2019 saated

Loodusajakiri 2019-12-19
Avaldatud 19. detsember 2019

Ajakirja Eesti Mets talvenumbrist saab lugeda pikemat usutlust Lemeks Grupi juhi Jüri Külvikuga; kuidas ürask metsatöölised rahutute jalgade sündroomist terveks ravis; Vardi 200-aastasest loometsast; vaigukogumisest Eestimaal, punarebase kavalusest ning paljust muustki. Ajakirja tutvustab Eesti Metsa peatoimetaja Kristiina Viiron. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2019-12-12
Avaldatud 12. detsember 2019

Ajakirja Horisont 6. numbrist saab lugeda umamist – salapärasest viiendast maitsest. Saates on külas artikli autor, molekulaarbioloog Ülar Allas.Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2019-12-05
Avaldatud 5. detsember 2019

Ajakirja Eesti Loodus detsembrinumbri läbivaks teemaks on eesti keel. Lugeda saab, kuidas taimed ja loomad saavad eestikeelse liiginimetuse; milline on Kohtla-Järve nime tekkelugu; rahvapärastest ja murdekeelsetest olendinimedest ning Soomaa soonimedest. Pikk intervjuu on Eesti keele ajaloo ja murrete professori akadeemik Karl Pajusaluga. Ajakirja sisu tutvustab Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk.

Loodusajakiri 2019-11-28
Avaldatud 28. november 2019

Ajakirja Eesti Mets sügisnumbrist saab lugeda ülevaadet metsanduse arengusuundumustest ja –kavadest Euroopas. Lähtudes artiklist räägime, kuidas soomlased metsi majandavad. Saates on külas Eesti maaülikooli õppejõud Kalle Karoles.

Loodusajakiri 2019-11-21
Avaldatud: 21. november 2019

Ajakirja Horisont 6. numbrist saab lugeda radoonist; salapärasest viiendast maitsest – umamist; romadest Eestis; Struvest ja Tennerist; eestikeelse ülikooli sünnivaldusest; Etioopiast; Läti iseseisvuse sünnist ja paljust muustki. Intervjuus Tartu ülikooli õpperektori Aune Valguga arutletakse rahvusülikooli mõiste ja eestikeelsuse üle. Ajakirja tutvustab Horisondi peatoimetaja Ulvar Käärt.

Loodusajakiri 2019-11-14
Avaldatud: 14. november 2019

Ajakirja Eesti Loodus novembrinumber on fookustunud keskkonnahoiule, kuid käsitlemist leiavad teisedki teemad: saab lugeda nii öösorri pesakaamerast kui Islandi linnuriigist, samuti tamme-kirjurähnist. Saates on külas rähnitundja, MTÜ Loodusajakiri vastutav väljaandja Riho Kinks.

Loodusajakiri 2019-11-07
Avaldatud: 07. november 2019

Ajakirja Eesti Loodus novembrinumbri tähelepanu fookuses on keskkonnakaitse. Lugeda saab toiduraiskamisest; ökoloogilise jalajälje mudelist; märgalade taastamisest Sacramento ja San Joaquini jõe deltaalal Ameerika Ühendriikides ning maailma päästvatest uutest nutikatest tehnoloogiatest. Ajakirja tutvustab Martin Tikk.

Loodusajakiri 2019-10-31
Avaldatud: 31. oktoober 2019

Ajakiri Horisont tutvustab meie lõunanaabrite ajalugu: artiklite sari „Ei saa me läbi Lätita“ on jõudnud lätlaste esimesse ärkamisaega. Saates on külas TÜ uusaja professor Mati Laur, kellelt kuuleme, kas lätlastejaeestlaste ühises ajaloos on sündmusi, mida eelistatakse maha vaikida ning milline on olnud Tartu ülikooli tähtsus lätlaste jaoks.

Loodusajakiri 2019-10-24
Avaldatud: 24. oktoober 2019

Viimastel aastatel on Eestisse jõudnud mitmeid uusi metsapatogeene; enim selliseid, kes kahjustavad harilikku mändi. Saates räägime lähemalt kolmest uuest männi okka- ja võrsehaigusest; põgusalt ka saare salehundlasest ning lumepudetõvest. Saatekülaline on Eesti maaülikooli metsapatoloogia professor Rein Drenkhan.

