoseid vene keelde ning käis aastakümneid suvitamas Põhja-Eestis Toilas.

Gorizontõ Estonii on võimalik osta paber- ja e-väljaandena veebipoest (www.loodusajakiri.ee/pood) ja ajakirjanduse müügipunktidest üle Eesti (www.loodusajakiri.ee/gorizonto-estonii-muugikohad). Meeldivat ja harivat lugemist!

Ежегодный альманах на русском языке «Горизонты Эстонии», выходящий при поддержке Центра инвестирования в окружающую среду, публикует на своих страницах статьи из журнала Eesti Loodus. В этом году альманах посвящен природе, культуре и традициям одного из самых развитых и густонаселенных регионов нашей страны – Северной Эстонии. Природное разнообразие этого региона продиктовало и тематику статьей данного выпуска.
Море издавна было кормильцем прибрежного народа Эстонии. Сложившаяся здесь морская культура претерпела значительные изменения, но, тем не менее, она жива. Вопрос в том, осознаем ли мы, в том числе и сами носители этой культуры, всю ее значимость не только в исторической перспективе, но и как одной из базовых составляющих современной культуры Эстонии в целом? Именно этому и посвящена одна из публикаций «Горизонтов Эстонии».
Любители местного туризма, без сомнения, с интересом ознакомятся с новыми направлениями для походов на природе, будь то Саартнеэм в окрестностях знаменитой «деревни капитанов» Кясму в Лахемаа, завораживающая пустошь Юсси в Кырвемаа, известная в народе как «полигон», или же уникальные Агусалуские гривы в Ида-Вирумаа.
Удивительные ландшафты, на которые так богата Северная Эстония, также не обойдены вниманием в данном альманахе. Расскажем мы и о природных символах 2019 года. На этот раз читателю предстоит познакомиться с двумя персонами года – странной птицей козодоем и удивительной речной миногой, которую большинство из нас встречало исключительно на праздничном столе.
Богатая фауна Северной Эстонии представлена в выпуске рысью – красавицей наших лесов, которая, оказывается, совершенно спокойно переносит соседство человека, и порой мы даже не подозреваем о ее присутствии рядом с нами. Отрадно, что существованию этой крупной кошки в Эстонии на данный момент ничто не угрожает.
На страницах журнала вас ждет и разнотравье Северной Эстонии – здесь и могучий кипрей, и нежная мята, и такая привычная морковка. Знатоки предлагают новые возможности наблюдений за природой, рассказывают о том, как бороться с растениями-агрессорами, и делятся своим опытом «тихой охоты». Интересующимся будет любопытно узнать о происхождении топонима Кохтла-Ярве, поклонники поэзии откроют для себя новую страничку в «эстонской» биографии Игоря Северянина.
Приятного и познавательного вам чтения!Горизонтов Эстонии» можно приобрести по адресу (www.loodusajakiri.ee/pood) как в бумажной, так и в электронной версии. Журнал также продается в пунктах продажи по всей Эстонии (www.loodusajakiri.ee/gorizonto-estonii-muugikohad).

 

Gorizonto_Estonii_2019

Lae alla tutvustus PDF

EelmineEesti Mets 2/2019
JärgmineEesti Loodus 7/2019
JAGAN