2020 saated

Loodusajakiri 2020-12-24
Avaldatud: 24. detsembris 2020

Saates on külas TÜ psühholingvistika dotsent Virve-Anneli Vihman, kellega räägime laste keeleomandamisest: miks mõned lapsed hakkavad varem, teised hiljem rääkima ning mis motiveerib last kõnelema kaht või enamat keelt? Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-12-17
Avaldatud: 17. detsember 2020

Saates on külas ajakirja Eesti Mets peatoimetaja Kristiina Viiron, kellega lehitseme ajakirja Eesti Mets talvenumbrit, milles otsitakse vastust küsimusele: mis paneb metsaomaniku metsa raiuma? Lisaks saab lugeda jõulukuuskede kasvatamisest; rahutust ajast Alutaguse mail; metsa majandavatest tulundusühistutest; jätkulugu metsapõlengutest maailmas ning intervjuud Lembitu Twerdjanskiga. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-12-10
Avaldatud: 10. detsember 2020

Ajakirja Eesti Loodus detsembrinumbris teevad Tartu ülikooli dendrokronoloogid Alar Läänelaid ja Kristina Sohar ülevaate Eesti dendrokronoloogide tegevusvaldkondadest. Kutsusime artikli autorid saatesse külla, et rääkida dendrokronoloogiast kui teadusharust üldisemalt ning uurida, milline on meie teadlaste-dendrokoronoloogide positsioon maailmas. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-12-03
Avaldatud: 3. detsember 2020

Saates tutvustame ajakirja Eesti Loodus detsembrinumbrit, millest saab lugeda Eesti elustiku kujunemisest; dendrokronoloogiast; Eesti loodusmuuseumi kogudest; inimese ja soo suhtemuutustest; Lapimaa väravast; merirüdist; hüdroloogiateenistuse ajaloost ning loodusharidusest Tallinna loomaaias. Saates on külas ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja Toomas Kukk. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-11-26
Avaldatud: 26. november 2020

Ajakirja Horisont 6. number on keelekeskne erinumber: lugeda saab inimestest ja keeltest veelinnurahva radadel; keelte surmast; tingivast kõneviisist; keelest kui aknast ajju; Eesti keele erilisusest; kuidas laps omandab ühe või kaks keelt; intervjuud Eesti keelega Ameerika keeleteadlase Marilyn Vihmaniga ja palju muudki. Ajakirja tutvustab Horisondi peatoimetaja Ulvar Käärt. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-11-19
Avaldatud: 19. november 2020

Ajakirja Eesti Mets sügisnumbris kirjutab loodusmees Vahur Sepp sellest, et eelmine, olematu talv ning suve nägu suvi täitsid metsad loodusandidega ja metsaloomadel oli hea järelkasv. Saates räägime Vahur Sepaga lodjapuu marjadest; valgejänesest; õnnelikest ja õnnetutest huntidest ning karurohkusest meie metsades. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-11-12
Avaldatud: 12. november 2020

Ajakirja Eesti Loodus novembrinumbris kirjutab Kaisa Hansen, uusettevõtluse juht TalTech Mektory innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses, ringmajandusest ja Euroopa roheleppest. Kutsusime Kaisa Hanseni saatesse külla, et rääkida ringmajandusest. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-11-05
Avaldatud: 5.november 2020

Ajakirja Eesti Loodus novembrinumber keskendub jätkusuutlikule eluviisile: lugeda saab ringmajandusest, tasakaaluaiast, GLOBE-i 25 tegutsemisaastast Eestis, putukajahist Namiibias, loomade talvekasukast ning pikemat intervjuud moedisainer Reet Ausiga. Ajakirja tutvustab Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-10-29
Avaldatud: 29. oktoober 2020

Mustast pässikust kui raviseenest räägitakse, kuid mustast pässikust kui metsapatogeenist-puidumädaniku tekitajast – märgatavalt vähem. Saates on külas Eesti maaülikooli metsapatoloogia professor Rein Drenkhan, kellelt uurime, mis puuliiklidel must pässik kasvab; milliseid kasvukohti eelistab ja kuidas levib. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-10-22
Avaldatud: 22. oktoober 2020