Loodusajakiri 2019-10-17
Avaldatud: 17. oktoober 2019

Saates on külas Tartu ülikooli terioloogia vanemteadur Jaanus Remm, kellelt kuuleme, mis paneb suurkiskjaid pikki vahemaid läbima; mitu ökodukti on Eestimaal ja miks toimiv rohevõrgustik on hea nii loodusele kui inimestele.

Loodusajakiri 2019-10-10
Avaldatud: 10. oktoober 2019

Ajakirja Horisont 5. numbrist saab lugeda ülevaadet ingerisoomlaste lähiajaloost: millal soomlased Ingerimaale elama asusid ning millised olid nende enesemääramispüüdlused 100 aastat tagasi. Samuti kirjutatakse rahvuspõhisest represseerimisest, päästeoperatsioonist ning tagasisaatmisest Nõukogude Liitu. Saatekülaliseks on artikli autor, folklorist Taisto-Kalevi Raudalainen.

Loodusajakiri 2019-10-03
Avaldatud: 03. oktoober 2019

Ajakirja Eesti Loodus oktoobrinumber keskendub Eesti suurkiskjatele: hundile, karule ja ilvesele. Lisaks saab lugeda Põhja-Ameerika lääneranniku kõrbetest, biokilest, vananaistesuvest ning ökofüsioloogi vaadet taimelehele. Ajakirja tutvustab Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk.

Loodusajakiri 2019-09-26
Avaldatud: 26. september 2019

Ajakirja Eesti Mets sügisnumbris on vaatluse alla võetud, kuidas otsus Narva elektrijaamades taas senisest suuremas mahus puitu põletama hakata mõjutab metsaomanikke; lisaks saab lugeda kaitseväe harjutusväljakutest; metsanduse arengusuundumustest Euroopas; mändi kimbutavatest uutest okka- ja võrsehaigustest ja kährikust. Ajakirjas on ka kaks pikemat persoonikeskset lugu: intervjuud keskkonnaministeeriumi nõuniku Hanno Zingeliga ja tänavuse parima metsamajandaja Ardi Allikmetsaga.

Loodusajakiri 2019-09-19
Avaldatud: 19. september 2019

Ajakirja Horisont septembri-oktoobri numbrist saab lugeda gravitatsioonilainetest ja paljukanalilisest astronoomiast; intervjuud tervisetehnoloogiate arenduskeskuse juhtivteaduri Kaarel Krjutškoviga; sellestki, kuidas Tartus hruštšovkadest „smartovkad“ saavad; sellestki, millal oli lätlaste esimene ärkamisaeg ning põhjalikku ülevaadet ingerisoomlaste lähiajaloost. Ajakirja tutvustab Horisondi peatoimetaja Ulvar Käärt.

Loodusajakiri 2019-09-12
Avaldatud: 12. september 2019

Ajakirja Eesti Loodus septembrinumbrist saab lugeda ülevaadet ülemaailmsest keskkonnaharidusvõrgustikust Eco-Schools. Saates on külas 2018. aastal Rohelise kooli programmiga liitunud Tartu lasteaia Lotte direktor Viive Vellemaa.

Loodusajakiri 2019-09-05
Avaldatud: 05. september 2019

Mihklikuule kohaselt on ajakirja Eesti Loodus septembrinumber kooli- ja õppimiskeskne: lugeda saab nii õuesõppest kui Rohelisest koolist; Saaremaa ühisgümnaasiumi keskkonnahariduskeskusest ja sammaltaimede pildistamisest; lunnide elust Islandil ja sellestki, kuidas teadusmaailmas toimuv kujundab üha enam tavaarusaamu. Ajakirja tutvustab Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk.

Loodusajakiri 2019-08-29
Avaldatud: 29. august 2019

Ajakirja Horisont neljanda, suvise numbri kaanelugu on Eesti vanausulistest Eestis. Saates on külas artikli autor Marju Kõivupuu, kellelt pärime, milline on olnud vanausuliste ja eestlaste omavaheline läbisaamine; kui palju on meie vanausulised teadlastele-uurijatele huvi pakkunud ning milliseid selle rahvakillu tavasid võiks teisedki oma igapäevaellu sulandada.

