oskuskeel

Roheteemalise Sõnause parimad sõnad teada

Hindamiskomisjon valis välja kaheksa sõna, mille autorid on: Asejäse (protees) - Joosep KaivDigikelts (aegade jooksul kogunenud digiprügi) - Ingrid Imelik Iilitiivik (tuulegeneraator) - Indrek V Kõdustama/kõdusti (kompostima/komposter)...

Osale Vikipeedia terminivõistlusel, artiklikonkursil ja teadusfotokonkursil!

10. oktoobril algas Vikipeedia terminivõistlus, millega kutsutakse Eesti kõrgkoolide ja teadusasutuste üliõpilasi ja töötajaid veebientsüklopeediat kirjutama.Võistluse korraldajate eesmärk on avardada ja levitada eestikeelset terminivara...

Sõnaus kutsub eesti keelt rikastama uute rohesõnadega

Alanud on uudissõnade konkurss Sõnaus, mis kutsub eeskätt noori uuendama eesti keelt ja pakkuma kohmakatele ning võõrapärastele sõnadele uusi vasteid. Koostöös Tallinna Euroopa rohelise...

Vaimuke, kiha, kooruke – kauaks uinunud loomanimed

Tekst: JUHANI PÜTTSEPP Möödunud suvel tähistasime Johannes Voldemar Veski 150. sünniaastapäeva. Keelemehena aitas Veski luua 180 000 oskussõna, sealhulgas ka sadu loodusteaduslikke termineid. Sada aastat tagasi, 1923....

Soovitame