Gorizontõ Estonii 2017

Kuupäev:

gorizonto-estonii


Gorizontõ Estonii kaheteistkümnes number tutvustab silmapaistvaid Eesti loodusteadlasi. Embrüoloogia alal üleilmse tuntusega Karl Ernst von Baeri kõrval on juttu mitmest teisest eesti loodusteadusesse tähelepanuväärse jälje jätnud 19. ja 20. sajandi suurkujust, nagu näiteks botaanik Edmund Russowist, liblikauurija Wilhelm Petersenist, biosemiootik Jakob von Uexküllist ning botaanik Karl Reinhold Kupfferist.

Samuti käsitleb väljaanne botaanik Teodor Lippmaa, zooloog Johannes Piiperi, hüdrobioloog Heinrich Riikoja, bioloog Hugo Kaho ja mitmekülgse loodusteadlase Viktor Masingu elu, teadus- ja õppetööd.

Lisaks lähemalt 1853. aastal asutatud Eesti Loodusuurijate Seltsist, erinevatest Eesti bioloogiajaamadest, meie tähtsaima maavara põlevkivi uurimise algusaastatest ning viimase aja bioloogiateaduse tippkeskustes tehtavatest uuringutest.

Gorizontõ Estonii on ainus Eestis ilmuv venekeelne ajakiri, mis tutvustab Eesti loodust, ajalugu ja kultuuri. Loodusteaduste erinumber ilmus tänu Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusele.

«Горизонты Эстонии» 2017 посвящен естествоиспытателям и научно-исследовательским центрам, связанным с Эстонией12-й номер альманаха “Горизонты Эстонии” представляет выдающихся естествоиспытателей нашей страны. Наряду со снискавшим мировую известность эмбриологом Карлом Эрнстом фон Бэром героями альманаха являются другие крупные эстонские исследователи XIX и XX веков: ботаник Эдмунд Руссов, лепидоптеролог Вильгельм Петерсен, биосемиотик Якоб фон Икскюль, ботаник Карл Рейнхольд Купфер. На страницах издания рассказывается о жизненном пути, научных изысканиях и преподавательской деятельности ботаника Теодора Липпмаа, зоолога Йоханнеса Пийпера, гидробиолога Хейнриха Рийкоя, биолога Хуго Кахо, разностороннего естествоиспытателя Виктора Мазинга.
Альманах повествует о деятельности основанного в 1853 году Эстонского общества естествоиспытателей, о биологических научно-исследовательских станциях, о первых шагах на пути изучения нашего важнейшего полезного ископаемого – горючего сланца, а также знакомит читателя с направлениями биологических исследований ведущих центров высокой компетенции Эстонии.
“Горизонты Эстонии” являются единственным в своем роде периодическим изданием на русском языке, посвященным природе, истории и культуре Эстонии. Специальный выпуск вышел в свет при поддержке Центра инвестирования в окружающую среду.

Jagan artiklit

Liitu uudiskirjaga

- Saadame sulle uudiseid Loodusajakirja värskete väljaannete ja muude olulisemate teemade kohta

Viimased artiklid

Teised artiklid

Varjumetsad

Nahkhiireuuringud on viinud mind iseäralikesse varjumetsadesse ja pannud muretsema,...

RAJAKAAMERA LOOD | Hall-kärbsenäppide kaks esimest elunädalat

Hinnomäe pooleteise hektari suuruses kuusikus pesitses 2022. aasta suvel...

INTERVJUU | Looduse taastamise määrus aitab elul edasi kesta

Aleksei Lotman väidab, et ta peab loomi vähe, praegu...

LIHTNE KÜSIDA | Milline metsamari on parim?

Et sellele küsimusele vastata, tuleb kõigepealt täpsustada, kellele parim. Inimese...