Loodusajakiri 2019-08-22
Avaldatud: 22. august 2019

Ajakirja Eesti Mets suvenumbris kirjutatakse Võrumaa kutsehariduskeskuse puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskust Tsenter. Kutsusime saatesse külla Tsentri tootearenduse arendusjuhi Mart Nilsoni, kellelt uurime, millega Tsenter tegeleb ja kes on oodatud kompetentsikeskuse Väimelas asuva kontori uksest sisse astuma.

Loodusajakiri 2019-08-15
Avaldatud: 15. august 2019

Tartu Ülikooli mükoloogiateadur Irja Saar kirjutab ajakirja Eesti Loodus augustinumbris aasta seenest. Kutsusime Irja Saare saatesse külla, et rääkida tava-soomustindikust ning mõeldes sügisesele seenekorje-hooajale, kordame üle ka mõned triviaalsed tõed.

Loodusajakiri 2019-08-08
Avaldatud: 08. august 2019

Ajakirja Eesti Loodus augustinumber keskendub seeneriigile: lugeda saab nii söögi- kui majaseentest, aga ka seentest, kelle „kasvupinnaseks“ on inimene; põhjalikuma vaatluse all on aasta seen tava-soomustindik. Lisaks saab lugeda Eesti ilmateenistuse raskest lapsepõlvest; Kadrioru tammedest; seeneteadlastest Tšiilis ning intervjuud Eesti taimede ja seente ühe parima tundja Tõnu Ploompuuga. Ajakirja tutvustab Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk.

Loodusajakiri 2019-07-25
Avaldatud: 25. juuli 2019

Ajakirja Horisont 4. number keskendub vanausulistele Eestis: kaanelugu on Marju Kõivupuult ja Alar Läänelaid ning Tulvi-Hanneli Turo kirjutavad Piirissaare püharaamatu mõistatusest. Lisaks saab lugeda, kuidas metsalõhn kliimat mõjutab; mis tõbi on hysteria estonica; millised on vaktsineerimisvastasuse tagamaad; kuidas läheb savannide kuningal ja paljust muustki. Ajakirja tutvustab Horisondi peatoimetaja Ulvar Käärt.

Loodusajakiri 2019-07-18
Avaldatud: 18. juuli 2019

Ajakirja Eesti Loodus juulinumbrist saab lugeda perekond Jannsenite Tiigi tänava majast Tartus. Artiklit illustreerivad fotod jutustavad pildikeeles loo, kuidas kujunes Lydia Koidula aegsest idüllilisest linnapiirkonnast hruštšovkadega kvartal. Loo autorid, geograaf Taavi Pae ning dendrokronoloogid Kristina Sohar ja Alar Läänelaid kirjutavad ka ainsast Jannsenite-aegsest aiast säilinud puust – Koidula tammest. Saates on külas Taavi Pae.

Loodusajakiri 2019-07-11
Avaldatud: 11. juuli 2019

Ajakirja Eesti Mets suvenumbris kirjutab Ain Alvela Kesk-Euroopa kuusepuistuid räsivatest üraskirünnakutest. Kuna ürask teeb kurja meiegi metsades, kutsusime saatesse külla Heino Õunapi keskkonnaagentuurist, kellega räägime kuuse-kooreüraskist.

Loodusajakiri 2019-07-04
Avaldatud: 04. juuli 2019
Ajakirja Eesti Loodus juulinumbrist saab lugeda nii 2019. aasta linnust, loomast, kalast, orhideest kui ka mullast; pikemat intervjuud Paevana Rein Einastoga; Gotlandi matkamuljeid; ülevaadet laulupidude ilmast; malaaria levikut Eestis käsitleva artiklisarja viimast lugu ning Koidula tammest ja tema vanusest. Ajakirja tutvustab MTÜ Loodusajakiri vastutav väljaandja Riho Kinks.

Loodusajakiri 2019-06-20
Avaldatud: 27. juuni 2019

Saates on külas biomeditsiini tehnoloogia doktor Ülar Allas, ajakirja Horisont mai-juuni numbri kaaneloo autor. Räägime leetritest, vaktsineerimisest ja vaktsiinide vastasest liikumisest.

