2021 saated

Loodusajakiri 2021-12-17
Avaldatud: 31. detsember 2021
Külas Eesti kirjandusmuusemi vanemteadur Piret Voolaid, kellel ilmus ajakirja Horisont 6. numbris, pärimuse erinumbris, artikkel vanasõnatarkusest tänapäeval. Saates uurime, kui palju on Eesti rahvaluule arhiivis tallel vanasõnu ning kas meie argikeel on jäänud vanasõnavaeseks? Mida arvata sellest, et väärikaid vanasõnu kasutatakse kalambuuritsemiseks ja mis vanasõna oleks kõige sobivam vana-aasta õhtusse? Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-12-17
Avaldatud: 24. detsember 2021
Ajakirja Eesti Loodus 12. number on fookusesse seadnud paljunemise. Lisaks loodusteadlaste artiklitele saab ajakirjast ülevaate ka seksist ja sigimisest meie rahvapärimuses. Saates on külas folklorist Marju Kõivupuu, kellelt küsime, milliseid armu- ja viljakusmaagia toiminguid on kõige parem just jõuluajal sooritada? Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-12-17
Avaldatud: 17. detsember 2021
Ajakirja Horisont 6. numbris, pärimuse erinumbris, saab tähelepanu ka see osa meie pärimusest, mida laval ei esitata ning meediaväljaannetes ei vahendata. Saates on külas Eesti rahvaluule arhiivi vanemteadur Andreas Kalkun, kellega räägime „parketikõlbmatust“ pärimusest. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-12-10
Avaldatud: 10. detsember 2021
Ajakirja Eesti Loodus detsembri numbris kirjutab EMÜ vanemteadur Ülo Väli Eestis elavate suurlindude partneriprobleemidest. Kutsusime Ülo Väli saatesse külla, et uurida, kuidas läheb meie merikotkastel? Miks suur-konnakotkad ja väike-konnakotkad ühte heidavad? Mis põhjustel on must-toonekure arvukus viimase 30 aasta jooksul drastiliselt vähenenud? Ja miks artiklis, mis annab ülevaate merikotka, kalakotka, väike- ja suur-konnakotka ning meil haruldase madukotka pesitsusprobleemidest, ei ole poolt sõna juttu kaljukotkast?! Saadet juhib Tiiu Rööp

Loodusajakiri 2021-12-03
Avaldatud: 03. detsember 2021
Eesti Looduse aastalõpu number keskendub sigimisele: vaatluse all on nii suurte lindude partneriprobleemid kui selgrootute keerulised elutsüklid; samblike paljunemisstrateegiad ja putukate soolised erinevused; loomaaialoomade paljunemine ja meie esiisade uskumused. Pikk usutlus on evolutsioonibioloog Tuul Sepaga. Ajakirja tutvustab Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-11-26
Avaldatud: 26. november 2021
Koostöös Eesti Rahvaluule Arhiivi ja Kultuurkapitaliga valmis ajakirja Horisont mahukas pärimuse erinumber, millest saab lugeda nii vägimeestest kui üleloomulikest tegelastest eesti pärimuses; ropust rahvaluulest ning regilaulu eripärast; metsast ja metsaelust; meditsiinipärimusest; meie huumorimeelest; Siberi eestlaste lauludest ja härja aastast. Lisaks leiab ajakirjast meeleoluka ülevaate koerast arhiivifotol ja intervjuu TÜ rahvaluule professori Ülo Valguga. Saates on külas ajakirja Horisont peatoimetaja Ulvar Käärt. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-11-19
Avaldatud: 19. november 2021
Ajakirja Eesti Loodus novembri numbrist saab lugeda, milliseid väärtuslikke metalle leidub Eesti maapõues. Saates on külas artikli autor, Tallinna tehnikaülikooli professor Alvar Soesoo, kellelt uurime, milliseid geoloogilisi uuringuid praegu Eestis tehakse? Kas meie haruldaste muldmetallide varud kataksid Euroopa vajadused? Mida leidub Sillamäe ja Maardu jäätmemägedes? Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-11-12
