ajalooteadus

KELLELE KIRJUTATAKSE AJALUGU? | Ajalooga rahvad ja ajaloota rahvad

Tekst: MATI LAUR 18. sajandi lõpuks olid loodud tingimused, mis võimaldasid ajalookirjutusel kujuneda iseseisvaks teadusdistsipliiniks. See sai teoks 19. sajandi algupoolel. Vastukaaluks valgustusliikumisele, mis taotles kogu...

Soovitame