Mis on Pärnumaa kõrgeim "mägi"?

Ajakirjas Eesti Loodus tutvustab geograaf Taavi Pae maakondade kõrgemaid kohti ning on augustinumbris järjega jõudnud Pärnumaale.

Nii 1983. aastal ilmunud Pärnu rajooni raamatus sarjast „Siin- ja sealpool maanteed“ kui ka 1994. aastal trükivalgust näinud „Eesti entsüklopeedia“ 7. köites (märksõna „Pärnumaa“) on öeldud, et Pärnumaa kõrgeim koht on Pati voor: 77 meetrit üle merepinna. Uuemate andmete järgi teame, et nõnda see pole.
Sellegipoolest saab öelda, et Pärnumaa kõrgeimat kohta on otsitud õigest kandist. Nimelt asub Pati voorest pisut ida pool Pärnu- ja Viljandimaa piiril veelgi kõrgem koht: Rehemaa mägi. Teatmekirjanduses on seda mäge Pärnumaa kõrgeima kohana mainitud ka 2008. aastal ilmunud Pärnumaa koguteoses.

Uuri edasi Eesti Looduse augustinumbrist, saadaval ka e-ajakiri!