Avaldatud: 12. november 2021
Usundiloolane Jaan Lahe kirjutab ajakirja Horisont 5/21 numbris Partia impeeriumist. Kutsusime artikli autori saatesse külla, et uurida, miks Partia riigist teatakse oluliselt vähem, kui selle kaasaegsetest – Rooma keisririigist ja Hiina Hanide impeeriumist? Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-11-05
Avaldatud: 5. november 2021
Ajakirja Eesti Loodus novembri numbri läbivaks teemaks on Eestis leiduvad maavarad ning nende läbimõeldud kasutamine. Nii saab lugeda metallidest Eesti maapõues, liiva- ja kruusavarudest ning muldkattest kui väärtuslikust loodusvarast. Lisaks kutsutakse üles allikaid kaardistama ning jutustatakse Läänemaa Suursoo, ühe suure madalasoo lugu. Saates on külas Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-10-29
Avaldatud: 29. oktoober 2021
Saates on külas TÜ eksperimentaalpsühholoogia professor Jüri Allik, kellel ilmus ajakirja Eesti Loodus oktoobri numbris artikkel inimese nägemistajust. Saates tuleb juttu sellest, kas šimpansid võivad olla inimesest edukamad taju ülesannete lahendamisel; mis puhul on õige usaldada esmamuljet ning kas taju-uurijaid pannakse tähele ning tunnustatakse. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-10-22
Avaldatud: 22. oktoober 2021
Ajakirja Horisont 5. numbrist saab lugeda Pühast Antoniusest – sigade kaitsjast ja tõbiste avitajast keskaja Eestis. Saates on külas artikli autor, Tallinna ülikooli vanemteadur Inna Jürjo, kellelt küsime, milline oli Püha Antoniuse austamise kombestik ning miks oli siga maarahvale väga oluline pudulojus. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-10-15
Avaldatud: 15. oktoober 2021
Ajakirja Eesti Loodus oktoobri numbrist saab lugeda kalade suhtlemisviisidest. Räägime meiegi kalade nägemis- ja kuulmisvõimest; helide tekitamisest ning liigikaaslaste hoiatamisest. Jutuks tuleb ka kala mälu kestvus ning esimene feromoonpüünis kaladele. Saates on külas EMÜ kaasprofessor, kalafüsioloog Arvo Tuvikene. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-10-08
Avaldatud: 8. oktoober 2021
Ajakirja Eesti Loodus oktoobri number keskendub tajudele: ajakirjast saab lugeda, kuidas selgroogsed loomad tajuvad maailma; milline on selgrootute nägemisvõime; kuidas inimene hindab objektide arvukust ning kuidas kalad kuulevad ja „räägivad“. Maailma tajumisest on juttu ka intervjuus biosemiootik Timo Maraniga. Saates on külas ja ajakirja tutvustab loodusteadlane Juhan Javoiš. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-10-01
Avaldatud: 1. oktoober 2021
Tänavuseks aasta kalaks on haug: ajakirja Eesti Loodus septembri numbrist saab hea ülevaate haugist, kuid purikast tuleb juttu ka saates. Uurime külaliselt, Roland Svirgsdenilt TÜ Eesti mereinstituudist, kas haugi juures on midagi, mis kalauurijatel veel teadmata; milline veekogu sobib haugile elupaigaks ning kas peaksime haugile sobivatel koelmualadel kevadel kunstlikult vett paisutama? Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-09-24
Avaldatud: 24. september 2021
Ajakirja Horisont septembri-oktoobri numbrist saab lugeda nii mitokondritest kui tumeainest ja ürgsetest aukudest; sigade kaitsjast Pühast Antoniusest ning Partia riigist; sõna „banaan“ tulekust eesti keelde ning toiduhankimisest aastail 1991-1992; samuti intervjuud TÜ Eesti mereinstituudi direktori Markus Vetemaaga. Ajakirja tutvustab Horisondi peatoimetaja Ulvar Käärt. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-09-17