Loodusajakiri 2019-06-20
Avaldatud: 20. juuni 2019

Ajakirja Eesti Mets suvenumbrist saab lugeda: Paluküla Hiiemäest; intervjuud metsakasvataja ja dendroloogi, raamatu „Dendroloogia ja pargindus“ autori Eino Laasiga; Kaugmetsaomanike liidu tegemistest; Eesti mööblitootjate mõttekeskusest Tsenter; raierahu poolt- ja vastuargumentidest; leevendusveekogudest; üraskiründest ja paljust muustki. Ajakirja tutvustab peatoimetaja Kristiina Viiron.

Loodusajakiri 2019-06-13
Avaldatud: 13. juuni 2019

Ajakirja Eesti Loodus juuninumbris kirjutab entomoloog Villu Soon Eesti mesilastest. Kutsusime ta saatesse külla – mesilastest rääkima. Saame teada, umbes kui palju mesilaseliike Eestis elab; kuidas elavad erakelulised mesilased ja kes teeb oma pesa tühjaks jäänud teokarpi.

Loodusajakiri 2019-06-06
Avaldatud: 06. juuni 2019

Eesti Loodus juuninumber keskendub loodusvaatluse-teemale. Ajakirjast leiab ülevaate määrajatest, teatmikest, portaalidest ja nutirakendustest, mis abistavad loodusvaatlejat; Veljo Runneli artikli „Kas looduse vaatlemine on harrastus või teadus?“; rikkaliku fotomaterjaliga illustreeritud loo Eesti mesilastest; Juhan Javoiši intervjuu keskkonnaekspert Kristjan Piirimäega ja palju muudki. Ajakirja tutvustab Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk.

Loodusajakiri 2019-05-30
Avaldatud: 30. mai 2019

Ajakirja Eesti Mets kevadnumber teeb ülevaate vääriselupaikade inventeerimise hetkeseisust. Saates on külas Eesti loodusuurijate seltsi vääriselupaikade inventeerija ja projektijuht Renno Nellis, kellega räägime vääriselupaikade säilimise olulisusest.

Loodusajakiri 2019-05-23
Avaldatud: 23. mai 2019

Ajakirja Horisont trükilõhnalisest mai-juuni numbrist saab lugeda vaktsineerimisest; kunagisest võimsast, tänaseks unustusse vajunud Kušaani riigist; *kole-härrast *ehk koolerast; Eesti maavaradest ja nende kaevandamise tulevikuvaadetest; koloniaalsest Kuramaast ja paljust muustki. Ajakirja tutvustab Horisondi peatoimetaja Ulvar Käärt.

Loodusajakiri 2019-05-16
Avaldatud: 16. mai 2019

Ajakirja Eesti Loodus maikuu number keskendub meie saartele; ajakirja kiiluvees sõudes räägime mere-, jõe- ja järvesaartest ning inimestest-saareelanikest. Saates on külas TÜ Eesti geograafia dotsent Taavi Pae.

Loodusajakiri 2019-05-09
Avaldatud: 09. mai 2019

Ajakirja Eesti Mets kevadnumbrist saab lugeda harvesteri teemalist debatti: loo autor Ain Alvela on vahendanud erinevaid vaatenurki ja arvamusi. Artiklist inspireerituna räägime saates harvesterist kui masinast, mis on metsatöid hõlbustanud ja väga palju ohutumaks muutnud. Külas on Andres Müürisepp Timberbalt OÜ-st.

Loodusajakiri 2019-05-02
Avaldatud: 02. mai 2019

Ajakirja Eesti Loodus maikuu number keskendub saartele: Eesti suurimale omapärale. Lugeda saab nii ülevaadet sellest, millal ilmusid Lääne-Eesti saared maailmakaartidele kui ka Väikese väina tammiga seotud muredest. Veel leiab ajakirjast Saaremaa süvasadama retrospektiivi; intervjuu Lääne-Eesti saarestiku biosfäärikaitseala toimimisest; kirjelduse, kuidas Tartu loodusmajas õpitakse loodushoidlikult matkama ning õpetussõnad, mis aitavad üksikul saarel ellu jääda. Ajakirja tutvustab Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk.

