Maaülikool korraldab rahvusvahelise kurekonverentsi

Kuupäev:

21.– 27. augustini 2023 korraldab Eesti maaülikool koostöös Eesti ornitoloogiaühingu ja Euroopa partneritega Tartus rahvusvahelise kurglaste uurimisele ja kaitsele pühendatud konverentsi, mis toob siia sadakond inimest paarikümnest riigist üle maailma. Kuni 20. juulini on võimalik ka kohalikel linnuhuvilistel endale konverentsipääse lunastada.

Konverentsi korraldaja Eesti Maaülikooli vanemlektori Ivar Ojaste sõnul elab kurglasi (Gruidae) maailmas 15 liiki. Eestlastele on eelkõige teada-tuntud sookurg. Kaks kureliiki pesitsevad Euroopas, Põhja-Ameerikas ja Austraalias, neli Aafrikas ja üheksa liiki Aasias. Ühtegi kureliiki ei ela aga Lõuna-Ameerikas. Kurgede elupaigaks on tüüpiliselt märgalad, kuid on ka paar erandit, kelle pesitsusalad asuvad savannides ja kuivades steppides. Võib-olla seetõttu on ka üheksa kureliigi populatsioonid vähenemas, sest peamiseks ohuks kurgedele on just inimtegevusest tulenev elupaikade kadu, neile peetav jaht, aga ka kliimamuutused,“ kirjeldas Ivar Ojaste.

Tartus Eesti maaülikooli ruumides toimuva konverentsi „Crane 2023“ programmiga on võimalik tutvuda konverentsi kodulehel. Terve nädala kestval konverentsil saavad teadlased ja linnuhuvilised lisaks loengute ja posterettekannete kuulamisele osaleda ka linnuvaatlusretkedel Lahemaal, Matsalus ja Haapsalus. Ivar Ojaste ütles, et kuna konverents on osalejatele tasuline, pakutakse kohalikele linnuhuvilistele võimalust osta 35 euro eest ühe päeva pileteid, millest kaetakse osaleja toitlustuskulud ning konverentsi infomaterjalide kulud. „Osalemise soovist tuleks võimalikult kiiresti, hiljemalt 20. juuliks teada anda e-kirja teel ivar.ojaste@emu.ee, märkides kirjas ka täpsed päevad, millal konverentsist osa võtta soovitakse. Nii saame tagada ürituse sujuva kulgemise,“ sõnas Ojaste. Täpsema teabe konverentsi osalustasu kohta leiab samuti konverentsi kodulehelt.

Kurgede uurimisele ja kaitsele pühendatud konverentsid toimuvad Euroopas regulaarselt kahe- kuni nelja-aastase intervalliga, eelmine konverents toimus 2018. aastal Prantsusmaal. Eestis toimus kurekonverents viimati 1989. aastal. Augustikuise konverentsi korraldajate hulgas on lisaks Eesti maaülikoolile ja Eesti ornitoloogiaühingule ka Euroopa kurgede töörühm (European Crane Working Group) ja rahvusvaheline kurgede fond (International Crane Foundation).

Lisateave:

Ivar Ojaste

Eesti Maaülikooli keskkonnakaitse ja maastikukorralduse õppetooli vanemlektor
521 5151
ivar.ojaste@emu.ee

Jagan artiklit

Liitu uudiskirjaga

- Saadame sulle uudiseid Loodusajakirja värskete väljaannete ja muude olulisemate teemade kohta

Viimased artiklid

Artiklid tellijatele

INTERVJUU | Veljo Runnel: loodusvaatluste tegemine rikastab elu

"Mul oli juba väiksena tugev allergia heintaimede vastu, kuid see ei takistanud mind löriseva nina ja sügelevate silmadega niidu peal liblikaid püüda."

Jõgede veetaimestiku püsiseire näitab veekogu seisundit

Kui taim ära tunda, ütleb see nii mõndagi ka veekogu seisundi kohta.

Eesti kiirgusseire hõlmab eri valdkondi

Tekst: UKO RAND Kaitsmaks inimest ja elusloodust ioniseeriva kiirguse...

Kas Eesti vajab suurkiskjate geneetilist seiret?

Tekst: MARIS HINDRIKSON, URMAS SAARMA, EGLE TAMMELEHT, HARRI VALDMANN Eestis...