Eesti Looduse augustinumber: Millised on sood lasteraamatutes?

sood kirjandusesÜldjuhul nähakse nn sootarbijana täiskasvanuid. Aga kuidas on lood lastega, nende väikeste inimestega, kes edaspidi kirjutavad Eesti Loodusesse artikleid või langetavad otsuseid, kas ja millist sood kaitsta ning mismoodi seda teha? Kuidas laps sood tundma õpib ning millised on tema väärtushinnangud?

Vanemate ja koduse õhkkonna kõrval on laste põhiteabeallikaid kindlasti kooliõpikud. Märksa juhuslikumalt täiendavad laste sooteadmisi näiteks õppekäigud ja seal loetud saatetekstid või juturaamatud, mis on vanemate, õpetajate või sõprade abiga kätte sattunud.

Teadaolevalt ei ole aga tehtud kokkuvõtet, kuidas on soid eesti lastekirjanduses käsitletud. Eesti Looduse äsjailmunud soode erinumbris püüab seda tühikut täita geograaf ja Eestimaa looduse fondi keskkonnateadlikkuse spetsialist Piret Pungas-Kohv, kes kirjutab soode kujundist eesti lastekirjanduses, alustades Kreutzwaldist ja lõpetades Kivirähaga.

Loe tervet artiklit: EL16-08_sood-lasteraamatutes