jõed

Jõgede veetaimestiku püsiseire näitab veekogu seisundit

Kui taim ära tunda, ütleb see nii mõndagi ka veekogu seisundi kohta.

Lämmastik ja fosfor: Mida jõgede vesi meile kõneleb?

Eesti vooluveekogude kvaliteeti on aastakümneid hoolega jälgitud: mõõdetud erisuguste elementide ja ühendite hulka vees. See on üks viis anda hinnang inimtegevuse mõjule ja ühtlasi...

Kust algavad Eesti jõed?

Jõgi saab alguse lättest, mis läänemeresoome keeltes ja ka vanemas eestikeelses kirjasõnas tähendab allikat.

Soovitame