Mis laastab Amazonast?

Kuupäev:

Vihmametsade raiumine laastab Amazonase ökosüsteemi Foto: Bruno Kelly/Amazonia Real.

Colombia võimud süüdistavad vihmametsa lageraietes kokakasvatajaid. Tegelik põhjus on ebaseaduslik veisekasvatus, kinnitab ajakirjas Scientific Reports ilmunud uuring. See toetab paljude keskkonnaekspertide arvamust, et riigi strateegia kaitsmaks Amazonase vihmametsa toetub valedele alustele.

Colombia Tolima ülikooli teadlased analüüsisid 1985–2019 vihmametsas toimunud maakattemuutusi. Selgus, et näiteks 2018. aastal hõlmas kokapõõsa ehk koka-punapuu kasvatuseks (Erythroxylum coca) raadatud maa-ala ainult ühe kuuekümnendiku sellest metsast, mis oli võetud maha karjatamaks veiseid.

Metsaraie muutus eriti intensiivseks 2017. aastal, s.o aasta pärast seda, kui Colombia revolutsioonilised relvajõud (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC) olid sõlminud valitsusega rahu ning hakanud džunglist välja tulema. Tekkinud segadust kasutasid ära kurjategijad ning algas intensiivne raie.

Riigi tolleaegne resident Iván Duque kasutas olukorda selleks, et ohjeldada kokakasvatajaid sõdurite toel. Keskkonnakaitsjate hinnangul on kokakasvanduste hävitamisele kulutatud tohutult raha, kuid metsaraadamist pole see piiranud. Kokalehtigi toodetakse niisama palju kui enne. Samal ajal jäävad ebaseaduslikult raadatud aladel karja pidavad inimesed täiesti tähelepanuta ja saavad edasi tegutseda.

The Guardian / Loodusajakiri

Jagan artiklit

Liitu uudiskirjaga

- Saadame sulle uudiseid Loodusajakirja värskete väljaannete ja muude olulisemate teemade kohta

Viimased artiklid

Artiklid tellijatele

Rändlinnud saabuvad!

Teostus: Andrei Kupjanski / Loodusajakiri

Maastikugeneetika

Teostus: Andrei Kupjanski / Loodusajakiri

Inimaru tehisaru ajastul

Horisondi uues artiklisarjas „Aru ja tehisaru“ vaatame, mis on tehisaru, , mida see suudab, kuidas tehisaru kasutada ja millised riskid on sellega seotud.

PALVERÄNDURITE JÄLGEDEL | Kas vagamees, rüütel, sant või seikleja? Keskaegsete palverändurite kirju maailm

Märtsi alguses avatakse Niguliste muuseumis näitus liivimaalaste keskaegsetest palverändudest, keskendudes Eestist ja Lätist päevavalgele tulnud arheoloogilistele leidudele. Näituse puhul ilmub tänavu Horisondis mitu teemakohast artiklit.