Jakob Hurt

Kogumistöö – „see on mu eluteele kibuvitsa puistanud“. Kogukonna kaasamine ühisloomesse Jakob Hurda kaastööliste aegu

AIGI RAHI-TAMM Pealkirjas osundatud tsitaat kuulub Hindrik Prantsule, ühele Jakob Hurda vanavara kogujatest, vabatahtlikule, kes oli innustunud rahvuslikust kohustusest, seistes ühtaegu silmitsi kriipivate takistustega, mis...

Soovitame