Loodusajakiri tunnustas õpilasi nende uurimistööde eest

Piret Pütsep vasakul ja Kaspar Mölder paremal (fotod: Terje Lepp)
Piret Pütsep vasakul ja Kaspar Mölder paremal (fotod: Terje Lepp)

Möödunud reedel, 24. aprillil anti õpilaste teadusfestivalil kätte õpilaste teadustööde riikliku konkursi auhinnad. Peale peapreemiate (5 tööd) anti välja gümnaasiumiastme ja põhikooliastme preemiad ning arvukalt eriauhindu.
MTÜ Loodusajakiri tunnustas eriauhindadega kolme õpilast:
Kaspar Möldrit (fotol) Saaremaa ühisgümnaasiumi 12. klassist (Kormorani toitumisest Saaremaal), Piret Pütsepa (fotol) Tartu Jaan Poska gümnaasiumi 12. klassist (Talvikese, Emberiza citrinella, populatsioonisisesed ja populatsioonivälised linnulaulu erinevused) ja Lisanna-Lee Leimani Saaremaa ühisgümnaasiumi 7. klassist (Trühvlid kui Eestis vähetuntud seeneriigi asukad. Trühvlite otsimisest ja leidmisest Saare maakonnas).
Kaspar noppis veel mitu auhinda: gümnaasiumiastme 1. preemia, Eesti ornitoloogiaühingu eriauhind, keskkonnaministeeriumi eriauhind, Eesti teadusagentuuri eripreemia.
Mitu tunnustust sai ka Lisanna-Lee Leiman: põhikooliastme 2. preemia, Eesti teaduste akadeemia eriauhind, teaduskeskuse Ahhaa eriauhind.
Loodusajakiri tunnustas noori Eesti Looduse poolaasta tellimusega. Ühtlasi loodame lugejateni tuua nende tööde ülevaatelood ajakirjas Eesti Loodus.

Täpsemalt saab õpilaste teadustööde riikliku konkursi tulemuste kohta lugeda teadusagentuuri veebilehelt.