Avaldatud: 17. september 2021
Saates on külas Luua metsanduskooli meisterõpetaja Aino Mölder, kellega räägime põlispuude hooldamisest ja majandamisest. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-09-10
Avaldatud: 10. september 2021
Ajakirja Horisont 4. numbrist saab aimu neutrontähtede kirjust maailmast. Palusime artikli autori, astrofüüsik Ene Ergma saatesse külla, et küsida: kuidas neutrontähed tekivad, mis on supernoova ning mis on neutrontähtede juures tema jaoks kõige huvitavam? Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-09-03
Avaldatud: 3. september 2021
Ajakirja Eesti Loodus septembri number kutsub põlispuid märkama: kirjutatakse põlispuude majandamisest; puude mõõtmisest; Marie Underi männist Väänas ja antakse nõuandeid, kuidas ära tunda haiget põlispuud. Intervjuu Hendrik Relvega keskendub samuti põlis- ja pärimuspuudele. Lisaks saab lugeda aasta kalast – haugist ning aasta puust – kadakast, jalakasurmast, Tharapita sünnipaigast, superlahutusmikroskoopiast ning Metsa matkarajast. Ajakirja tutvustab Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-08-26
Avaldatud: 26. august 2021
Ajakirja Eesti Loodus augusti numbris tutvustab brüoloog Tiiu Kupper harilikku lehviksammalt – 2021. aasta sammalt. Kutsusime Tiiu Kupperi saatesse, et rääkida sammaldest: kui palju samblaliike Eestis kasvab ja kui lihtne või keeruline on sambla liigi määramine; kui palju on Eestis teaduslikke sammalde herbaariume ning miks on samblakogud vajalikud. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-08-19
Avaldatud: 19. august 2021
Tartu ülikooli varauusaja kaasprofessor Marten Seppel kirjutab ajakirjas Horisont Rootsi aja suurimast laevaõnnetusest: laevahukust Tallinna sadamas 1696. aasta augustitormis. Kutsusime artikli autori saatesse, et küsida, miks võib seda laevaõnnetust pidada Rootsi aja suurimaks? Lisaks tuleb juttu koos laevaga põhja läinud ratsateenistuskomisjoni revisjoniaktidest, kuningas Karl XI tagasihoidlikkusest ning Johan Andres von der Pahleni suurejoonelistest matustest. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-08-12
Avaldatud: 12. august 2021
Ajakirja Eesti Loodus augusti numbris antakse ülevaade, milline on Eesti ornitoloogiaühingu panus metsalindude uurimisse ning mis on meie merelindude põhilised ohustajad. Kutsusime saatesse külla EOÜ linnukaitse programmijuhi Veljo Volke, et rääkida Eesti merealade olulisusest merelindudele; sulgimisrändest; naftareostusest, kaaspüügist ning tuuleparkidest ja avamerelindude kaitse eripäradest. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-08-05
Avaldatud: 5. august 2021
Ajakirja Eesti Loodus augusti number keskendub meie metsamarjadele, kuid lugeda saab ka eksootilistest marjadest; aasta puust ja aasta samblast – kadakast ning lehviksamblast; metsalindude uurimisest ja merelinde varitsevatest ohtudest; siilvetikast Eesti väikejärvedes; Metsa matkarajast Lahemaal ning intervjuud marjateadlase Taimi Paaliga. Saates on külas ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja Toomas Kukk. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-07-29
Avaldatud: 29. juuli 2021
