Juhatuse esimehe konkurss

 
MTÜ Loodusajakiri kuulutab välja konkursi

juhatuse esimehe (vastutava väljaandja) leidmiseks.

MTÜ Loodusajakiri põhiliseks tegevuseks on ajakirjade Horisont, Eesti Loodus, Loodusesõber ja Eesti Mets ning muude trükiste kirjastamine.

Kandidaadilt eeldame:
kõrgharidust, eesti keele oskust kõrgtasemel ja vene ning inglise keele valdamist vähemalt suhtlustasandil.
Soovitav on töökogemus kirjastamisalal või ajakirjanduses.
Töö eeldab head suhtlusoskust, pingetaluvust ja koostöövalmidust.
Kasuks tuleb varasem juhtimis- ja turunduskogemus.

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada sooviavaldus ja elulookirjeldus hiljemalt 25.11.2013  MTÜ Loodusajakirja aadressil Endla 3, Tallinn või
e-aadressil loodusajakiri@loodusajakiri.ee.

Täiendavat informatsiooni saab MTÜ Loodusajakirja kontoritest, eelmainitud meiliaadressil ja telefonil 6104 105.