SEIK | Rähni aeg talvel kulub sepikojas

Kuupäev:

Tekst: JUHANI PÜTTSEPP  Fotod: INGMAR MUUSIKUS

Ajakirja Eesti Loodus 1974. aasta 9. numbris on ilmunud toonase Viljandi metsamajandi direktori Harry Paali kirjatükk „Mida sööb suur-kirjurähn?“. Toonases Rimmu metskonnas Songa vahtkonnas tehtud tähelepanekute järgi tundis suur-kirjurähn suviti huvi sealse männinoorendiku vastu, pistes pintslisse okkakahjuritena tuntud männivaablase ebaröövikud, kes üldiselt ei kuulu lindude toidulauale.

„Talvel tähistavad tema toidulauda nn. rähni sepikojad, kus on meisterlikult revideeritud okaspuukäbide sisemust,“ on kirjutanud Harry Paal. „Seemnejäänused ja tühjendatud käbid kogunevad sageli suurte kuhilatena „sepikoja“ alla.“

Jagan artiklit

Liitu uudiskirjaga

- Saadame sulle uudiseid Loodusajakirja värskete väljaannete ja muude olulisemate teemade kohta

Viimased artiklid

Teised artiklid

Enigma 1. vooru auhinna võitis Vladimir Jaanimägi

Esimese vooru kaks esimest ülesannet olid lihtsad, kolmas ehk...

Kodus ja võõrsil: paiga- ja rännukirjeldused ühe kaugsõidukapteni eluloo näitel

MARILYN MÄGI Ligi viiel aastakümnel, mis möödus 20. sajandil Nõukogude...

Autobiograafiliste allikate kogumine Eesti kultuuriloolises arhiivis

MAARJA HOLLO Üks Eesti kultuuriloolise arhiivi eesmärk on olnud koondada...