Ilmus Horisondi sisukas keele-erinumber!

Kuupäev:

Koostöös Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudiga on ilmunud novembri-detsembri Horisont – tavapärasest paksem keele-erinumber!
Selle numbri teemad: 
• Miina Norvik, Kristiina Tambets: Keeltest ja inimestest – rännak veelinnurahva radadel
• Petar Kehayov: Keelesurm ja maailma keeleline mitmekesisus
• Helen Plado, Mariko Faster: Hääbuvaid keeli elustatakse. Kas ka võru keel vajab elustamist?
• Liina Lindström: Mis on eesti keeles erilist?
• Külli Prillop, Külli Habicht: Keel muutumises
• Pärtel Lippus: Eesti foneetika tehniline areng pildis
• Liina Lindström, Maarja-Liisa Pilvik: Keeleteaduse muutumine arvutiajastul
• Intervjuu Ameerika keeleteadlase Marilyn Vihmaniga
• Virve-Anneli Vihman: Lapsemäng või väljakutse: ühe ja kahe keele omandamisest
• Ilona Tragel, Piia Taremaa: Keel on aken ajju
• Mariko Faster, Evar Saar: Kohanimede seosed teiste nimedega
• Külli Prillop: Kümme ettepanekut III välte märkimiseks eesti kirjakeeles
• Renate Pajusalu: Tingiva kõneviisi seitse ametit
• Andra Rumm, Maarja-Liisa Pilvik, Liina Lindström, Virve-Anneli Vihman: Kas noored ropendavad liiga palju?
• Jane Klavan: Kas tõde on laual või laua peal?
• Ilona Tragel: Koroonaluud kaupmehe ukse taga
• Ain Kallis: Ilm ja vanasõnad
• Geda Paulsen: Keeleteadlane keelehoolde kapsaaias
• Tiit Hennoste: Elurikkus ja pügatud muru
• Külli Habicht, Ilona Tragel: Kasutajasõbraliku eesti keele poole
• Piret Pappel: Keele alged võisid tekkida juba ligi 40 miljonit aastat tagasi
• Ivo Kruusamägi: Eesti teadus ja teaduskeel Vikipeediasse!
• Piret Pappel: Mitmekeelsus annab dementsele eelise
• Udo Uibo sõnalugu: Raamat ja grammatika
• Ove Üllar Viesemann: Rahvusvaheline lingvistikaolümpiaad Lõuna-Koreas
• Tõnu Tõnso Enigma: Ebatraditsioonilised poolmaagilised ruudud
• Indrek Salis ja Jevgeni Nurmla: Mälusäru.

Erinumbri väljaandmist toetas Eesti Kultuurkapital, aitäh!

Digiväljaandena saab osta SIIT!

Jagan artiklit

Liitu uudiskirjaga

- Saadame sulle uudiseid Loodusajakirja värskete väljaannete ja muude olulisemate teemade kohta

Viimased artiklid

Teised artiklid

Veebiportaal “Kreutzwaldi sajand” pakub usaldusväärset kirjandusloolist teavet

MARIN LAAK Eesti kultuurilooline veeb „Kreutzwaldi sajand“ (kreutzwald.kirmus.ee) on sisupõhine...

Millest kõneleb Karl Asti diplomaadipass?

Väljavõtteid JANIKA KRONBERG Fridebert Tuglase lähedane sõber, ea- ja mõttekaaslane Karl...

Üllatusi pakkuv kunstikogu

REET MARK Kummalisel kombel on peaaegu igal muuseumil oma kunstikogu....

Eesti kultuuriloolise arhiivi fotokogu kujunemine ja kogumistöö

VILVE ASMER Eesti kultuuriloolise arhiivi (EKLA) fotokogu sai alguse vajadusest...