fosfor

Lämmastik ja fosfor: Mida jõgede vesi meile kõneleb?

Eesti vooluveekogude kvaliteeti on aastakümneid hoolega jälgitud: mõõdetud erisuguste elementide ja ühendite hulka vees. See on üks viis anda hinnang inimtegevuse mõjule ja ühtlasi...

Soovitame