Ilmus Horisondi sisukas keele-erinumber!

Koostöös Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudiga on ilmunud novembri-detsembri Horisont – tavapärasest paksem keele-erinumber!
Selle numbri teemad: 
• Miina Norvik, Kristiina Tambets: Keeltest ja inimestest – rännak veelinnurahva radadel
• Petar Kehayov: Keelesurm ja maailma keeleline mitmekesisus
• Helen Plado, Mariko Faster: Hääbuvaid keeli elustatakse. Kas ka võru keel vajab elustamist?
• Liina Lindström: Mis on eesti keeles erilist?
• Külli Prillop, Külli Habicht: Keel muutumises
• Pärtel Lippus: Eesti foneetika tehniline areng pildis
• Liina Lindström, Maarja-Liisa Pilvik: Keeleteaduse muutumine arvutiajastul
• Intervjuu Ameerika keeleteadlase Marilyn Vihmaniga
• Virve-Anneli Vihman: Lapsemäng või väljakutse: ühe ja kahe keele omandamisest
• Ilona Tragel, Piia Taremaa: Keel on aken ajju
• Mariko Faster, Evar Saar: Kohanimede seosed teiste nimedega
• Külli Prillop: Kümme ettepanekut III välte märkimiseks eesti kirjakeeles
• Renate Pajusalu: Tingiva kõneviisi seitse ametit
• Andra Rumm, Maarja-Liisa Pilvik, Liina Lindström, Virve-Anneli Vihman: Kas noored ropendavad liiga palju?
• Jane Klavan: Kas tõde on laual või laua peal?
• Ilona Tragel: Koroonaluud kaupmehe ukse taga
• Ain Kallis: Ilm ja vanasõnad
• Geda Paulsen: Keeleteadlane keelehoolde kapsaaias
• Tiit Hennoste: Elurikkus ja pügatud muru
• Külli Habicht, Ilona Tragel: Kasutajasõbraliku eesti keele poole
• Piret Pappel: Keele alged võisid tekkida juba ligi 40 miljonit aastat tagasi
• Ivo Kruusamägi: Eesti teadus ja teaduskeel Vikipeediasse!
• Piret Pappel: Mitmekeelsus annab dementsele eelise
• Udo Uibo sõnalugu: Raamat ja grammatika
• Ove Üllar Viesemann: Rahvusvaheline lingvistikaolümpiaad Lõuna-Koreas
• Tõnu Tõnso Enigma: Ebatraditsioonilised poolmaagilised ruudud
• Indrek Salis ja Jevgeni Nurmla: Mälusäru.

Erinumbri väljaandmist toetas Eesti Kultuurkapital, aitäh!

Digiväljaandena saab osta SIIT!