Ajakirja Horisont 5. numbris kirjutab etnoloog ja sotsiaalantropoloog Aimar Ventsel etnilistest konfliktidest Kasahstanis. Kutsusime Aimar Ventseli saatesse külla, et lahti rääkida, kuidas on Kasahstanist kujunenud väga paljurahvuseline riik ning mis rahvustesse suhtuvad kasahhid soosivalt ja kelle peale vaadatakse kui külalistele. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-10-15
Avaldatud: 15. oktoober 2020

Ajakirja Eesti Loodus oktoobrinumbrist saab lugeda, miks toitu varuvatel lindudel on aju hipokampus suhteliselt suurem kui neil lindudel, kes toiduvarusid ei kogu. Kutsusime artikli autori, TÜ ökoloogia- ja maateaduse instituudi linnuökoloogi Marko Mägi saatesse külla, et rääkida lindudest, kes koguvad talvevarusid ning teha juttu ka neist lindudest, kes on spetsialiseerunud võõraste talvevarude söömisele. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-10-08
Avaldatud: 8. oktoober 2020

Oktoobrikuisest ajakirjast Eesti Loodus saab lugeda, kuidas valmistuvad talveks linnud ja kuidas taimed; Marju Kõivupuu kirjutab sügisest rahvapärimuses ning intervjuus psühholoog Aija Kalaga uuritakse, kas kaamosemeeleolu on inimeste talveuni? Veel saab lugeda Mustajõe ojast, uuematest ilmarekorditest, Pakamäest, krookusnarmikust ja paljust muustki. Ajakirja tutvustab ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja Toomas Kukk.

Loodusajakiri 2020-10-01
Avaldatud: 1. oktoober 2020

Ajakirja Eesti Mets sügisnumbris kirjutatakse sellest, et püsielupaikade piirid on küll paigas erinevatel kaardirakendustel, kuid looduses võivad need maaomanikule ähmaseks jääda. Veel saab lugeda intervjuud uue põlvkonna metsakasvataja Risto Kiisaga; tormiõrnadest, valede võtetega majandatud metsadest; raiespordist; Misso mehest Ärnist; maastikupõlengutest maailmas ja mustast pässikust. Ajakirja tutvustab Eesti Metsa peatoimetaja Kristiina Viiron. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-09-24
Avaldatud: 24. september 2020

Ajakirja Horisont 5. number on saanud lugemisküpseks: ajakirjast leiab intervjuu Tartu observatooriumi uue direktori Antti Tammega; põhjaliku käsitluse Soome Tartu rahust; artikli etnilistest konfliktidest Kasahstanis ja ülevaate Tallinna uusaegsetest linnakindlustustest. Lisaks kirjutatakse tätoveerimisest Eestis, veekogude kaugseirest ja paljust muustki. Ajakirja tutvustab Horisondi peatoimetaja Ulvar Käärt. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-09-17
Avaldatud: 17. september 2020

Ajakirja Eesti Loodus septembrinumbris kirjutab TÜ botaanikaprofessor Meelis Pärtel pärandniitudest – elurikkuse tulipunktidest. Kutsusime artikli autori saatesse külla, et uurida, kas pärandkooslus ja pärandniit on kattuvad mõisted; kuidas on välja kujunenud Laelatu puisniit ja kuidas on võimalik, et 10 x 10 cm alal kasvab koos 25 taimeliiki?! Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-09-10
Avaldatud: 10. september 2020

Ajakirja Horisont juuli-augusti numbri rubriigis „Dokument kõneleb“ kirjeldatakse kiirkirjade liikumist 15. ja 16. sajandi Liivimaal. Saates on külas artikli autor, Tallinna linnaarhiivi teadur Juhan Kreem. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-09-03
Avaldatud: 3. september 2020

Ajakirjast Eesti Loodus saab lugeda loodushoiumõtte arengust ja Eesti rollist maailma looduskaitses; Eesti liikide punasest nimestikust; pärandniitudest kui elurikkuse tulipunktidest; Peipsi järvest; lendorava arvukusest ning paljust muustki. Ajakirja tutvustab Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-08-27
Avaldatud: 27. august 2020