Ajakirja Eesti Loodus juuli numbris kirjutavad TÜ teadlased välguohvritest Eestis aastail 1880-1940. Saates on külas üks artikli autoritest, TÜ loodusgeograafia teadur Mait Sepp, kellelt uurime, mis allikatest leiti infot välguohvritest; kas Eestis on piirkondi, kus esineb äikest sagedamini kui mujal ja kuidas mõjutas välguohvrite arvu korstende ja laudpõrandate ilmumine taluhoonetesse. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-07-22
Avaldatud: 22. juuli 2021
Ajakirja Eesti Loodus juuli numbris kirjutavad TÜ teadlased välguohvritest Eestis aastail 1880-1940. Saates on külas üks artikli autoritest, TÜ loodusgeograafia teadur Mait Sepp, kellelt uurime, mis allikatest leiti infot välguohvritest; kas Eestis on piirkondi, kus esineb äikest sagedamini kui mujal ja kuidas mõjutas välguohvrite arvu korstende ja laudpõrandate ilmumine taluhoonetesse. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-07-15
Avldatud: 15. juuli 2021
Ajakirja Eesti Loodus juuli numbrist saab lugeda aasta liblikast – harilikust päevakoerast. Saates räägime, mis on hariliku päevakoera juures ebaharilikku; samuti tuleb juttu siniliblikaliste ja sipelgate omavahelistest suhetest ning sellest, miks õierikkas iluaias võiks ruumi jätkuda ka nõgeseklumbile. Saates on külas TÜ selgrootute zooloogia kaasprofessor Toomas Esperk. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-07-08
Avaldatud: 8. juuli 2021
Etnoloogid Anu Kannike ja Ester Bardone annavad ajakirja Horisont mai-juuni numbris ülevaate Tallinna naiskutsekooli õpilase konspektist aastaist 1922-1924. Saates räägime, keda koolitati Tallinna naiskutsekoolis ja mida õpetati. Lisaks tuleb juttu kooli juhatajast Anni Varmast ning ühest silmapaistvaimast õpetajast Hilda Ottensonist. Saates on külas ERM vanemteadur Anu Kannike. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-07-01
Avaldatud: 1. juuli 2021
Ajakirja Eesti Loodus juuli number keskendub loodusvaatlustele: antakse ülevaade nii maailma kui Eesti tuntumatest looduse uurimise jaamadest; jagatakse nõuandeid, kuidas valida binoklit ning tutvustatakse mikroskoope. Veel saab lugeda aasta liblikast – harilikust päevakoerast; välguohvritest Eestis; Eesti taimeatlasest; leeder-sõrmkäpast ja intervjuud Lennart Lennukiga. Saates on külas Martin Tikk, EMÜ rohelise ülikooli peaspetsialist ja ajakirja Eesti Loodus rubriigi „Tegutse teadlikult“ toimetaja. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-06-17
Avaldatud: 17. juuni 2021
Ajakirja Horisont 3. numbrist saab lugeda, mil moel on taimne toit vahelüliks inimese ja mulla mikroobide vahel. Kutsusime saatesse külla TÜ tehnoloogiainstituudi doktorandi Krõõt Arbo, kellelt kuuleme, mis või kes on endofüüt ja kas taimsest toortoidust võib saada ravimresistentse mikroobitüve. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-06-10
Avaldatud: 10. juuni 2021
Läbi Eesti, Läti ja Leedu kulgev Metsa matkarada on osa Euroopa kaugmatkarajast E11. Saates on külas geograaf Helen Külvik, kes kirjutab ajakirja Eesti Loodus juuninumbris Metsa matkaraja Võro- ja Setomaal looklevast osast. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-06-03
Avaldatud: 3. juuni 2021
Ajakirja Eesti Loodus tähelepanu keskmes on soome-ugri inimene: lugeda saab nii loodusoludest, kus soomeugrilased elavad kui ka soome-ugri usust ja geneetilistest juurtest; loodusnimetustest, mis on pärit soome-ugri algkeelest ning soome-ugri keelte kõnelejatest Venemaal. Ajakirja tutvustab Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-05-27
