Ilmunud on Eesti Looduse oktoobrinumber: inimeseteaduse erinumber

thumbnail of EL10_2022Värske ajakirja teemad:
Eesti füüsilise antropoloogia rajaja Juhan Auli 125. sünniaastapäeval saab lugeda inimeseteaduse kohta.
Gudrun Veldre rõhutab Auli elutöö näitel looduslähedase õppekeskkonna suurt tähtsust laste arengus, mis on mõjutanud paljusid loodusteadusi.
Ken Kalling meenutab Eesti ärkamisaegset antropoloogiahuvi.
Marju Kõivupuu uurib muistse eestlase suhteid kodupaiga loodusega.
Inimesest ja elukäiguteooriast räägib hiljuti doktoritöö kaitsnud Markus Valge, kes on oma uuringutes kasutanud Auli kogutud andmeid.
Eestlaste geneetilise mitmekesisuse tagamaid selgitab intervjuus antropoloog Leiu Heapost. Karl Jürgenstein ja Sulev Kuuse selgitavad, mis
põhimõttel toimib geeniteaduses ja haiguste diagnostikas oluline meetod PCR.
Veel saab lugeda Kiviõli tekkeloost, teepõõsast, looduskaitsja Anton Ulpusest ja Koorvere saatusekividest.
Vaatame personaalmeditsiini tulevikku ja õpetame korjama jõhvikaid nii, et see ei teeks kehale liiga.

Osta värske ajakiri SIIT