Ajakirja Eesti Mets suvenumbris teeb metsaentomoloog Kaljo Voolma ülevaate Kesk-Euroopa kuusikuid laastavast üraskirüüstest ning selle tagamaadest. Saates räägime Kaljo Voolmaga, milline on olnud tänavune „üraskisuvi“ja kas rähnid võiksid olla tõhusad üraski arvukuse reguleerijad ning miks leidub nii üraskitõrje pooldajaid kui vastaseid. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-08-20
Avaldatud: 20. august 2020

Ajakirja Horisont juuli-augustinumbrist saab lugeda suurest näljahädast Liivimaal ja Peeter I incognito Vastseliinas viibimisest 1697. aastal. Saates räägime põhjustest, miks Peeter I läbi Liivimaa Euroopasse reisis ning kuidas suure saatkonna vastuvõtt Riias Venemaa ja Rootsi suhteid mõjutas. Saates on külas Tartu ülikooli varauusaja dotsent Marten Seppel. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-08-13
Avaldatud: 13. august 2020

Ajakirja Eesti Loodus augustinumbrist saab lugeda Eesti nahkhiirte rännetest. Saates on külas üks artikli autoritest, zooloog Rauno Kalda, kellelt kuuleme, miks nahkhiired ei rända parvedesse koondununa, kuid parvlevad; miks klassikaline rõngastamine on endiselt oluline meetod nahkhiirte uurimisel ja mis nähtus on barotrauma. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-08-06
Avaldatud: 6. august 2020

Ajakirja Eesti Loodus augustinumbri tähelepanu keskmes on Eesti looduskaitse: lugeda saab ülevaadet meie looduskaitse 110 aasta pikkusest ajaloost; Läänemaa loodushoiu minevikust; pärandkoosluste majandamisest; võimalustest, kuidas muuta elektriliine lindudele ohutumaks; Eesti ühiselulistest herilastest; nahkhiirte rännetest; intervjuud Tiit Maraniga ja paljust muustki. Saates on külas Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-07-30
Avaldatud: 30. juuli 2020

Ajakirja Eesti Mets suvenumbrist saab lugeda Lüllemäel asuvast restoranist, mille kontseptsioon on nii omanäoline, et kutsusime saatesse külla Kolme Sõsara Hõrgutiste idee autori Triin Visseli ja ülemkoka Kerti Visseli. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-07-23
Avaldatud: 23. juuli 2020

Ajakirja Horisont värskest numbrist saab lugeda nii Peeter I peatumisest Vastseliina mõisas kui mobiilpositsioneerimisest, aga ka ootamatust leiust tumeaine otsingul, polkovniku lese sündroomist, tuberkuloositekitaja salarelvast ning putukate kuumataju mõistatusest. Ajakirja tutvustab Horisondi peatoimetaja Ulvar Käärt.

Loodusajakiri 2020-07-16
Avaldatud: 16. juuli 2020

Ajakirja Eesti Loodus juulinumbrist saab lugeda ülevaadet Eesti herilastest. Saates on külas artikli autor, kiletiivaliste asjatundja Villu Soon, kellega räägime ühiseluliste herilaselaadsete haplodiploidsest soo määramise mehhanismist ning ämblikke jahtivatest liivaherilastest. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-07-09
Avaldatud: 9. juuli 2020

Ajakirjas Horisont ilmub artiklite sari „Looduse varjatud vastupanu“. Saates on külas üks sarja autoritest, loomaökoloog Tuul Sepp, kellega räägime kolmest teest, mida liigid kasutavad väljasuremise vältimiseks; hakkidest kui suurepärasest fenotüüpilise plastilisuse näitest ja linnalindude mikrobioota võimalikest muutustest. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-07-02
Avaldatud: 2. juuli 2020

Ajakirja Eesti Loodus juulinumbrist saab lugeda Eestis elavatest herilastest ja helendavatest seentest; intervjuud kahepaiksete uurija Riinu Rannapiga; inimeste ja madude konfliktist Indias; linnajõgedest ning Kolga-Jaanist. Lisaks leiab ajakirjast nõuandeid koduaia elurikkuse suurendamiseks ja üleskutse otsida haruldasi taimeliike. Ajakirja tutvustab MTÜ Loodusajakiri tegevjuht Riho Kinks. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-06-25
Avaldatud: 25. juuni 2020