Loodusajakiri 2019-04-25
Avaldatud: 25. aprill 2019

Ajakirja Horisont märtsi-aprilli number keskendub keskaegse Eesti linnaelule. Saates on külas Arvi Haak, Tartu linnamuuseumi arheoloog ja Tartu ülikooli teadur, kellega räägime Tartust 13. sajandil: uurime, kui suurel alal linn toona asus; kui palju võis olla linnaelanikke ja mis valdkondades tegutseti.

Loodusajakiri 2019-04-18
Avaldatud: 18. aprill 2019

Ajakirja Eesti Loodus aprillinumber on fookusesse võtnud loodushoidliku kodu, kuid lugeda saab ka rohelise kontori sertifikaati omavast Tartu loodusmajast. Saates räägime Tartu loodusmaja juhataja Janika Ruusmaaga, milliseid keskkonda säästvaid lahendusi nende majas kasutatakse.

Loodusajakiri 2019-04-11
Avaldatud: 11. aprill 2019

Ajakirja Eesti Loodus aprillinumber keskendub loodushoidliku kodu teemale: saab lugeda, mida tähendab ökoloogiline ehitus; kuidas kasutada pilliroogu, põhku või lina hoonete soojustamisel; kirjutatakse ka haljaskatustest ja põlistest taluaia taimedest ning paljust muustki. Ajakirja tutvustab MTÜ Loodusajakiri vastutav väljaandja Riho Kinks.

Loodusajakiri 2019-04-04
Avaldatud: 04. aprill 2019

Ajakirja Eesti Mets kevadnumbrist saab lugeda usutlust Eesti metsa- ja puidutööstuse liidu juhatuse esimehe Jaak Niguliga; vääriselupaikade inventeerimisest; debatti harvesteri teemal; hundi arvukuse geneetilisest uuringust ja paljust muustki. Ajakirja tutvustab Eesti Metsa peatoimetaja Kristiina Viiron.

Loodusajakiri 2019-03-28
Avaldatud: 28. märts 2019

Ajakirja Eesti Loodus märtsinumbrist saab lugeda, mida tuleb silmas pidada eksootilise lemmiklooma soetamisel. Saates räägime lemmikloomakaubandusest ja looduskaitsest; külas on keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna peaspetsialist Kadri Alasi.

Loodusajakiri 2019-03-21
Avaldatud: 21. märts 2019

Ajakirja Horisont märtsi-aprilli number on keskendunud keskajale Eestimaal: lugeda saab nii Tallinna algusest kui keskaegse Tartu esimesest aastasajast; kohaliku kulinaaria tähtedest ning Michel Sittowi emast, aga ka Dannebrogi legendist. Ajakirja tutvustab Helen Rohtmets-Aasa.

Loodusajakiri 2019-03-14
Avaldatud: 14. märts 2019

Ajakirja Eesti Loodus märtsinumber keskendub võõrliikidega seotud probleemidele: lugeda saab tulnukliikidest Läänemeres; euroopa naaritsa käekäigust Hiiumaal; eksootiliste lemmikloomadega reisimisest; pukspuuleedikust – uuest võõrliigist Eestis ja paljust muustki. Ajakirja tutvustab Toomas Kukk, Eesti Looduse peatoimetaja.

Loodusajakiri 2019-03-07
Avaldatud: 7. märts 2019

Saates on külas Eesti maaülikooli teadur Tiia Drenkhan, kes koos kaasautoritega annab ajakirja Eesti Mets talvenumbris ülevaate juuremädanike levikust männikutes. Räägime uutest metsapatogeenidest ja harilikust männikärsakast ning biotõrje preparaadist ROTSTOP.

Loodusajakiri 2019-02-28
Avaldatud: 28. veebruar 2019

Külas on bioloog ja loodusfotograaf Urmas Tartes, kelle tööjuhendi „Kuidas pildistada lumiseid maastikke?“ leiab ajakirja Eesti Loodus veebruarinumbrist. Saates räägime putukatest, keda tasub praegu loodusesse otsima minna – surusääskedest ja kääbusämblikest ning saame teada, keda võib pidada putukamaailma kevadekuulutajaks.

Loodusajakiri 2019-02-21
Avaldatud: 21. veebruar 2019

Ajakirja Eesti Loodus veebruarinumber on keskendunud põhjamaistele rõõmudele: lumele ja jääle. Lugeda saab vetikatest, kes värvivad merevett; pisiimetajate vilkast lumealusest elust; fotograafid Urmas Tartes ja Eero Luuk annavad nõu, kuidas teha häid talve- ja lumehelbefotosid ning atmosfäärifüüsik Piia Post sedastab, et kliimamuutustest aru saamiseks tuleb tunda füüsika põhitõdesid. Ajakirja tutvustab Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk.

