Mis on MTÜ Loodusajakiri

Mittetulundusühing Loodusajakiri on ühte koondanud kogu loodusest ja teadusest kirjutavate ajakirjade pere. Eesmärk on, et ajakirjad Horisont, Eesti Loodus, Loodusesõber ja Eesti Mets eraldi tegutsemise või koguni konkureerimise asemel koos töötaksid. Koostöö mõte on lihtne. Anda Eesti ühiskonnale võimalus lugeda süvenevat, tasakaalukat ja nüüdisaegset loodus- ning teadusajakirjandust. Ajakirjandust, mis oma väärikal ja targal moel kajastab neid suuri muutusi, mida inimene nii looduses kui ka teaduses korda saadab.

MTÜ Loodusajakiri liikmeskond

Eesti Looduskaitse Selts
Eesti Loodusuurijate Selts
Eesti Ornitoloogiaühing
Eesti Teaduste Akadeemia
Pärandkoosluste Kaitse Ühing
Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering
Eesti Geenikeskus
OÜ Horisont
OÜ Looduskiri
MTÜ Estonia Maritima