Maa-ameti looduslike pühapaikade kaardirakendus

Kuupäev:

Kiigeoru hiiesalu Võnnu kihelkonna Koke külas on looduslik pühapaik, kus kasvab kümme künnapuud. Foto: Caroliis Miks (pilt osales 2021. aastal hiite kuvavõistlusel)

Maa-ametis on valminud looduslike pühapaikade kaardirakendus, mis koondab seni kaardistatud põliste pühapaikade asukohaandmeid. Kasutaja leiab rakendusest lisaks hulga vanu ja uusi kaardikihte, mis aitavad pühapaiku ja oma kodukohta paremini tundma õppida.

Pühapaikade kaardirakendus valmis Maa-ametis esmakordselt 2018. a, kuid tuli metsafirmade survel mõni kuu hiljem maha võtta. Vahepealsetel aastatel oli kaart kättesaadav vaid Hiite Maja veebilehel, ning töö selle täiendamisega jätkus.

Nüüd leiab kaardilt enam kui 1700 ajaloolist looduslikku pühapaika ning uurimistöö jätkudes täieneb kaart ka edaspidi. Pühapaikade kaardi ennistamine geoportaalis sai teoks maa-ameti, muinsuskaitseameti, Eesti FSC (Hea Metsanduse Koja) ja Hiite Maja koostöös.

Hiite Maja suhtasutus / Loodusajakiri

Jagan artiklit

Liitu uudiskirjaga

- Saadame sulle uudiseid Loodusajakirja värskete väljaannete ja muude olulisemate teemade kohta

Viimased artiklid

Artiklid tellijatele

Veebiportaal “Kreutzwaldi sajand” pakub usaldusväärset kirjandusloolist teavet

MARIN LAAK Eesti kultuurilooline veeb „Kreutzwaldi sajand“ (kreutzwald.kirmus.ee) on sisupõhine...

Millest kõneleb Karl Asti diplomaadipass?

Väljavõtteid JANIKA KRONBERG Fridebert Tuglase lähedane sõber, ea- ja mõttekaaslane Karl...

Üllatusi pakkuv kunstikogu

REET MARK Kummalisel kombel on peaaegu igal muuseumil oma kunstikogu....

Eesti kultuuriloolise arhiivi fotokogu kujunemine ja kogumistöö

VILVE ASMER Eesti kultuuriloolise arhiivi (EKLA) fotokogu sai alguse vajadusest...