INTERVJUU | Ants Tull: Eesti elurikkuse hulka kuuluvad ka erisugused parasiidid

Kuupäev:

Parasitoloog Ants Tulliga vestelnud Katre Palo

ANTS TULL on sündinud 31. mail 1990. aastal Kundas. Pärast Kunda gümnaasiumi lõpetamist õppinud Tartu ülikoolis ökoloogiat ja elustiku kaitset. Magistritöö raames uurinud koertega levivaid siseparasiite Eesti linnades. 2022. aastal kaitses doktoritöö „Kodu- ja metsloomadega levivad zoonootilised siseparasiidid Eestis“. Töötab TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudis terioloogia teadurina. Andnud üliõpilastele loenguid ja praktikume selgroogsete zooloogiast, parasitoloogiast ning linnustiku liigilisest mitmekesisusest Eestis ja Euroopas. Pälvinud 2022. aastal üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil doktoriõppe astmes teise koha. Eesti terioloogia seltsi, Eesti looduseuurijate seltsi ja Eesti ornitoloogiaühingu liige.

Kuidas kujunes nii, et läksid ülikooli õppima loodusteadusi? Mis seda on mõjutanud?

Jagan artiklit

Liitu uudiskirjaga

- Saadame sulle uudiseid Loodusajakirja värskete väljaannete ja muude olulisemate teemade kohta

Viimased artiklid

Teised artiklid

Enigma 1. vooru auhinna võitis Vladimir Jaanimägi

Esimese vooru kaks esimest ülesannet olid lihtsad, kolmas ehk...

Kodus ja võõrsil: paiga- ja rännukirjeldused ühe kaugsõidukapteni eluloo näitel

MARILYN MÄGI Ligi viiel aastakümnel, mis möödus 20. sajandil Nõukogude...

Autobiograafiliste allikate kogumine Eesti kultuuriloolises arhiivis

MAARJA HOLLO Üks Eesti kultuuriloolise arhiivi eesmärk on olnud koondada...