Eestist on leitud Põhja-Euroopale uus villamesilaseliik

Kuupäev:

Tekst ja fotod: URMAS JÜRIVETE

Tunamullu suvel tehtud välitööd pealinnas tõid põneva leiu, mis küll selgus alles aasta möödudes, kui kaasa võetud putukakogu lähemalt uurima hakati.

Meie putukafauna uurituse taset võib pidada rahuldavaks. Tuntuimad putukarühmad, nagu liblikalised ja mardikalised, on hästi uuritud ning kimalaste ja kiililiste uuritusega võib samuti rahul olla.

Esimese kahe suurema rühma (liblikad ja mardikad) uurimisse on peale kutseliste entomoloogide oma panuse andnud ka arvukad harrastajad. Seevastu teiste putukarühmade, sealhulgas erakmesilaste uurimisega on tegelenud ainult üksikud kutselised entomoloogid, kelle tööpaigad asuvad peamiselt Tartu ülikoolis või Tartu maaülikoolis. Seega, põnevate avastuste võimalused harrastajatele on vähem uuritud putukarühmade korral võrdlemisi suured.

Uurimisretkel Tallinnas

Tunamullu suvel uurisin Tallinna keskkonnaameti tellimusel päevaliblikate, kimalaste ja erakmesilaste liigistikku ja sagedust mitmel suurema inimmõjuga rohealal Tallinnas: Lasnamäe pargid, linna piiridesse jäävad raudteeääred ja isegi mõned jäätmaad. Liblikaid ja kimalasi määrasin enamasti kohapeal, seevastu erakmesilased talletasin, et neid hiljem laboris täpsemalt määrata.

Jagan artiklit

Liitu uudiskirjaga

- Saadame sulle uudiseid Loodusajakirja värskete väljaannete ja muude olulisemate teemade kohta

Viimased artiklid

Teised artiklid

Enigma 1. vooru auhinna võitis Vladimir Jaanimägi

Esimese vooru kaks esimest ülesannet olid lihtsad, kolmas ehk...

Kodus ja võõrsil: paiga- ja rännukirjeldused ühe kaugsõidukapteni eluloo näitel

MARILYN MÄGI Ligi viiel aastakümnel, mis möödus 20. sajandil Nõukogude...

Autobiograafiliste allikate kogumine Eesti kultuuriloolises arhiivis

MAARJA HOLLO Üks Eesti kultuuriloolise arhiivi eesmärk on olnud koondada...