keskkonnaõigus

Rohevõrgustiku kaitsmisel algas uus ajajärk

Tekst: VILLY LOPMAN, SANDRA KAAS  Fotod: KÜLLY SELBERG Kaart: ANDREI KUPJANSKI Riigikohus on analüüsinud kahel viimasel aastal tehtud kohtuotsustes rohevõrgustiku kui tervikliku süsteemi säilimise ja...

Soovitame