Kontakt

Kontakt

MTÜ LOODUSAJAKIRI
reg nr 80150966
Endla 3, 10122 Tallinn
tel 610 4105 e-post: loodusajakiri@loodusajakiri.ee
reklaam 610 4106 e-post: reklaam@loodusajakiri.ee
IBAN EE332200221022741786

Tallinna kontor
Endla 3, 10122 Tallinn
Tartu kontor
Baeri maja, Veski 4, 51005 Tartu

Inimesed

Tellimine, info: Airi Lehemets
tel 610 4105
e-post: loodusajakiri@loodusajakiri.ee

Reklaamijuht: Helen Lehismets
tel 610 4106
e-post: reklaam@loodusajakiri.ee

Vastutav väljaandja: Riho Kinks
tel 508 6690
e-post: riho.kinks@loodusajakiri.ee

Eesti Looduse toimetus

   
Toomas Kukk peatoimetaja
tel 742 1143
e-post: toomas.kukk@loodusajakiri.ee
   
Juhan Javoiš toimetaja
tel 56610851
e-post: juhan.javois@loodusajakiri.ee
   
Helen Külvik toimetaja
e-post: helen.kylvik@loodusajakiri.ee
   
Katre Palo toimetaja
tel 742 1143
e-post: katre.palo@loodusajakiri.ee
   
Piret Pappel uudistetoimetaja (Eesti Loodus ja Uudistaja)
tel 5286826
e-post: piret.pappel@loodusajakiri.ee
   
Tiiu Rööp uudistetoimetaja (raadiosaade Loodusajakiri)
e-post: tiiu.roop@gmail.com
   
Monika Salo keeletoimetaja
tel 742 1186
e-post: monika.salo@loodusajakiri.ee
   
Raul Kask kujundaja
e-post: raul@ww.ee
   
Aadress: Baeri maja, Veski 4, 51005 Tartu
E-post: eestiloodus@loodusajakiri.ee
   

Horisondi toimetus

   
Ulvar Käärt peatoimetaja
e-post: ulvar@horisont.ee
   
Helen Rohtmets-Aasa toimetaja
e-post: helen@horisont.ee
   
Geda Paulsen keeletoimetaja
e-post: geda@horisont.ee
   
Kersti Tormis kujundaja
e-post: kersti@horisont.ee
   
Aadress: Endla 3, 10122 Tallinn
E-post: loodusajakiri@loodusajakiri.ee
   

Eesti Metsa toimetus

   

Kristiina Viiron
peatoimetaja
tel 610 4105
e-post: kristiina.viiron@loodusajakiri.ee
   

Merle Rips
keeletoimetaja
tel 610 4105
e-post: merlerips@hot.ee
   
Raul Kask kujundaja
e-post: raul@ww.ee
   
Aadress: Endla 3, 10122 Tallinn
E-post: loodusajakiri@loodusajakiri.ee
   
 
 
banner