Avaldatud: 27. mai 2021
Ajakirja Eesti Loodus 5. numbris teevad Riho Marja ja Jaanus Elts ülevaate põllulindude uuringutest Eestis. Saates on külas Eesti ornitoloogiaühingu LIFE-IP spetsialist Jaanus Elts, kellega räägime väärtuslikku põllumaad käsitleva seaduse eelnõust; kiivitaja arvukusest; rebastest ning kährikutest; põldtsiitsitajast ja prantslastest, aga ka nurmkanadest Sada ja Küllu. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-05-20
Avaldatud: 20. mai 2021
Ajakirja Horisont mai-juuni numbris on tähelepanu all järgmised teemad: vaktsineerimise eelkäija variolatsioon; Eesti liitumine Rahvasteliiduga; taimne toit ja mulla mikroobid; müüoni magnetmomendi mõistatus ning närviimpulss ja matemaatika. Intervjuus Tallinna tehnikaülikooli professori Alar Konistiga on juttu rohepöördest, põlevkivienergeetikast ja energeetilisest sõltumatusest. Saates on külas ajakirja Horisont peatoimetaja Ulvar Käärt. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-05-13
Avaldatud: 13. mai 2021
Ajakirja Eesti Loodus mainumbris annavad TÜ teadlased ülevaate uuringust „Eesti otsib nurmenukke“. Kikkapükstest räägime ka saates: saame teada, milliseid uusi teadmisi on juba andnud kodanikuteadusprojekt „Eesti otsib nurmenukke“ ja et Eesti teadlaste algatus on laienenud ligi 30 riiki. Põgusalt tuleb juttu ka Kreeka nurmenuku-patrullidest. Saates on külas TÜ maastikuökoloogia kaasprofessor Tsipe Aavik. Saatejuht on Tiiu  Rööp.

Loodusajakiri 2021-05-06
Avaldatud: 6. mai 2021
Ajakirja Eesti Loodus maikuu number tähistab Eesti ornitoloogiaühingu 100. tegutsemisaastat: lugeda saab aasta linnust – kuldnokast; lisaks antakse ülevaade meie linnustiku olukorrast, eraldi pööratakse tähelepanu põllulindudele. Eerik Leibak analüüsib uue linnuatlase põhjal muutusi Euroopa ja Eesti linnustikus ning pikk intervjuu on Eesti ornitoloogiaühingu auliikme Ruth Lingiga. Ajakirja tutvustab MTÜ Loodusajakiri tegevjuht Riho Kinks. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-04-29
Avaldatud: 29. aprill 2021
Ajakirja Horisont märtsi-aprilli numbris antakse ülevaade ohtlike ainete mõju uuringutest Eesti rannikumeres ja Soome lahe idaosas. Saates on külas üks artikli autoritest, Kai Künnis-Beres Tallinna tehnikaülikooli meresüsteemide instituudist, kellelt uurime, milliseid aineid loetakse ohtlikeks aineteks ja kas ravimireostusele pööratakse piisavalt tähelepanu; mis organisme kasutavad teadlased bioindikaatoritena ning kui palju seiratakse Eestis merepõhja setete baktereid. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-04-22
Avaldatud: 22. aprill 2021
Ajakirja Eesti Loodus kahes numbris, märtsi- ja aprillinumbris, kirjutab Andrei Miljutin aasta loomast – rotist. Kutsusime Andrei Miljutini saatesse külla, et küsida: kuidas on kodurott ja rändrott aastasadu suutnud elada oma suurima vaenlase, inimese kodus; miks hakati rändrotte katseloomadena kasutama ja kumb on nutikam loom, kas ränd- või kodurott? Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-04-15
Avaldatud: 15. aprill 2021
Ajakirja Horisont märtsi-aprilli numbris kirjutavad Tartu ülikooli teadlased maailma kliimavedurist – Arktikast. Saates räägime juttu artikli ühe autori, atmosfääri kaugseire kaasprofessori Erko Jakobsoniga. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-04-08
Avaldatud: 8. aprill 2021
