Eesti Looduse ja Horisondi kättesaadavus on paranenud

Juunis muudeti ja laiendati ajakirjade Eesti Loodus ja Horisont levivõrku, et ajakirja üksiknumbreid oleks hõlpsam leida. Mõlemal ajakirjal on nüüd Eestis üle 340 müügikoha. Vaata kaardilt: Eesti Loodus (www.loodusajakiri.ee/valjaanded/eesti-loodus/eesti-looduse-muugikohad), Horisont (www.loodusajakiri.ee/valjaanded/horisont/horisondi-muugikohad).

Eesti Looduse suvenumber on tavapärasest mahukam ja selle tunneb ära kaanel oleva aasta looma ilvese järgi, Horisondi esikaanelt vaatab lugejale silma sinises turbanis tuareeg.

Ajakirju Eesti Loodus ja Horisont on alates 1989. aastast andnud välja MTÜ Loodusajakiri. Ajakirjade väljaandmist toetavad keskkonnainvesteeringute keskus ning haridus- ja teadusministeerium.