Intervjuu

INTERVJUU | Looduse taastamise määrus aitab elul edasi kesta

Aleksei Lotman väidab, et ta peab loomi vähe, praegu on vaid hobune, lehm ja pull ning lambad. Loomapidamine aitab looduskaitsjatel põllumajanduse probleemidest aru saada. Puhtu...

INTERVJUU | Ants Tull: Eesti elurikkuse hulka kuuluvad ka erisugused parasiidid

Parasitoloog Ants Tulliga vestelnud Katre Palo ANTS TULL on sündinud 31. mail 1990. aastal Kundas. Pärast Kunda gümnaasiumi lõpetamist õppinud Tartu ülikoolis ökoloogiat ja elustiku...

INTERVJUU | Kai Punger: lapsed tahavad õpetajaga suhelda

Kai Pungeriga vestelnud Piret Pappel KAI PUNGER on sündinud 17.02.1945 Tartus. Lõpetanud Miina Härma 2. keskkooli (praegu Miina Härma gümnaasiumi) ja Eesti põllumajanduse akadeemia (praegu...

INTERVJUU | Veljo Runnel: loodusvaatluste tegemine rikastab elu

"Mul oli juba väiksena tugev allergia heintaimede vastu, kuid see ei takistanud mind löriseva nina ja sügelevate silmadega niidu peal liblikaid püüda."

INTERVJUU MEELIS TAMBETSIGA| Latikas läheb kudema oma sünnikoju

Kalateadlase Meelis Tambetsiga vestelnud Toomas Kukk Meelis Tambets on sündinud 22. augustil 1965. Lõpetas Tartu ülikooli zooloogi-ihtüoloogina 1990, olnud magistratuuris Tartu ülikoolis ja Kuopio ülikoolis...

Soovitame