Ilmunud on ajakirja Eesti Mets sügisnumber!

Kuupäev:

*Kirjutame sellest, mida tähendab metsaomanikele riigi plaan hakata Narva elektrijaamades senisest suuremal määral puitu põletama.

*Intervjuust keskkonnaministeeriumi nõuniku Hanno Zingliga saame teada, mida looduse kaitsmine üldse tähendab ning millises suunas tuleks loodust kaitses liikuda.

*Kuna Eesti on metsariik, tähendab see, et ka kaitsevägi harjutab metsas. Saame teada, kus harjutusväljad asuvad ning kuidas neis metsa majandatakse.

*Tänavuseks parimaks metsamajandajaks valitud Ardi Allikmets kasutab metsa majandades tänapäevaste tõdede ja vahendite kõrval ka esiisade tarkust.

*Eestis on käimas metsanduse arengukava koostamine, ent millised on metsanduse arengusuundumused ja -kavad Euroopas.

*Teadusloos kirjutavad Eesti maaülikooli teadlased uutest mändide võrsehaigustest, mis on hakanud kinni ka juba meie metsamändidest.

*Metsas võib alatihti kohata veidra kujuga puid – püüame leida selgust, mis paneb puu veidral kombel kasvama.

*Tutvustame linde, kes armastvad vana ja mitmekesist metsa.

*Kirjutame ka kährikkoerast, puidust ehitamisest ning anname ülevaate metsloomade arvukusest meie metsades.

Häid lugemiselamusi!

Jagan artiklit

Liitu uudiskirjaga

- Saadame sulle uudiseid Loodusajakirja värskete väljaannete ja muude olulisemate teemade kohta

Viimased artiklid

Teised artiklid

Eesti neljanda taksonoomiapäeva konverents „Elurikkus meie aedades“

Neljas taksonoomiapäev on pühendatud Tartu ülikooli botaanikaaia 220. aastapäevale...

Looduskaitsekuu kutsub märkama ja hoidma linnaloodust

Looduskaitsekuu kutsub märkama ja hoidma linnaloodust.

Värske number looduse taastamise teemal

Eesti Looduse kevadnumbri põhiteema on looduse taastamine. Aveliina Helm...

AASTA ORHIDEE | Valge tolmpea, Eesti looduse iludus

Tekst: Tiiu Kull Fotod: Arto-Randel Servet Eesti orhideekaitse klubi (EOKK)...