Ilmus ajakirja Eesti Mets kevadnumber

Ilmus selle aasta esimene Eesti Metsa ajakirjanumber, mille teemadest annab ülevaate Hendri Relve KUKU raadios.
“Loodusajakirja” saadet saate kuulata SIIT!

Selle aasta esimeses Eesti Metsa ajakirjas on peateemaks metsaomanikud. Artiklid erametsaomanikest hõlmavad poole ajakirja mahust. Eesti erametsanduse killustatuse üle arutleb Viio Aitsam. Erametsandust kui omaette teadusteemat käsitleb Priit Põllumäe.
Merle Ripsi reportaaž tutvustab tegusat metsaomanikku Roman Šmeljovi, kes elab otse Vene Eesti piiril Kuningakülas. Kristiina Viiron kirjutab Natura 2000 toetustest erametsaomanikele.  Metsateadlase Tiit Maateni uurimusest selgub, et lõuna poolt sisse toodud okaspuutaimede kasutamine Eestis metsakultuuride rajamiseks pole ilmselt õige. Huvitav on etnobotaanik Raivo Kalle kirjutis puudest kui meremärkidest. Veel on Eesti Metsa kevadnumbris juttu RMK raiemahtude suurendamise plaanidest ja metsateede seisukorrast. Ühtlasi antakse teada, et tänavu alustati maaülikoolis erametsanduse kui uudse distsipliini õpetamist.
 
Müügil ka e-ajakiri!