Ajakirja Horisont mai-juuni numbri kaaneartikli teemaks on viirused inimese kallal. Loodusajakirja raadiosaates on külas loo autor, molekulaarbioloog Ülar Allas, kellelt uurime, miks viiruseid ei peeta elusorganismideks; mis on viimase kümnendi suurimad avastused viiruste vallas ning kui palju on meditsiinis praegu kasutusel onkolüütilisi viiruseid? Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-06-18
Avaldatud: 18. juuni 2020

Tutvustame ajakirja Eesti Mets suvenumbrit, mille põhiteemad on: kaitsealuste maade riigile müümine; kuuse-kooreüraski rüüste ning Eesti looduskaitse 110 aastat. Lisaks leiab ajakirjast intervjuu professor Hardi Tullusega; ajaloo ülevaate Tartu ülikooli metsaosakonnast ning artikli noorendikest kui lindude meeliselupaigast. Saates on külas ajakirja Eesti Mets peatoimetaja Kristiina Viiron. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-06-11
Avaldatud: 11. juuni 2020

Ajakirja Eesti Loodus juuninumbrist saab lugeda, kuhu nahkhiired päevaks lähevad. Saates on külas üks artikli autoritest, Rauno Kalda, kellelt kuuleme, mida teevad nahkhiirte isasloomad suvel; mis infot on nahkhiirte kohta saadud tänu kassidele ja kas nahkhiirel kui tippkiskjal on looduslikke vaenlasi. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-06-04
Avaldatud: 4. juuni 2020

Ajakirja Eesti Loodus juuninumbrist saab lugeda pikka usutlust Eesti Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidiga, aga ka linnakliimast ja soojussaare efektist ning kuusikutest; nahkhiirte päevastest varjepaikadest; Kurgja metsadest; uuest liblikaliigist ja paljust muustki. Ajakirja tutvustab MTÜ Loodusajakiri tegevjuht Riho Kinks. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-05-28
Avaldatud: 28. mai 2020

Ajakirja Eesti Mets kevadnumbrist saab lugeda talupoegliku puutöö väärtustamisest ja õpetamisest; saates teeme juttu rahvusliku ehituse õpetamisest. Saatekülaliseks on TÜ Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku ehituse eriala programmijuht, arhitektuuriajaloolane Leele Välja. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-05-21
Avaldatud: 21. mai 2020

Ajakirja Horisont mai-juuni numbrist saab lugeda viiruste kirjust maailmast; sada aastat vanast rahvusarhiivist; osooni kasutamisest veepuhastusjaamades; ebaharilikest ülijuhtidest; marutõvest; ilmast ja puhkusest ning paljust muustki. Saates on külas Horisondi peatoimetaja Ulvar Käärt. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-05-14
Avaldatud: 14. mai 2020

Ajakirja Eesti Loodus mainumbris arutleb looduskaitseteadlane Asko Lõhmus metsauuringute lõtkude üle. Artiklist inspireerudes räägime Asko Lõhmusega metsauuringutest ning looduskaitsest. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-05-07
Avaldatud: 7. mai 2020

Looduskaitsekuine ajakiri Eesti Loodus keskendub Eesti metsadele: lugeda saab metsasõjast ja metsanduse arengukavast; püsimetsast ja vääriselupaikade jätkuinventuurist; üraskitest ning Hiiumaa matkaradadest, aga ka Rohemeetrist ning võilillest. Saates on külas ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja Toomas Kukk. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-04-30
Avaldatud: 30. aprill 2020

Ajakirja Eesti Mets kevadnumbrist saab lugeda turberaiest: miks turbepuud takistavad noorte puude kasvu; millised taimed kasvavad kiiremini, kas külvatud või istutatud ning miks turberaie ei sobi üherindelises kuusikus. Saates on külas artikli autor, EMÜ metsanduse doktorant Martin Tishler. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-04-23
Avaldatud: 23. aprill 2020