Ajakirja Eesti Loodus aprillinumber keskendub pärandniitudele: lugeda saab niidukoosluste ajaloost ja olulisusest; luhtadest ja märgadest niitudest ning sellestki, millised olid Vargamäe maastikud Andrese ja Krõõda ajal. Veel leiab ajakirjast intervjuu Madis Põdraga, kes uurib Hispaanias euroopa naaritsat; Andrei Miljutini ülevaate Eestis elavatest rottidest ja kokkuvõtte õpilasuurimistööst, mis selgitas välja, mis värvi pesakaste linnud eelistavad. Ajakirja tutvustab Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-04-01
Avaldatud: 1. aprill 2021
Ajakirja Eesti Loodus märtsinumbrist leiab soovitusi, kuidas teha häid droonifotosid. Milliseid reegleid tuleb mehitamata õhusõidukit lennutades silmas pidada ja mis muudatused toob kaasa 1. juulil 2021 kehtima hakkav uus Euroopa Liidu rakendusmäärus, seda küsime saates Lennundusteenistuse direktorilt Rait Kaldalt. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-03-25
Avaldatud 25. märts 2021
Ajakirja Horisont märtsi-aprilli numbrist saab lugeda atmosfääris voolavatest jõgedest; Arktikast kui kliimavedurist; ohtlikest ainetest Eesti rannikumeres; epideemiatest muistses Lähis-Idas; elu otsimisest väljaspool elu ning pikemat usutlust TÜ psühholoogia instituudi juhataja Kariina Laasiga. Ajakirja tutvustab Horisondi peatoimetaja Ulvar Käärt. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-03-18
Avaldatud 18. märts 2021
Kuidas Eesti põllumajandusmaastikest oleneb paljude liikide tulevik, sellest saab lugeda ajakirja Eesti Loodus märtsinumbrist. Saates on külas Tartu ülikooli makroökoloogia kaasprofessor Tsipe Aavik, kellelt uurime, kes elavad põlluservades-kraavipervedel; mis nähtus on väljasuremisvõlg ja kas meie ettekujutus Eestist kui keskkonnasõbraliku põllumajandusega maast vastab tegelikkusele? Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-03-11
Avaldatud: 11. märts 2021
Ajakirja Eesti Loodus märtsinumbri keskseks teemaks on maastikud. Lugeda saab Euroopa maastikukonventsioonist; põllumajandusmaastike mõjust elurikkusele ja võimalustest, kuidas liigirikkus saaks abistada põllumeest, aga ka Neugrundist – maailmamere kauneimast meteoriidikraatrist. Lisaks leiab ajakirjast intervjuu TÜ arengubioloogia professori Osamu Shimmiga ja algavad jätkuartiklid Padise maanteest ja aasta loomast – rotist. Ajakirja tutvustab Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-03-04
Avaldatud: 4. märts 2021
Ajakirja Eesti Mets sügis- ja talvenumbris teeb Eesti maaülikooli õppejõud Kalle Karoles ülevaate metsatulekahjudest maailmas. Artiklist innustatuna räägime, kuidas on kliimamuutused mõjutanud metsatulekahjude arvu; millised on metsapuude kohastumused põlengute üleelamiseks ning kas ka meie regioonis võib metsatulekahju kontrolli alt väljuda. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-02-25
Avaldatud: 25. veebruar 2021
Saates on külas Martin Tikk, kes igakuiselt toimetab ajakirjas Eesti Loodus rubriiki “Tegutse teadlikult”. Eesti Looduse veebruarinumbris juhib Martin tähelepanu parkidele kui keskkonnale, mis pakub mitmekesiseid aja veetmise võimalusi. Pargist, rohealast, kus võiks ühtmoodi hea olla nii inimestel kui loodusel, me saates räägimegi. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-02-18
Avaldatud: 18. veebruar 2021
