esteetika

LOODUS KUNSTIS | Märkmeid meremaali ajaloo kohta

Soome-ugri kultuuriruumi käsitlustest tõuseb esile siinsete rahvaste erilised suhted loodusega. Need on lähtunud mõõdupuust „nagu mina muile, nii muud minule“ . Valitsev on olnud...

Soovitame