Ajakirja Eesti Loodus aprillinumbris kirjutab Tartu ülikooli loomaökoloogia teadur Elin Sild lammastest ja borderkollist. Ka saates räägime borderkollist, nutikast ja tegutsemisaldist koerast, ning Kihnu maalambast, targast ja põlisest lambatõust. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-04-16
Avaldatud 16. aprill 2020

Molekulaarbioloog Ülar Allas kirjutab ajakirja Eesti Loodus aprillinumbris tehisliha võimalustest. Kutsusime Ülar Allase Loodusajakirja raadiosaatesse külla, et uurida, millal võiksime toidupoest tehisliha osta ning kas loomaõiguste eest seisjad soosivad tehisliha tööstuslikku tootmist. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-04-09
Avaldatud: 9. aprill 2020

Ajakirja Horisont märtsi-aprilli numbrist saab lugeda hääbuvast Vepsamaast. Saates on külas artikli autor, etnoloog ja ajaloolane Indrek Jääts, kellega räägime vepsa keelest, vepslaste elust Nõukogude Liidu ajal ning tulevikuperspektiividest. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-04-02
Avaldatud: 2. aprill 2020

Ajakirja Eesti Loodus aprillinumber keskendub meie põlistõugudele, kuid lugeda saab ka lihatootmise keskkonnamõjudest, tehislihast, borderkollist, putukatest kui inimese põlisest toidust, ilmarekorditest ning karulaugust. Ajakirja tutvustab Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-03-26
Avaldatud: 26. märts 2020

Stuudios on külas Horisondi peatoimetaja Ulvar Käärt, kaasas ajakirja värske, märtsi-aprilli number, millest saab lugeda nii seljaajutraumade võimalikust ravist; veekriisist; linnaloomade sugulisest valikust; Schrödingeri kassi paradoksist kui ka Vepsamaast; samuti intervjuud Eesti kirjandusmuuseumi rahvaluule arhiivi juhi Risto Järvega. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-03-19
Avaldatud: 19. märts 2020

Ajakirja Eesti Mets kevadnumbrist saab lugeda nii uudsest Bioatlasest kui ka arutelu huntide, karude, põtrade ja metskitsede arvukuse teemal; samuti pikemat usutlust Ülo Viilupiga ning Eesti maaülikoolis läbi viidud turberaie uuringust. Ajakirja tutvustab Eesti Metsa peatoimetaja Kristiina Viiron. Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-03-12
Avaldatud: 12. märts 2020

Ajakirja Eesti Loodus märtsinumbrist saab lugeda šaakalist, uustulnukast Põhja-Euroopas. Saates on külas Peep Männil Keskkonnaagentuurist, kellelt uurime, miks šaakal on viimastel aastakümnetel asustanud uusi regioone; kas Eestis leidub šaakali jaoks elupaiku ning kas sarnaselt linnarebastele võiksid linnaeluga kohaneda ka šaakalid? Saadet juhib Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-03-05
Avaldatud: 5. märts 2020

Ajakirja Eesti Loodus märtsinumber keskendub imetajatele. Lugeda saab nii Eesti imetajafauna uutest liikidest, kellest põhjalikumalt peatutakse šaakalil, väike-vesimutil ja metslemmingul kui ka karuga seotud muistenditest. Lisaks kirjutatakse 40-aastasest Eesti terioloogia seltsist; Ahvenamaast; Eesti kõige kulukamatest ilmarekorditest ja paljust muustki. Ajakirja tutvustab Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-02-27
Avaldatud: 27. veebruar 2020

Ajakirja Eesti Mets talvenumbrist saab lugeda, kuidas metsast on võimalik raha välja tuua mitmel erineval moel, keskendudes mittepuidulistele metsasaadustele. Saates räägime mustikatest kui ühest metsa kõrvalsaadusest. Külas on TÜ looduskaitsebioloogia teadur Liina Remm, kes on uurinud mustikakorjajaid Eestis. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-02-20
Avaldatud: 20. veebruar 2020

Saates on külas TÜ loodusressursside õppetooli doktorant Triin Kaasiku. Räägime, kes kuuluvad niidukahlajate linnurühma; kes käivad nende pesi rüüstamas ja miks oleks niidukahlajate elu parem, kui Eestis oleks rohkem hunte. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-02-13
Avaldatud: 13. veebruar 2020