Ajakirja Horisont jaanuari-veebruari numbris kirjutab ökotoksikoloog Randel Kreitsberg merest kui inimmõjutatud keskkonnast. Kutsusime Randel Kreitsbergi saatesse külla, et pärida, kes asustavad meres tehisobjekte; mis on mereelustikule kergemini talutav: naftaplatvormid või avamere tuulepargid; kas tuuleparkides saaks edendada vesiviljelust ja – kas Läänemere kala kõlbab süüa? Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-02-11
Avaldatud: 11. veebruar 2021
Ajakirja Eesti Loodus veebruarinumbris kirjutab Jaanus Elts parkide linnustikust. Kutsusime Jaanus Eltsi saatesse külla, et uurida, miks pesitseb parkides vähe väikeseid laululinde ning kas kalmistud pakuvad lindudele paremaid pesitsustingimusi kui pargid. Lisaks räägime kliimamuutusete mõjust lindude talvistele ja pesitsusaegsetele kooslustele. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-02-04
Avaldatud: 4. veebruar 2021
Ajakirja Eesti Loodus veebruarinumber keskendub parkidele: lugeda saab parkide kujunemisloost Eestis ja maailmas; parkides pesitsevatest lindudest ja mõõdupuudest, mille järgi saab hinnata pargi sobivust nahkhiirtele. Pikk intervjuu on maastikuarhitekt Tiina Tallinnaga, ning selleski räägitakse parkidest. Ajakirja on lisandunud kaks uut rubriiki: „Kuu looduses“ ja „Abiks õpetajale“. Ajakirja tutvustab Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-01-28
Avaldatud: 28. jaanuar 2021
Saates on külas ajakirja Horisont peatoimetaja Ulvar Käärt, kaasas Horisondi värske, jaanuari-veebruari number, millest saab lugeda intervjuud nanomeditsiiniprofessor Tamet Teesaluga; fosfaanist Veenusel; perioodilisussüsteemi viiendast elemendist – boorist; bosonitest, fermionidest ja igaonidest ning sellestki, millest kõnelevad liivaterad turbas. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-01-21
Avaldatud: 21. jaanuar 2021
Ajakirja Eesti Mets talvenumbrist saab lugeda tulundusühistutest, mis ostavad metsa eesmärgiga seda hoida, kuid samas ka tulu teenida. Tutvustatakse tulundusühistuid Eesti Ühismets, Forestly ja Püsimetsaühendus, kuid kirjutatakse ka sihtasutusest Koosloodus. Kutsusime saatesse külla Jüri Kaljundi sihtasutusest Koosloodus, et uurida, millised eesmärgid on Koosloodus endale seadnud. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-01-14
Avaldatud: 14. jaanuar 2021
Millal hakati märkama, et inimtekkelised valguskeskkonna muutused ehk lihtsamalt öeldult: valgusmüra mõjutab putukate arvukust ning liigilist mitmekesisust? Kas putukad, kes kasutavad bioluminestsentssignaale, on valgusreostuse suhtes tundlikumad? Kas inimtekkelised valgusallikad eksitavad putukaid öisel rändel? Neile küsimustele vastab TÜ ökoloogia ja maateaduse instituudi entomoloogia kaasprofessor Tiit Teder. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2021-01-07
Avaldatud: 7. jaanuar 2021
Ajakirja Eesti Loodus jaanuarinumber juhib tähelepanu järjest süvenevale valgusreostusele: ajakirjast saab lugeda valgusreostuse mõjust lindudele ja öise eluviisiga putukatele ning sellestki, miks öö pikkus on parasvöötme putukatele majakaks. Lisaks antakse nõu, kuidas pimedas pildistades saada head fotot ning selgitatakse, miks õhulõhed on tulevikutaimede saagi ja stressitaluvuse parandamise võtmeks. Saates on külas ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja Toomas Kukk.

Viimati ilmus

Allahindlus!

Eesti Loodus 3/2024 ja Horisont 2/2024

Original price was: 13.80 €.Current price is: 6.90 €.

Eesti Loodus 3/2024

5.00 6.90 

Toimetus soovitab