ENIGMA 2. vooru tulemused 2017

 

Nimi I II III IV V VI Kokku
Hannus, Arne 8 6 14
Idnurm, Juhan 8 6 14
Jaanimägi, Vladimir 8 6 14
Kurjama, Aarne 8 6 14
Lausmaa, Toomas 8 6 14
Orav, Marko 8 6 14
Padari, Allar 8 6 14
Rebenits, Silver 8 6 14
Reimets, Meelis 8 6 14
Sepp, Margot 8 6 14
Sõlg, Anti 8 6 14
Traks, Kuldar 8 6 14
Tuttenpal, Alo 8 6 14
Väljas, Kevin 8 6 14
Irval, Aavo 6 6
Kulbok, Kalle 6 6
Oidjärv, Sven 6 6
Ruut, Jüri 6 6
Talumaa, Ants 6 6
Tõnissoo, Toomas 6 6
Väljamäe, Heldur 5 5
Mardo, Kadri 4 4

 
Teise vooru ülesannetes tuli leida arvud, mida katkisel digitaaltablool esitati. Tablool esitatud arvud olid ilma koma ja miinusmärgita, seega naturaalarvud. Kahe- ja kolmekohalised naturaalarvud nulliga ei alga. Paraku saab digitaaltabloodel naturaalarve esitada ka nii, et esimesel kohal on null. Siit tekkis viienda ülesande puhul teatav vastuolu ülesannete sõnastuse lõpulausega: „Kõigil ülesannetel on üksainus lahend“. Kõik ülesanded lahendasid õigesti ja kuus punkti teenisid Arne Hannus, Juhan Idnurm, Aavo Irval, Vladimir Jaanimägi, Kalle Kulbok, Aarne Kurjama, Toomas Lausmaa, Sven Oidjärv, Marko Orav, Allar Padari, Silver Rebenits, Meelis Reimets, Jüri Ruut, Margot Sepp, Anti Sõlg, Ants Talumaa, Kuldar Traks, Alo Tuttenpal, Toomas Tõnissoo ja Kevin Väljas. Viienda ülesande puhul märkasid vastuolu Kalle Kulbok, Marko Orav ja Arne Hannus. Viimane võitis ühtlasi vooru auhinna, sest pakkus sellele ülesandele välja kolm täiendavat lahendit.

Vooru võitja saab kingituseks raamatu sarjast „Looduse raamatukogu“. Sarjas ilmunud raamatutega saab tutvuda https://www.loodusajakiri.ee/valjaanded/looduse-raamatukogu/ ja eelistusest saab teada anda toimetuse telefonil 610 4105 või loodusajakiri@loodusajakiri.ee.
 
Vastused