Loodusajakiri 2019-02-14
Avaldatud: 14. veebruar 2019

Ajakirja Horisont jaanuari-veebruari numbris kirjutab TÜ loomaökoloogia teadur Tuul Sepp linnastumise mõjust elusloodusele. Saates räägime, miks mõned loomad sobituvad linnaeluks paremini kui teised; kas ja kus uuritakse linnaloomade tervist ning kuidas laisk aednik soodustab liigirikkama elukeskkonna teket.

Loodusajakiri 2019-02-07
Avaldatud: 7. veebruar 2019

Ajakirja Eesti Loodus jaanuarinumbris kirjutab puuviljateadlane Kalju Kask toidutaimede geeneetiliste varamute kujunemisest ja Teravmägede geenipangast. Saates on külas Eesti taimekasvatuse instituudi geenipanga juhataja Külli Annamaa, kes räägib, kuidas Jõgeval toidutaimede seemneid säilitatakse ning kus säilitatakse Eestis aretatud puuviljakultuure ja kartulisorte. Eraldi pöörame tähelepanu rahvaselektsioonisortidele.

Loodusajakiri 2019-01-31
Avaldatud: 31. jaanuar 2019

Ajakirja Eesti Loodus jaanuarinumbrist saab lugeda loodusteaduslikest kollektsioonidest Eestis, geenivaramust, Teravmägede geenipangast, arheozooloogiast ja paljust muustki. Ajakirja tutvustab peatoimetaja Toomas Kukk.

Loodusajakiri 2019-01-24

Avaldatud: 24. jaanuar 2019

Ajakirja Eesti Mets talvenumbris kirjutatakse rahvusvahelisest projektist „Märgalaviljelus Baltimaades“. 2018. aasta septembris käis rühm Eesti, Läti ja Leedu teadlasi ning ametnikke õppereisil Saksamaal ja Hollandis tutvumas sealsete märgalametsanduse kogemustega. Saates on külas Eestimaa Looduse Fondi märgalade programmi juht Jüri-Ott Salm.

Loodusajakiri 2019-01-17
Avaldatud: 17. jaanuar 2019

Ajakirja Horisont selle aasta esimesest numbrist saab lugeda, kes on sõna kahur autor; mida võimaldab elektrooniline hoiatussüsteem Sille; kuidas uued energiatõhususe nõuded mõjutavad arhitektide tööd; miks osa loomi eelistab linnaelu ja tänu millele on säilinud Võrumaa omanäolisus. Ajakirja sisu tutvustab Ulvar Käärt, Horisondi peatoimetaja.

Loodusajakiri 2019-01-10
Avaldatud: 10. jaanuar 2019

Ajakirja Eesti Loodus detsembrinumbrist saab lugeda meie mere- ja rannikukultuuri olukorrast: artikli autorid nendivad, et kalapüügil põhinev elulaad on hääbumas. Kutsusime saatesse külla TÜ Eesti mereinstituudi direktori Markus Vetemaa, kellelt uurime, mida arvata rannakalanduse elujõulisusest; milline on kalavarude olukord; kas hallhülge arvukuse kasv võib suurendada kalurite-hüljeste vaheliste konfliktide teket ja kas ümarmudilat püütakse?

Loodusajakiri 2019-01-03
Avaldatud: 3. jaanuar 2019

Uue aasta esimeses Loodusajakirja raadiosaates räägime staažika raadiomehe-ajakirjaniku Toomas Jüriadoga. Uurime, kui sageli tal praegu, aktiivsest tööelust kõrvale astununa, tekib soov mikrofoni vahendusel kajastada meie ümber toimuvat; mis on tema lemmik-intervjuuteemad ja mille puhul on raske neutraalseks jääda.

Viimati ilmus

Eesti Loodus 4/2024

5.00 6.90 
Allahindlus!

Eesti Loodus 3/2024 ja Horisont 2/2024

Original price was: 13.80 €.Current price is: 6.90 €.

Toimetus soovitab