Kahes järjestikuses ajakirja Horisont numbris kirjutavad astronoom Tõnu Viik ja geodeesiateadlane Jüri Randjärv Struve ja Tenneri teekonnast maa kuju mõõtmiseni. Saates on külas Tõnu Viik, kellelt kuuleme, kelle eestvedamisel jõudis Struve geodeetiline kaar maailma kultuuripärandi nimistusse ja kuidas Auvere mõisavalitseja pojast Carl Tennerist sai oluline Tsaari-Venemaa topograafia arendaja. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-02-06
Avaldatud: 6. veebruar 2020

Ajakirja Eesti Loodus veebruarinumber on merekeskne: lugeda saab põhjalikku ülevaadet Fabian Gottlieb von Bellingshauseni ekspeditsioonist Lõuna-Jäämerele; Eesti mereala tuleviku kavandamisest; nahkhiireuuringutest merel; mereheinakoosluste taastamisest rannikumeres, aga ka niidukahlajate arvukuse langusest. Ajakirjast leiab ka pikema intervjuu hülgeuurija Ivar Jüssiga. Saatekülaliseks on Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk.

Loodusajakiri 2020-01-30
Avaldatud: 30. jaanuar 2020
Ajakirja Eesti Mets talvenumbris kirjutatakse 200-aastasest Vardi loometsast. Saates räägime loometsadest laiemalt: millist metsa nimetatakse loometsaks; mille poolest erinevad leesika-, kastiku- ja lubikaloo; millal tehti Eestis loopealsete metsastamiskatseid ja mida on neist katsetest õppida. Saates on külas Tartu ülikooli maastikuökoloogia ja keskkonnakaitse teadur Anneli Palo. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Loodusajakiri 2020-01-23

Avaldatud: 23. jaanuar 2020

Ajakirja Horisont jaanuari-veebruarinumber on lugejavalmis: ajakirjas kirjutatakse Tartu rahulepingust ja Kihnu kultuuriruumist; eesti päritolu geodeedist Carl Friedrich Tennerist; eSwatinist ning umhlangast; ökoloogilistest lõksudest ehk meelitavatest mülgastest, aga ka müüonist. Intervjuust TTÜ analüütilise keemia kaasprofessori Riina Aavaga saab teadmisi supramolekulaarsest keemiast. Ajakirja tutvustab Horisondi peatoimetaja Ulvar Käärt.

Loodusajakiri 2020-01-16
Avaldatud: 16. jaanuar 2020

Saates on külas Eesti ornitoloogiaühingu juht Margus Ots, kellega räägime aasta linnust – tuttpütist ning lääne-pöialpoisist, kes veel eelmisel sajandil oli Eestis üliharuldane külaline.

Loodusajakiri 2020-01-09
Avaldatud: 9. jaanuar 2020

Ajakirja Horisont 2019. aasta 6. numbrist saab lugeda elust radooniohtlikus keskkonnas. Radoonist räägime ka saates: uurime, mida teadlastelt radooniga seoses enim küsitakse; kuidas soomlased radoonikindlaid maju ehitavad ja kas kodune radooniandur on ulme või reaalselt vajalik seade. Saatekülaliseks on Tallinna tehnikakõrgkooli dotsent Rein Koch. Saatejuht on Tiiu Rööp.

 

Loodusajakiri 2020-01-02
Avaldatud: 2. jaanuar 2020

Ajakirja Eesti Loodus jaanuarinumber keskendub aasta olenditele: tutvustatakse aasta lindu, puud, sammalt, seent, liblikat ja orhideed. Veel saab ajakirjast lugeda ohu- ja allikarikkast Kavilda ürgorust; suur-konnakotka elust-olust Valgevenes; lääne-pöialpoisist, kellest on saanud Eesti „püsielanik“; pikemat intervjuud samblateadlase Nele Ingerpuuga ning paljust muustki huvitavast. Ajakirja tutvustab Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk. Saatejuht on Tiiu Rööp.

Viimati ilmus

Eesti Loodus 4/2024

5.00 6.90 
Allahindlus!

Eesti Loodus 3/2024 ja Horisont 2/2024

Original price was: 13.80 €.Current price is: 6.90 €.

Toimetus soovitab