Ilmunud on ajakirja Eesti Mets sügisnumber!

*Kirjutame sellest, mida tähendab metsaomanikele riigi plaan hakata Narva elektrijaamades senisest suuremal määral puitu põletama.

*Intervjuust keskkonnaministeeriumi nõuniku Hanno Zingliga saame teada, mida looduse kaitsmine üldse tähendab ning millises suunas tuleks loodust kaitses liikuda.

*Kuna Eesti on metsariik, tähendab see, et ka kaitsevägi harjutab metsas. Saame teada, kus harjutusväljad asuvad ning kuidas neis metsa majandatakse.

*Tänavuseks parimaks metsamajandajaks valitud Ardi Allikmets kasutab metsa majandades tänapäevaste tõdede ja vahendite kõrval ka esiisade tarkust.

*Eestis on käimas metsanduse arengukava koostamine, ent millised on metsanduse arengusuundumused ja -kavad Euroopas.

*Teadusloos kirjutavad Eesti maaülikooli teadlased uutest mändide võrsehaigustest, mis on hakanud kinni ka juba meie metsamändidest.

*Metsas võib alatihti kohata veidra kujuga puid – püüame leida selgust, mis paneb puu veidral kombel kasvama.

*Tutvustame linde, kes armastvad vana ja mitmekesist metsa.

*Kirjutame ka kährikkoerast, puidust ehitamisest ning anname ülevaate metsloomade arvukusest meie metsades.

Häid lugemiselamusi!