Kivimid

Looduse värvused kivimites ja mineraalides

Tekst: Juho Kirs (TÜ geoloogiaosakonna spetsialist), Mare Isakar (TÜ loodusmuuseumi geoloogiliste kogude peavarahoidja) Fotod: TÜ loodusmuuseum Teostus: Andrei Kupjanski / Loodusajakiri

Soovitame