Kunstnike roll teadmiste loomisel ja kujundamisel

 
Milline on olnud kunstnike roll teadmiste loomisel ja kujundamisel?
Kuidas on pildid suunanud meie teadmisi ja vastupidi, teadus mõjutanud kunsti arengut?
Selle üle arutlevad Eesti ajaloolased ja kunstiloolased Horisondi rubriigis “Teaduspilt”.
Sari jätkub ajakirja järgmistes numbrites.